ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA

https://staroslowianie.livejournal.com/

W powszechnie znanej Aweście występują trzy zasadnicze części: Jasna, Wispered i Wendidad. Awesta wydana przez Ratu ma jakiś inny podział, zawiera np. Księgę Królów Aryjskich, Księgę Zbiorów, Drugi List Kapłański. Poza tym ma aż 1242 strony! To znacznie więcej tekstu niż w Aweście “właściwej”. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, o co tutaj chodzi?


Awesta "właściwa" jest wersją irańsko-hinduską, w której nie mówi sie wprost o naszych Przodkach, poza tym, opisuje wierzenia, które nie istniały w czasach Zaratustry, to pisze we wstępie do Świętej Awesty. Za czasów Zaratustry istniała tylko Awesta i Aryjczycy, nie istniał żaden naród Perski, jak to się przekaujze obecnie - Zaratustra prorok z Persji - nic z tych rzeczy.

Święta Awesta autorstwa Ratu, jest zbiorem dostępnych i udostępnionych Pism, która w znacznie szerszy sposób pokazuje naszą rodzimą historię, gdyż źródła o których jest mowa we wstępie do Świętej Awesty wyraźnie do tego nawiązują, a etymolodzy, historycy, etnografowie, językoznawcy, wielokrotnie zwracali na to uwagę.

Sama nazwa poszczególnych Ksiąg jest wynikiem rozwoju historii wyznawców Ahura Mazdy. Co do ilości stron, to można powiedzieć, że mogłoby być ich znacznie więcej.

Jeżeli wiec ktoś zwraca uwagę na czynniki zewnętrzne typu: nazwy ksiąg i ilość stron, powinien zadać sobie pytanie: co z treścią Przekazu? Co z zawartością Księgi? Gdyż to jest ważniejsze, niż rzeczy zewnętrze.
Można jeszcze zapytać, dlaczego w takim kolorze jest okładka, dlaczego w usztywnionej okładce z kartonu, bo przecież oryginał był napisany na skórze!
Nie warto sie tym przejmować, bo ludzie będą (może niektórzy szukać błedów, zazwyczaj będą to specjaliści od niczego, podobnie, jak ma sie rzeczy z genetyką Słowian, mamy całe mnóstwo genetyków Internetowych)...kto umie czytać, niech to zrozumie.

ŚWIĘTA AWESTA - w przeciwieństwie do innych ksiąg religijnych Awesta ukazuje życie, wiarę, tradycje, obyczaje oraz wiedzę ludu Aryjskiego Świętą Ziemię czyli Ojczyznę Aryjczykow, jak również regiony, w których żyli

W niej, jako pierwszej w historii ludzkości Księdze, występują takie terminy jak sumienie i swietokradztwo.

Obecność Scytów, Sarmatow i Alanów nakresla ciąg wydarzeń historycznych, z przyjęciem Dobrej Nauki i jej rozprzestrzenianiem się.

Śladów kultury Słowian należy doszukiwać się w tradycji naszych aryjskich Przodków, która sięga tysięcy lat wstecz.

Ich wiara i bogata tradycja przetrwały do naszych czasów pod różnymi postaciami, tak więc Księga ta, jest źródłem do poznania obyczajów i zwyczajów staroaryjskich.

Ta encyklopedyczna kolekcja Pism Awesty obejmowała oprócz wartości etycznych i antropologicznych tematy z zakresu historii, geografii, astronomii, wiedzy ogólnej, małżeństwa, logiki, biologii, higieny osobistej i duchowej, ochrony zwierząt, medycyny, rolnictwa, praktyk zabobonnych, prawa sądowego, rządów i rozwoju.

Tym samym Święta Księga Awesta, podobnie jak Listy Kapłańskie i ogół Pism Staroaryjskich, nie mają nic wspólnego z ezoteryka, magią, astrologia, etc.

Można powiedzieć więcej, że zdaniem ekspertów Święte Pisma Zaratustry są uważane za pierwszy traktat etyczny dany ludzkości.Polecam Świętą Księgę Słowian Awesta

Autorstwa RATU

, My Aryjczycy, idąc przykładem naszych przodków wyznawców świętej wiary w Ahura Mazde, wyznajemy, jak oni szlachetne i wzniosłe zasady.

Nasz Bóg nie jest Bogiem krwi, mordu, nieczystości i wyuzdania, jak Bóg Żydów i innych plemion a i nasze symbole, nie pochodzą z wybujalej wyobraźni a są zakorzenione w naturze.

U nas nikt śmierci starym rodzicom nie zadał, nie składał bogom ofiar z dzieci ;kobiet nie zmuszał do nieczystości, i wojen nie wszczynal.KSIĘGA RODU - ŚWIĘTA AWESTA

Słowa wasze niech będą, jak wiązanie stali - tak lub nie, ; gościnność, która jest szlachetną cnotą, niech stale będzie obecna w waszych progach “., Święty Ogień niech płonie w każdym domu”., Blożenie niech spłynie z ołtarzy jedynego Boga Mądrości, miłości i prawdy na ziemię uprawianą i tego, kto ją uprawia ;na zielone łąki i sady wszelkich owoców pełne ".KSIĘGA RODU - ŚWIĘTA AWESTA

Awesta. Pisma Święte Słowian mówi o Prawdzie następująco:Księga Zgromadzenia 19,9-32Prawda jest Światłem, a kłamstwo jest ciemnością;Nic nie jest podobne do prawdy dla człowieka.Półprawdy nie są prawdą, nawet jeśli coś jest bliskie prawdy, nie jest nią.Prawda zawsze zwycięża; czyni człowieka szczęśliwym i czyni go wolnym, podczas gdy kłamstwo wnosi nieszczęście i zniewala.Prawda wyzwala z wątpliwości i prawdę trzeba odkryć, gdyż prawdy nie da się wymyślić.Prawda nigdy się nie zmienia, a ludzka postawa nie wpływa na prawdę; możemy wierzyć, że wszystko jest prawdą, ale nie możemy uczynić wszystkiego prawdziwym; prawda jest rzeczywistością, czy w nią wierzymy, czy ją odrzucamy.Prawda nie wymaga, aby w nią wierzyć, ale zasługuje na wiarę. Prawda jest żywa i potrafi ożywić ludzki umysł i ducha. Prawda nie jest tym, co większość uznaje, że jest prawdą.Prawda buduje doskonałość i prawda uzdrawia, lecz także przynosi ból.Prawda nigdy się nie starzeje i nigdy nie wygasa.Prawda się nie męczy, nigdy nie zanika, nigdy nie przestaje być prawdą.Prawda zawsze mówi z najwyższym autorytetem; stawia wymagania i nigdy nie mówi szeptem, ale mówi otwarcie.Prawda ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach; jest ostatecznym sędzią całego naszego życia, a wszyscy ludzie są mierzeni przez prawdę

Tak sobie czytam te cytaty ze słowiańskiej Awesty i widzę, że teksty te nie występują w Aweście irańsko-hinduskiej. Skąd one się wzięły? Czy archeolodzy odkryli jakieś rękopisy autorstwa Zaratustry lub jego następców? Zastanawia mnie fragment z Księgi Rodu mówiący o Bogu Żydów. Zgodnie z teoriami Ratu i jego zwolenników Zaratustra żył 7 tysięcy lat temu. Wtedy nie było jeszcze narodu żydowskiego. Czy napisali to wyznawcy żyjący tysiące lat później? Do czasów chrystianizacji Słowianie prawdopodobnie nie wiedzieli nic o Żydach. Abstrahując od pochodzenia treści, słowiańska Awesta zawiera rzeczy piękne i mądre, jak ostatni wpis o prawdzie - Księga Zgromadzenia 19,9-32. Pozdrawiam.


MUZEUM ARKAIMARKAIM jest otoczone od wielu lat celowym milczeniem nie tylko zachodnich ale i polskich społeczności akademickich – które nie chcą, aby prawda o tym miejscu wyszła na światło dzienne.

Chcą natomiast aby utrzymać przekonanie że Arkaim jest miejscem utworzonym przez fantazję i tym samym jest miejscem fikcyjnym, jednakże posiadane dowody całkowicie obalają takie przekonania.Ludzie żyjący w Arkaim przed wieloma tysiącai lat byli budowniczymi tego co dziś możemy nazwać kultuą europejską, nadali naszej cywilizacji podwaliny, cywilizacji, która jak wiemy i widzimy, została bardzo mocno zdeformowana przez nieprzyjazne wpływy.Posiadane ewidencje i prehistoryczne archiwa, otrzymane dzięki pracy wielu naukowców, archeologów, geologów i antropologów dają nam możliwość wglądu w zaawansowany zasób wiedzy, zarówno duchowej jak i technicznej, która, należycie wykorzystana może okazać się dla wielu przewodnikiem, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.Historycy krytycznie nastawieni do odkrycia Arkaim, którzy w przeważającej mierze reprezentują instytucje powiązane z dominujacymi dziś religiami, pomimo wielu prób uciszania tematu Arkaim, zniekształcania informacji czy wręcz podawania fałszywych informacji, nie wytrzymują ilości istniejących dowodów i argumentów, choćby takich, że sławny obraz ogrodu Eden opisany w biblii, w rzeczywistości znajdował się nie w miescu opisanym przez nią samą, lecz właśnie w Arkaim.Dziejowa ewolucja, i migracja ludów, niezdrowe współzawodnictwo w chęci posiadania własnej historii, wyeksponowanie zaawansowanej technologii, duchowości i zdarzeń z nią związanych i wiele innych czynników spowodowało, że historia rzeczywista, prawdziwa poparta mocnymi argumentami, znalazła swoje miejsce w w księgach, nie mających nic wspólnego z daną kulturą i historią, bo czy na przykład bobry mogły żyć nad Eufratem? Czy rośliny mogły kwitnąć przez cały rok? Czy w końcu czy ludzie mogliby dożywać do wieku w którym dziś nie wiele osób żyje? Czy układ rzek i pory roku wystepują wszędzie jednakowo?Są to pytania na które dziś możemy w większości przypadków mieć odpowiedź. ARKAIM oznacza to miejsce, gdzie Niebo styka się z Ziemią, gdzie świat materialny i świat duchowy są nierozłacznie połączone.Miasto Arkaim zbudowane przez króla i jednocześnie pasterza Yimę/Jimę z nakazu Ahura Mazdy, zbudowane z zbiegu dwóch rzek Ural i Tobol. Arkaim dla starożytnych SŁOWIAN było centralnym miejscem, które wraz z upływem historii zostało zaprzedane na korzyść innych miejsc takich jak Jerozolima, Konstantynopol czy Rzym, dodając im przydomek miejsc świętych.Jest miejscem licznych uzdrowień i tym samym licznych wizyt turystycznych. Niektórzy nazywają Arkaim Sankturarium Bożej Mądrości i choć znajduje się w dzisiejszym czasie w ruinach wielu wierzy że zostanie odbudowane. Arkaim jest również bezsprzecznym miejscem narodzin wielkiego i pierwszego proroka Zoroastry, który spisał Słowo Boże zawarte w Aweście, lecz nie tej która jest obecnie dostepna na rynku księgarskim, gdyż ta pochodzi z okresu, gdzie wniesiono tradycje i ceremonie religijne hindusów a tekże wiele elementów islamu. W ten sposób nie ma ona żadnej wartości duchowej.Rozprzestrzenienie się ludu zamiejszkujacego Arkaim czyli Arjan, odbyła się na zasadzie, iż jedni wyruszyli na wschód, w dzisiejsze okolice Turkmenistanu i Tadżykistanu, inni na południe, na północną część indii i iraku. Miejsca te przed tysiącami lat posiadały podobny klimat jak na północy. Naukowcy zgadzają się, że Arkaim jest starsze od Egipskich piramid i starsze od Stonehenge (3300 pne).W maju 2005 roku Arkaim odwiedział Władimir Putin.Średnica okręgu widocznego na wielu fotografiach jest identyczna do Stonehenge, podobnie jak położenie geograficzne. Pierwsi odkrywcy opisują Arkaim jako Miasto Swastyki (o zaokrąglonych ramionach) i jako starożytną wczesno Słowiańsko Aryjską stolicę tak jak jest ona opisana w Aweście w Księdze Venidad.Wokół swastyki istnieje wiele kontrowersyjnych opinii, gdyż w historii została wykorzystana w niewłaściwy sposób. Osoba która ją adoptowała i posługiwała się nia jako symbolem określającym przekonania ideologiczne, przez nią samą została pokonana dlatego, że symbol ten nie stanowił osobliwej tradycji i znaczenia. Tak działo się z wieloma rzeczami.Dziś już niewiele osób pamięta, że swastyka była używana oficjalnie w Polsce w latach 20. było to w okresie sławnego „Cudu nad Wisłą”. Istniejące fotografie z tamtego okresu czasu jasno i wyraźnie wskazują na słowiańską tożsamość Polaków i łączącą ich historią z Arkaim. Sytuacja ta uległa zmianie podczas ekranizacji filmu gdzie wszystkie te symbole usunięto, tylko dlaczego i ze względu na kogo? Może warto zadać sobie pytanie: kto tak naprawdę przyczynił się do owego cudu.....?Dziś ten symbol już nie istnieje jest zakazany, jej posiadanie jest prawie przestępstwem, tak się dzieje kiedy nieświadomość i ideologie religijne, które nie są Słowińskie zostają zastępione innymi, obcymi. Nie znaczy to wcale, że poprzez tą wypowiedź następuje nawołanie do przywrócenia symbolu do Polskiej rzeczywistości, lecz przypomnienie jakże dziś niewygodnych faktów z życia narodu Polskiego. Arkaim było zamieszkiwane przez okres kiluset lat.Aryjczycy, o których tu mowa, ich nazwa pochodzi od słowa "Arya" i oznacza honorowy, czcigodny, duchowy. Aryjscy Słowianie byli czcicielami Boga Ahura Mazdy, tak jak to zostało objawione przez Nauczyciela Zaratustrę tysiące lat przez utworzeniem daty/ery umownej. Emigrowali z ojczystej ziemi na północ Indii, Iranu, Rosji i pozostałych obszarów Europy, w tym również do Grecji, Niemczech, Francji, Skandynawii, Anglii, Szkocji i Irlandii.Starożytni Aryjczycy wierzyli w świat stworzony przez Ahura Mazdę, Doskonałego, Jedynego i Prawdziwego Boga. Historycy greccy epoki Cyrusa umieszczali Zoroastrę w okresie 8000 lat przed Chrystusem.Lecz jest możliwe że było to nawet odleglejsze w czasie. Arkaim jest prawdziwym miejscem narodzin Zoroastry, gdzie została napisana Święta Księga Awesty, by zaraz potem zanieść Jej światło na południe.W Arkaim jak podają analizy archeologiczne i fakty historyczne, Wielki Starożytny Kapłan i Wojownik został pochowany. Z całą pewnością można podkreślić że zoroastrianizm nie narodził się w Persji. Wiele współczenych badań archeologicznych, jak i badań nad tekstem wykluczają w pełni takie twierdzenie, że zoroastrianizm należał rdzennie do Persów, a dziś jest własnością Irańczyków.Takie twierdzenie w całości jest błędne, przyznaje to w sposób prezycyjny encyklopedia Irańska. Persowie przyjęli naukę Zaratustry, która została rozprzestrzeniona na tamtejszym terenie.Zoroastrianizm mówiąc innymi słowy, został adaptowany, by z czasem, dodając kolejne elementy stać się właścicielem własnej wersji Świętej Awesty. Świat i kultura Aryjczyków to świat Świętej Awesty, najbardziej starożytnych korzeni i początek filozofii oraz kultury europejskiej.Jak wspomniano wcześniej Arkaim posiadało wpisaną wewnątrz swastykę, jako jeden z sakralnych symboli.Można ją, swastykę, zobaczyć na starych prawosławnych ikonach, w rzymskich katakumbach.Jest symbolem szczęścia, radości, kreatywności.Swastyka skierowana w przeciwnym kierunku symbolizuje ciemność, zniszczenie. Profesor na wydziale filologii irańskiej, Dziekan Wydziału Studiów Orientalnych na Uniwersytecie w Petersburgu, tłumacz Avesty Ivan Michajłowicz Steblin-Kamenský mówi: W jednej z sekcji Awesty, Wendidad opisane jest wydarzenie związane z królem- pasterzem Yima/Jimą.Otrzymuje on nakaz od Boga Ahura Mazdy, aby zbudować miasto, by chronić zwierzęta, dobra i ludzi przed silnymi opadami śniegu, powodziami. Zgodnie z wolą Boga, miasto zostało wybudowane. Święta Awesta umieszcza ojczyznę starożytnych Aryjczyków, na północy, w kraju Vaydzha Aryanna . W jego opisie widzimy znaki szczególne jego północnej lokalizacji - bobry, które żyją w rzekach, drzewa, typowe dla północnej i środkowej części Europy. "... Król Pastor Yima/Jima, o którym czytamy w Świętej Aweście rozszerza ziemię nakazem Ahura Mazdy na południe oznajmiając tym samym wypełnienie woli Boga Ahura Mazdy laską pasterską i dmięciem w róg...” Jest oczywistym, że migracja plemion Aryjskich przeszła od północy na południe, a nie odwrotnie, jak powiadają niektóre dzisiejsze informacje.Reasumując, czy stwierdzenie że ludy, narody i regiony począwszy od Iranu po Izrael w starożytności były narodami, plemionami czy też regionami o religii monoteistycznej? Czy wierzyli w Jednego i Prawdziwego Boga?Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Do tych obszarów wiara w Jednego Boga przyszła z północy a Arkaim jest jej źródłem.

http://zoroastryzm.org/index/muzeum_arkaim/0-134

Wszelkiego Dobra

Tomasz

Arka oznacza niebo, a im oznacza ziemię. To miejsce, gdzie Niebo dotyka ziemi, święta ziemia Aryjczyków.

Było stolicą wielu miast znajdujących się wokół niego i dlatego nazywano je Krajem Miast. W nim też to, co nie niebiańskie i to, co ziemskie było nierozlaczne. Wybudowane przed wieloma tysiącami zim przez króla o imieniu Jima, któremu Pan Mądrości nakazał je zbudować według wskazań.

Miasto Świątynia taka jest jego nazwa.

Było ono siedzibą wielu potężnych i wielkich Królów Kapłanów i ich rodzin, którzy byli nie tylko jego okolicznych miast zarządzcami, lecz także strażnikami wiary. Ich rządy były mądre oraz sprawiedliwe i prowadziły do dobrobytu.

Do miasta nie mogli wejść wędrowni kupcy, a wszystkie sprawy handlowe odbywały się poza jego murami.

Przybysze z odległych krain, przechodząc przez bramy ARKAIM, przekraczali ziemską rzeczywistość, która się kończyła, a zaczynała niebiańska. Przybywali do niego ludzie, by zdobyć wiedzę o życiu i o świecie.

Mieszkańcy gromadzili się wieczorem na głównym dziedzińcu, by przed rozpalonym Świętym Ogniem podziwiać rozgwieżdzone niebo. Wśród drzew ochy, brzozy i świerku, otoczonych górami z nakazu Ahura Mazdy, wybudowano Miasto- Miast.

Ludność i wspólny dziedziniec były chronione przez dobrze zaprojektowany wewnętrzny system obronny Arkaim, lecz zdarzyło się kilka razy, że miasto ucierpiało przez nieprzyjacielskie najazdy, lecz to, co uległo zniszczeniu było odbudowywane, a życie trwało nadal.

Aryjczycy żyli w Arkaim niewzruszoną wiarą w harmonii ze swoim sumieniem, co powodowało pokój ich ducha.

I choć ich życie wypełniał pokój i harmonia, czasami musieli się bronić przed nieprzyjaciółmi

W Arkaim istniał uporządkowany podział na funkcje i czynności :władcy, wojowników, rolników i rzemieślników.Fragment że Świętej Księgi Słowian Awesty autorstwa Ratu

W Świętej Aweście czytamy:«Z tego powodu niech nie uchodzi waszej uwadze, że nie jesteśmy przybranymi, ani też adoptowanymi, czy to przez wiarę, obyczaje, czy tradycje, synami i córkami, odległych nam ludzkich wierzeń czy zwyczajów wiary; lecz w sposób naturalny, odziedziczyliśmy mocą Ducha Ahura Mazdy szlachetność w postępowaniu i zrozumienie Bożego słowa, przekazane nam przez naszych przodków. One wszystkie mają swoje źródło w Dobrej Nauce. Wiedzcie, że Ahura Mazda przemawia do człowieka zrozumiałym dla niego językiem, nie przemawia w sposób niezrozumiały, gdyż pragnie, by człowiek należycie wykorzystał mądrość Bożą, by w zamian otrzymać obfitość życia w obu światach. Dlatego też powinniśmy zawsze pozostawać z dala od zła, nie pochwalając szkodliwego Angra Mainju, od czarów, złych obrzędów, które są drogami dewów i ich złych czynów».Awesta. Święte Pisma Słowian, Drugi List Kapłański 1,13-19

, Wtedy Zaratustra powiedział :Pamiętajcie, że obok cierpienia, za którym stoją dewy, mieści się radość Ahura Mazdy, a obok pragnienia napój co ożywia, przy cieniach cudne kwiaty rosną. Losy wielkich Prawd i tych, co je będą w przyszłości głosić, którzy służbie ciężkiej, a tak po ziemsku rozumując niewdziecznej, życie poświęca, o sobie zapominając.

A wszystkie początki są małe, na pozór znikome i marne, ale w nich wielka przyszłość kielkuje od małego ku wielkiemu, z dołu w górę, z ciemności do światła - to Prawo Ahury Mazdy.

Człowiek o wzniosłym duchu i myślach szlachetnych często odrywa się od ziemi i niechętnie na nią powraca.

Rozum zaś człowieka udoskonali się z biegiem wieków, dużo rzeczy pozna i zrozumie o których dziś nawet nie śni i wtedy nie będzie się wylamywac spod Prawa Ahura Mazdy lecz stosując się do niego, wiele wyroków załagodzi.Dobra Nauka 50

30-40

ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA


UZUPEŁNIENIE DO TWOICH PYTAŃ


To nie teorie Ratu, ale przetłumaczone starożytne Pisma kapłanów Ahura Mazdy, którzy byli Scytami i Sarmatami, którzy przemieszczali się po całej Europie i które "nie zostały uwzględnione" w "oficjalnej" Aweście.

Listy Atarwanów pochodzą z późniejszego okresu przed pojawieniem się Żydów i sprzed chrystianizacji. Pisma Atarwanów, a przed nimi Nauka Uczniów to rozłożony w historii czas, który został "streszczony" i obejmuje czasy po odejściu Zaratusty i nastanie Jego zastepców których wyznaczył - Dżamaspę.
Czas życia i działalności jest szczegółowo opisana we wstępie do Świętej Awesty, aby wytłumaczyć ponad 7000 lat naszej Świętej Tradycji Wiary.

Dalsze części Pism, to tradycja kapłanów Aryjskich zamieszkujących w Grecji - w przypisach została podana sukcesja, ciągłość kapłaństwa Aryjskiego, którymi stali sie udziałem.
I na koniec, Święta Awesta, NIGDY nie była ani perska, ani irańska, lecz została przez nich przywłaszczona, a obecna wersja Awesty, jest wynikiem tradycji kapłanów perskich z okresu dynastii Sasanidów, daleko oddalona od nauki Zaratustry i naszej Rodzimej tradycji.

WSZELKIEGO DOBRA
TOMASZ

,Uczyń siebie czystym , prawy człowieku!

Każdy na tym świecie może zdobyć dla

siebie czystość , a mianowicie , gdy

oczyszcza się dzięki Dobrym Myślom, Dobrym

Słowom i Dobrym Czynom"".,Prawo Mazdy oczyszcza wiernych ze wszystkich złych myśli , słów i czynów,

jak błyskawiczny , potężny wiatr oczyszcza

równinę’’.,Jak można szukać uzdrowienia i dobrobytu ciała bez zranienia ducha i zachowania go

bez zranienia ciała’’.,Nie twórz pożądliwych pragnień , aby duch chciwości nie oszukał Cię’’.,Nie oddawajcie się gniewowi , gdyż człowiek

który oddaje się gniewowi, zapomina o,

o swoich obowiązkach i dobrych uczynkach, wtedy

zło i zbrodnia wszelkiego rodzaju pojawiają

się w jego umyśle i dopóki nie opuści

go gniew , mówi się , że jest tak jak Zło’’.Nie dopuszczajcie żadnych pożądliwości ,

aby szkoda i żal nie dotarły do was

z waszych własnych działań’’.,Nie prowokujcie złudzeń , aby nie spotkała

was niesława i niegodziwość , ponieważ

mówi się , że oszczerstwa są bardziej dotkliwe

niż czary’’.,Ze złym człowiekiem nie kontynuujcie konfliktu.

U chciwego człowieka nie szukajcie

towarzystwa. Człowiek chciwy nie będzie

dobrym przywódcą.

Z nieuczciwym człowiekiem nie miejcie żadnego związku.

Z ignorantem nie ma rozmowy.

Z bezmyślnym nie wchodźcie w układy’’.,Nie powinieneś być arogancki przez wzgląd na dobra ,

jakie posiadasz , w końcu będziesz musiał to wszystko opuścić’’.ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA

REZA 40

O odrzuceniu tego, co szkodliwe w naszym życiu ‘’.Niech chwała Ahura Mazdy, jego splendor, Majestat i Chwała wzrasta!

Niech chwała będzie czystości, która darzy zdrowiem.

Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny, tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi.

Niech w nim będzie swietowane zdrowie. Wzywamy Cię o Swiety Ahuro!

Wzywamy chwalebna moc naszych Przodków, podobną do siły kowala.

Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych;znanych i nieznanych, aby nie wyrządzaly szkody naszym domom!

Niech moc Ahury, która wspomagala królów aryjskich ;która wspomagala Zaratustre ;która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń, aby i mnie wspomoglaw w mojej walce!

Wszelki ucisk i utrapienie ;ból i cierpienie ;wszelkie zło z niego emanujace , niech zostaną pokonane i stana się bezsilne!

O Ahuro! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ;tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ;dopomoz mi, aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.Niech tak zostanie!KSIĘGA MĄDROŚCI AWESTA

Księga Rodu 17 13-20

,Cztery drogi pojawią się przed ich oczami.

Trzy z nich będą fałszywe,sa to drogi pomocników zła,

gdzie ich duch popychany jest do ciemnego dołu .Czwarta droga jest drogą Ducha i Prawdy ,która prowadzi nad przepaścią.

Odważni Słowianie będą ją przechodzić w chwale,

widząc w niej sposób,który prowadzi do zbawienia.

Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę,

zostając nagrodzeni bogactwem ducha i rzeczy materialnych.

Świat będzie podzielony na dwie części,

Czyniący zło pozostaną w tyle

Z duchami nieczystymi i sługami zła

Natura przekształci większość z nich w proch.

Oni będą końcem końca .

Sprawiedliwi będą kroczyć u boku Słowian

dokonawszy wyboru Dobrych Myśli Słów i Czynów."

Według przekazów Pism Kapłańskich ,aryjscy Słowianie cenili sobie wiedzę pochodzącą z Awesty,co w znacznym sposób odroznialo ich od ludów ,u których dominowały przyjemności cielesne.Przyjaźń podobnie jak rodzina była święta.

, O ziemi tych, którzy Prawem i jego chwała żyli.’’A ziemia tych, którzy mocą Bożą i z ustanowienia spokojne życie wiedli, ziemią pokoju była, co przodków aryjskich wiary i obyczajów strzegla z pokolenia na pokolenie, od rodu do rodu.

Tak też każdy z rodów przechowywal wiarę, tradycje i obyczaje.

Od najmłodszych lat wszystkie dzieci pobierały niezbędne nauki zgodnie z zasadami starożytnego Prawa. W szczerej miłości wobec rodu i w poszanowaniu Pierwotnej wiary.

Kształceniem dzieci zajmowali się ojcowie i dziadkowie ;ucząc je zasad ducha i ciała.

Uczono je o honorze, serdecznej przyjaźni, o udzielaniu sobie wzajemnej pomocy ;o obowiązku szanowania kobiet i mężczyzn ;o leczniczym działaniu ziół ;przyplywach i odplywach morza ;o pomocnych człowiekowi zwierzętach i dbaniu o nie; o rybach w rzekach ;o pracy na roli ; i o niebezpieczeństwach, które z różnych stron czyhaly.

Ostrzegano je też, aby zbytnio nie oddawał y się kaprysom, ponieważ dzięki temu, mogły narazić swojego ducha i umysł na nieczystośc.

Tak wyjaśniano dzieciom zasady postępowania zgodnie z prawem, ustanowionym po wieczne czasy.

Głęboki szacunek wobec wiary, prawdy i PRZODKÓW ;utrzymanie jedności w rodzinie ;szacunek do Matki Ziemi i do dobrego stworzenia oraz wierność do ziemi przodków ;która jest niczym stal nierdzewna.

Aby zawsze żyć zgodnie z sumieniem i w zgodzie z naturą ; i aby nigdy nie zapomnieli o szlachetnym postępowaniu wobec siebie.

Chłopców uczono, że dziewczęta, są przyszłymi troskliwymi matkami, którym trzeba okazać szacunek, miłość i troskę.

Podobnie też młode dziewczęta pouczano, że chłopcy są przyszłymi mężczyznami ; obrońcami rdzennej ziemi przodków, którzy zostaną kochającymi i troskliwymi małżonkami, ojcami i głowami rodzin, tymi którzy będą zwiększać dobro swoich ojców i przekazywał całą zdobytą wiedzę ;a spośród nich niektórzy będą strażnikami wiary Ahura Mazdy.KSIĘGA PAMIĘCI MĘCZENNIKÓW - ŚWIĘTA AWESTA

, Ten, w którego ciele jest Duch Ahury, jest jego wyznawcą. Tak podaje tradycja i takie świadectwo tych, którzy żyli przed nami.

Będąc tak wypełniony Jego Duchem, taki człowiek jest silny ; a pragnieniem jego jest czynienie dobra, w którym będzie się odzwierciedlało najjaśniesze światło przyciągające oczy ludzi.

Taki człowiek będzie łagodnego usposobienia ;będzie patrzył na dobre stworzenia troskliwym wzrokiem;jak szczerze kochający ojciec patrzy na swojego syna.

Poznanie takiego człowieka rośnie wraz z gorliwością ;a przez zrozumienie Dobrej Nauki i odrzucanie zła jego siła duchowa wzrasta, a pragnienie czynienia dobra wynika z jego wiedzy o przyszłym nadchodzącym świecie.

Wraz ze swoim duchem wyznają dobrą wiarę, tak jakby dwoje dobrych przyjaciół rozmawiało ze sobą o wspaniałościach życia.

Dobra Nauka jest dla takiego człowieka doskonałym nauczycielem, który spokojnie i cierpliwie wyjaśnia Boże zasady swojemu uczniowi.KSIĘGA PIERWOTNEGO PRAWA - ŚWIĘTA AWESTA

, Jego wyznawana wiara jest wiarą przodków ; Jego pragnieniem bycia w niej silnym były ich pragnieniami ;jego czyny są ich czynami. W jakimkolwiek człowieku mieszka dobro, ten jest miłośnikiem Dobrej Nauki ;dlatego duchy kłamstwa nie mają do takiego człowieka łatwego dostępu z powodu ograniczenia ich władzy nad nim przez prawdę.

I dzięki trudowi głoszenia i objaśniania wiary ;niesienia jej tym, którzy o niej nie słyszeli ;ubogaca się w nagrody w przyszłym świecie ;a za życia staje się nieśmiertelny w pamięci ludzi.

I taka osoba jest usposobienia Atarwana ;natura, skłonności i jej czyny stają się odbiciem Bożych zasad, według których postępuje.

Człowiek, którego przeniknęła błędna nauka ;a odwróci się od jej nieczystych myśli i praktyk do Dobrej Nauki ; przy skutecznej pomocy Dobrej Myśli podejmuje zmaganie ze złem.

Kapłan, który jest przyjacielem Dobrej Nauki na tym świecie, dzięki jej objaśnieniu uczyni z tego człowieka wierzącego ;gdyż nie mógł jej poznać i żył bez świadomości jej istnienia.KSIĘGA MĄDROŚCI NASZYCH PRZODKÓW AWESTA

ŚWIĘTA KSIĘGA w czytaniu!Dziękuję Wedrusso! :slight_smile:https://youtu.be/o8AY4BayQBI

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!