ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA

Ty który sprawujesz władzę .O Ahura Mazdo! Ty który sprawujesz zgodnie z Twoją wolą władzę nad swoim stworzeniem .

Który rządzisz i opiekujesz się drzewami i roślinami , zraszając je wodą ; a zwierzęta mogą cieszyć się z obfitości paszy.

Całe dobre stworzenie cieszy się wszelkim dobrem pochodzącym z czystości !

Niech sprawiedliwi panują nad ludem ;

niech nie rządzą nami źli ludzie.

Niech naszym krajem rządzi dobry władca!

Powierzamy go Tobie , o Ahura Mazdo ,i sprawiedliwości ,która jest najlepsza.

,Strzegąc naszego domu."Mój kraj jest moim domem.

Ta ziemia jest moim domem.

Tu urodzili się moi przodkowie.

Moje ciało jest domem mojego ducha ;

w nim rodzą się dobre myśli prowadzące

ku dobru .

Jeśli mój kraj jest niszczony , to jest niszczony przez ludzi o złych myślach.

Jeśli do mojego domu wdziera się kłótnia i gniew ,to jest dzielony przez złą myśl .

Jeśli mój duch jest niespokojny to przez wpływ złych myśli i pragnień.

Niech Boskie Światło mądrości Ahury da wolność od zła .

Niech oczyści mój kraj od niszczenia , mój dom od kłótni i gniewu , mojego ducha od złych myśli i pragnień .

,O odrzuceniu tego , co szkodliwe w naszym życiu ".Niech chwała Ahura Mazdy ,jego splendor , Majestat i Chwała wzrasta !

Niech chwała będzie czystości , która darzy zdrowiem.

Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny , tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi .

Niech w nim będzie świętowane zdrowie .

Wzywamy Cię , o Święty Ahuro !

Wzywamy chwalebną moc naszych Przodków , podobną do siły kowala .

Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych ; znanych i nieznanych ,aby nie wyrządzały szkody naszym domom ! Niech moc Ahury , ktora wspomagala królów aryjskich ; ktora wspomagala Zaratustrę ; która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń , aby i mnie wspomogła w mojej walce.!

Wszelki ucisk i utrapienie; ból i cierpienie;

wszelkie zło emanujące z dewów ; wszelkie balwochwalstwo i zło z niego emanujące ; niech zostaną pokonane i stały się bezsilne !

O Ahuro ! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ; tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ; dopomóż mi ,aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.

NIECH TAK ZOSTANIE !

,O POTRZEBIE ZMIANY".O Ahura Mazdo !

Ty ,który zawsze jesteś taki sam i trwasz wiecznie.

Niech w miejscach naszej pracy, w domach i gdziekolwiek rządzi uprzejmość nad grubianstwem ; pokój nad zamieszaniem.

Aby poprzez nie wzrastać w dobroci przez Dobrą Myśl.

Aby nasze dzieła mogły wzrastać.

Niech chwała szczęścia i dobrobyt nigdy nie opuszczają tych miejsc!

Aby nasze dzieci zdrowe i utalentowane , nigdy nie zapomniały , że dążenie do dobrobytu jest przez dobroć i czystość. Niech w nich będzie coraz mniej niepożądanych i coraz więcej dobrych rzeczy .

Aby człowiek przez poznanie dobrych rzeczy mógł poznać Ciebie ; pełnię dobra i źródło dobra.

, O POMOC W WALCE ZE ZŁEM".Pozdrawiamy Cię , O Ahuro , twórco wszystkiego dobrego.

Boże piękna,czystości i światła .

Naucz nas jak zwalczać czyny ciemności , czynione za dnia ; jak walczyć z potomstwem węża , pochodzącym z ciemności ; Angru Majniu i jego dzikimi hordami zła. Udziel nam o Jasny Ahuro, siły i mądrości .W szeregach walczących ze złem stoimy , przygotowani , by odeprzeć jego ataki ; z wiernością Twojemu Prawu do końca.

, ABY NIGDY NIE ZGASŁ ".Ogień Ahury to moc stworzona przez Niego ,by Aryjczycy żyli w dobrobycie , cieszyli się królewskim szczęściem.

Aby płonął w domu ,by ten mógł wzrastać przez długi czas aż do dnia ostatecznej potężnej odnowy w Wielkim Dniu . Niech Twój święty OGIEŃ , o Mazdo przynosi nam obfitość, radość i pokój ducha, i mądrość , która jest wszechstronna , wielka i niezniszczalna. Niech obdarzy potomstwem , które , gdy podrośnie ,daje wsparcie rodzicom, które gdy dojrzeje , rządzi regionem, nosi pas Święty , bogaty w dobre uczynki , wyzwala z niewoli ; jest dobrego zrozumienia ; które mogą umocnić mój dom, wieś , miasto i kraj .

Ogień który jest światłem sprawiedliwych, bym mógł spełnić me pragnienia te obecne i te na wieczność; i aby osiągnąć dobrą nagrodę i szczęście mojego ducha.

O Mazdo !

Iskrami Twojego świętego Ognia , ożywiasz naszego ducha .

Zlowrogie dewy wyją i wrzeszcza na jego widok . Nimi smutek przemieniasz w radość.

O Ty , który stoisz na straży naszego ducha; jak wartownik strzegący największego skarbu . Który jesteś pełen dobrych umiejętności; pokaż nam nieskazitelną ścieżkę czystości ;

Ty ,który uzdrawiasz nasze bolączki Twoim Słowem nazwales nas swoim Imieniem ; szlachetnym Słowem , które posłałeś , aby dobro na ziemi czyniło ; zło zwalczało , mocą Twojego przedwiecznego Prawa Aszy.

Tęsknimy za Twoim spojrzeniem w świętych płomieniach, podczas gdy wymawiamy wzniosłe słowa Twojej chwały.

Oby święty Ogień nie gasł w naszych domach ; ten , który pobudza nas do działań, który wzmacnia naszego ducha . Niech nasze życie będzie radosne , a szczęściem i blogostanem obdarzony ten , kto nocą wstaje i podsyca płomienie ognia ,by w ten sposób wypełnić Prawo.

Niech do mojego domu zawita moc i siła pobożności. Niech siła Boskiego Prawa Porządku wprowadzi ład zamiast nieładu;

sprawiedliwość zamiast niesprawiedliwości. Niech postępowanie według Prawa Ahury nigdy nie zostanie wykorzenione z mojego domu . Niech Święci Nieśmiertelni ,którzy są nosicielami Sprawiedliwych lekarstw , przybędą mi z pomocą . Niech Boska wiedza osiądzie w nim ,aby dobro mogło sięgnąć szczytów gór; a zło zostało złamane i odrzucone.

Niech Prawo Dobra obezwładni ducha nieposłuszeństwa, ducha zazdrości, niezgody i niech pochłonie wszystko to co szkodliwe i niekorzystne . Niech miłość i życzliwość obezwladnią kłótnie i podziały.

Niech prawdziwie wypowiedziane słowo obezwładni fałszywe słowo wypaczające

Prawdę ! Pokora obezwładni dumę.

Słowo Prawdy zwycięży fałszywą mowę nierozumnych.

Niech mój dom stanie się oddany i pełny miłości wobec Ahury.

REZA 17W imię Boga chwalę i wywyższam Stwórcę , AHURA MAZDĘ; Chwalebnego,

wszechwiedzącego,Stwórcę,Pana Panów,

Króla nad wszystkimi królami,

czujnego,

dawcę chleba codziennego,

potężnego,

silnego,

wiecznego,

przebaczającego ,

miłosiernego,

kochającego,

mądrego ,

Świętego i Karmiącego , jego sprawiedliwe królestwo jest niezniszczalne.

Niech majestat i chwała Ahura Mazdy Dobroczynnego Pana, wzrasta.

Niech nadejdzie nieśmiertelność.

DZIEJE STAROŻYTNYCH ARYJCZYKÓW


 1. Prastare to czasy , dawne historie których spisanie ze wszystkimi szczegółami zajełoby sto lat , a może i dłużej . Te zaś , które uwagą powinny być otoczone, zostają uwiecznione, by o nich pamiętać.

  Niech nie uchodzą one twojej uwadze, nawet gdy będą mówić ,że to dzieje otulone tajemnicą czasu.

  A były to czasy heroizmu , epoki siły , nieokielzanej odwagi , kiedy siła mężczyzn i kobiet była czysta jak światło , a wszyscy chodzący w sprawiedliwości ,toczyli wojnę ze złem , walcząc o dobro swojego ludu i dzieci.

  Pas święty z dumą noszony stale im przypominał , że z rodu królów pochodzi i kapłańską służbę czynią ,gdy Prawa przez nich ustanowione w natchnieniu przez Boga MAZDĘ spełniają.

  To miejsce na ziemi było zamieszkane przez ludzi, którzy dumnie siebie nazywali Aryjczykami . Mówiąc o sobie w ten sposób , mieli na myśli ludzi czystych i szlachetnych. Stanowili pierwszy cywilizowany lud w historii świata.

  Wielcy królowie rządzili Aryjczykami w tamtej epoce. Na dźwięk rogu gromadzili się na łąkach, lasach i górach , by odprawiać pobożne ceremonie. Składali proste ofiary, to czym natura ich obdarowała , świętemu Ogniowi, palącymi się na ołtarzu pośrodku nich ,gdzie kapłan nauki MAZDY słowa Mądrości wyjaśniał .

  Z gorliwością , ze wzniesionymi rękami przed płomieniem , wymawiali starożytne słowa chwały i uwielbienia . Czcili AHURĘ MAZDĘ i JEGO święty OGIEŃ, dziękując za wodę , ziemię, rośliny dające pożywienie i wierne zwierzęta na ziemi ; dziękowano za piękno słońca i nocny blask księżyca , za gwiazdy błyszczące na jasnym niebie.

, Śpiewali z miłością i oddaniem , gdyż te cenne rzeczy zostały uczynione przez AHURĘ ,aby pomagały człowiekowi.

Za przestępstwo były uważane składane nieczyste dary ; zwierząt w ofierze nie zabijano.

Przestrzegali zasad czystości ciała i ducha , a także chronili otaczającą ich przyrodę .

Dzieci były wychowywane przez rodziców, aby być w przyszłości pożytecznymi dla wspólnoty i stać się wojownikami Ahura Mazdy , broniącymi dobroci i walczącymi że złem na świecie. Aryjczyk zawsze był posłuszny woli swoich przodków i podążał ścieżką , którą oni podążali .

Z końcem dnia gromadzili się na dziedzińcu , gdzie razem śpiewali i tańczyli przy wtórze bebenków ,pisać dalej i trabek w radości, w świetle pochodni wznosząc dzięki AHURZE.

Od niepamiętnych czasów Aryjczycy zawsze byli przepełnieni radością życia śpiewanie hymnów raz na dzień przed Świętym Ogniem było obowiązkiem każdej rodziny; Aryjczycy oddawali hołd Ogniu jako temu ,który oczyszcza , traktując go, jako najczystszy potężny symbol Boga MAZDY.

Zainspirowało to Aryjczyków do większej czystości i bohaterstwa . Rodzina starała się , aby majestatyczny Ogień zawsze palił się w ich domostwie i by mogli pozostać pod jego oczyszczającym wpływem .

Aryjczycy byli szlachetni , żyjąc Prawem sprawiedliwości. Kapłani , których szanowali nie byli bogami , ale od Boga Mazdy posłanymi; ludźmi zwykłymi, choć bardziej obeznanymi w sprawach myśli i ducha. Mówi ono , że szlachetnym Aryjczykiem jest ten kto przestrzega Prawa sprawiedliwości. To najważniejsze prawo obejmowało : bezwarunkowe posłuszeństwo wobec rodziców i nauczycieli , szacunek dla osób starszych, ochronę i niezanieczyszczanie wody ,ognia i domu ,obronę swojej rodziny i przyjaciół, aby nie ścigać uciekającego wroga, nigdy nie podnosić ręki na kobiety i dzieci, dać pełną ochronę każdemu, kto prosi o schronienie."

https://youtu.be/bYy6FRKSzm8

ŻYCIE CODZIENNE

3.

,Większość Aryjczyków prowadziła osiadły tryb życia .

Z pierwszymi promieniami słońca rozpoczynali przygotowania do swoich codziennych zajęć .

Po założeniu świętego pasa i odmowieniu prastarych hymnów przed domowym świętym Ogniem zaczynali pracę , którą kończyli wraz z nastaniem wieczoru .

Gdy urodziło się dziecko ,rodzice przynosili je do kapłana , by ten w obecności świętego Ognia wypowiedział starożytne słowa Mądrości, prosząc o ochronę , zdrowie, mądrość i odwagę.

Gdy zaś ktoś chorował , do domowego ognia dodawano ziół zdrowotnych , których zapach unosił się w powietrzu , mając przynieść ulgę choremu.

Zmarłymi zajmowali się wyznaczeni do tego ludzie, którzy ciało bez życia przygotowali do pochówku.

Czas z dala od pracy przeznaczano na naprawy uszkodzonych narzędzi rolniczych , łodzi rybackich cerowanie ubrań , robienie strzał do łuków i przygotowanie posiłków ; dzieci poznawały instrumenty muzyczne i pod okiem nauczycieli zdobywaly wiedzę.

Każdy bez zazdrości , szanował własność drugiego . Przestrzegano ustanowionych okresów świąt , do których się należycie przygotowywano i pilnowano praw tradycji.

Byli odporni na ciepło , zimno, deszcz, czy brak jedzenia . Nie pili mocnych trunków ani się nie upijali, a niewiastom nie wolno było ich spożywać,

Chodzili też do pobliskich lasów, aby przynieść drewno do ogniska, które paliło się przez cały czas.

UPRAWY I ŻYWIENIE – uprawiano proso, owies , jęczmień, pszenicę, cebulę i wiele innych użytecznych roślin. Wypiekali chleb ,a z mleka robiono masło i ser. Żywiono się kaszą, którą gotowano i mieszano z mlekiem , a także z rybami i mięsem. Zajmowali się wyrobem garnków glinianych i waz , używając do tego koła garncarskiego . Rysowali na nich różne symbole, np. słońca , ziaren do uprawy, swastyki czy rydwanow."

ŻYCIE CODZIENNE

3.

,Większość Aryjczyków prowadziła osiadły tryb życia .

Z pierwszymi promieniami słońca rozpoczynali przygotowania do swoich codziennych zajęć .

Po założeniu świętego pasa i odmowieniu prastarych hymnów przed domowym świętym Ogniem zaczynali pracę , którą kończyli wraz z nastaniem wieczoru .

Gdy urodziło się dziecko ,rodzice przynosili je do kapłana , by ten w obecności świętego Ognia wypowiedział starożytne słowa Mądrości, prosząc o ochronę , zdrowie, mądrość i odwagę.

Gdy zaś ktoś chorował , do domowego ognia dodawano ziół zdrowotnych , których zapach unosił się w powietrzu , mając przynieść ulgę choremu.

Zmarłymi zajmowali się wyznaczeni do tego ludzie, którzy ciało bez życia przygotowali do pochówku.

Czas z dala od pracy przeznaczano na naprawy uszkodzonych narzędzi rolniczych , łodzi rybackich cerowanie ubrań , robienie strzał do łuków i przygotowanie posiłków ; dzieci poznawały instrumenty muzyczne i pod okiem nauczycieli zdobywaly wiedzę.

Każdy bez zazdrości , szanował własność drugiego . Przestrzegano ustanowionych okresów świąt , do których się należycie przygotowywano i pilnowano praw tradycji.

Byli odporni na ciepło , zimno, deszcz, czy brak jedzenia . Nie pili mocnych trunków ani się nie upijali, a niewiastom nie wolno było ich spożywać,

Chodzili też do pobliskich lasów, aby przynieść drewno do ogniska, które paliło się przez cały czas.

UPRAWY I ŻYWIENIE – uprawiano proso, owies , jęczmień, pszenicę, cebulę i wiele innych użytecznych roślin. Wypiekali chleb ,a z mleka robiono masło i ser. Żywiono się kaszą, którą gotowano i mieszano z mlekiem , a także z rybami i mięsem. Zajmowali się wyrobem garnków glinianych i waz , używając do tego koła garncarskiego . Rysowali na nich różne symbole, np. słońca , ziaren do uprawy, swastyki czy rydwanow."

4.

Z hodowanych owiec pozyskiwali wełnę , z której wyrabiali odzież . Rzeźbili w kości , wydobywali srebro , złoto ,szlachetne kamienie, wykonując z nich różne ozdoby , sprzedając je potem wędrownym kupcom . Zajmowano się kowalstwem , stolarstwem wyrabiano siekiery i narzędzia potrzebne do prac w polu.

Kamieniarstwo służyło do wykładania piwnic murów obronnych i rowów. Handlowano wykonanymi z miedzi i brązu przedmiotami.

Kobiety zajmowały się wyrobem biżuterii, którą chętnie się ozdabiały . Na rzekach powstawały tamy , budowali kanały nawadniające, aby dostarczyć wodę na swoje pola , budowali też zagrody , studnie i piece . W okresie żniw , intensywnego wypasu zwierząt, trzeba było podzielić wiele różnych obowiązków .

Z gliny wyrabiali cegły do murów obronnych i mieszkań w kolorach jasnozółtym , zielonym i niekiedy w czerwonym kolorze gliny ".

www.wfw.com.pl

REZA 39Chwała Temu , który jest Dawcą wiedzy ".Udziel nam ,o Mazdo ,wiedzy ,która pomaga żyć w sposób i zgodnie z Twoim Prawem ,o Ahuro !

Przez którą pokonamy wszelkie zło z wewnątrz i wokół nas;

która czyni nas odpornymi na zranienie i krzywdę; Ty o Mazdo , jesteś Dawcą tej wiedzy , która daje światło duchowej siły i jest lekarstwem dla ciała.

Okaż nam twoją wspaniałośc i niech ta siła w nas wzrasta ! Odwieczny Zwyciężco, Ty który jesteś źródłem wiedzy , przyjdź nam z pomocą !

Kiedy jej udzielasz temu , który Cię o nią prosi;

a który okazuje posłuszeństwo Twojemu prawu . Wtedy objawia się największą potęga ; triumfuje siła nad mocami zła .

To poprzez nią nasi przodkowie mogli przezwyciężyć przeszkody jakie stawały na ich drodze ku dostatkowi . To przez nią wielcy królowie Aryjscy walczyli ze złem pod każdą postacią.

To ona świadczy o królewskiej godności twojego ludu. Ona też zostanie na nowo objawiona przy końcu czasów. Twa chwała , którą obdarzasz , by zło zastępować dobrem ;pokonuje bolączki i krzywdę wyrządzoną przez dewy , którzy praktykują nocą nieczystośc ; wróżbiarzy; tyranów i tych którzy odmawiają widzenia Prawdy ; pomimo że mają dobre oczy ; i tych którzy słuchania prawdy pomimo dobrych uszu.

Tobie oddajemy cześć zgodnie z pierwszym Prawem , które ustanowiłeś na zawsze, o Ahuro!

REZA 32,Pragniemy Cię widzieć ! “”.Zbliż się do nas ,o Ahuro !

Dzięki naszemu oddaniu poslij , nam siłę,

najbardziej szczodry duchu o Mazdo!

Za nasze słowa uwielbienia i potężną siłę , którą jest Twoje Prawo ,

Władco wszelkiego dobra !

Okaz nam łaskę, aby widzieć Cię w pełni i stać się uczestnikami Twojego królestwa ; otrzymywać hojną nagrodę za oddanie Tobie.

Twoim świętym Prawem wzmocnij naszego ducha!

21 BRZEŹNIA (MARCA)

Ważne wydarzenia przekazane naszym przez przodków

Fragment z, KSIĘGI OSTATKOW - ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA ‘’.A z pamięci naszej niech nie uchodzą wydarzenia, które Ahura Mazda przekazał Zaratustrze ;które z pokolenia na pokolenie były starannie przekazywane. Kiedy Zaratustra zapytał Ahura Mazda, dlaczego dzień Nowego Roku jest większy i lepszy, bardziej wzniosły niż inne dni, wtedy w odpowiedzi Bóg Mądrości opowiedział o niektórych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w tym dniu

Ciało żywego stworzenia zostało ożywione w tym dniu. W tym dniu zaistniał Kajomars, który dał początek ludowi aryjskiemu. Maszja i Maszjana narodzili się w tym dniu.

Tego dnia Kajomars stoczył bitwę z armią dewow w której zginął syn Angru Mainju.

Na świecie pojawił się Huszang, Wczesny Prawodawca. Tego dnia Sprawiedliwy Król Jima uczynił świat nieśmiertelnym i nieulegajacym rozkładowi.

W tym dniu król Feridun podzielił swoje królestwo pomiędzy swoich trzech synów. A zgodnie z przekazami Pisma :w tym dniu rozpoczął panowanie król Lohrash, ojciec króla Wisztaspy.

W tym dniu Zaratustrze objawił się Ahura Mazda, któremu przekazał objawienie.

W tym dniu Zaratustrze król Wisztaspa przyjął wiarę w Ahura Mazde i objawienia dane przez Zaratustre.

W tym dniu przy końcu czasu zostanie odnowione Prawo Ahury Mazdy i pojawi się odnowiciel starej aryjskiej wiary.

https://youtu.be/MoiA5Rb7CvQ

, Pierwszym Duchem Świętym był Duch Mocy, który był strażnikiem nieba. Wtedy Mądry Pan stworzył Pokój i Doskonałość, który stał się obrońcą wód.

Następnym był Święte Oddanie, strzegący ziemi.

Nieśmiertelność stała się obrońcą ziemi ; Dobry Umysł postanowił chronić zwierzęta, a Sprawiedliwość stała się strażnikiem Ognia.

W końcu Mądry Pan uczynił Swojego Ducha Świętego opiekunem ludzkości.

Gdy Angra Mainju zobaczył Świętych Niesmiertelnych Mądrego Pana, wpadł we wściekłość.

,Prażrodlo ``-Awesta Święta Księga Słowian _fragment

Starożytni Aryjczycy - cel grupy

Głównym celem tej grupy jest omawianie, promowanie i pouczanie Słowian na różne tematy związane z historią, filozofią oraz podstawowymi naukami Zaratustry i jego nauczania. Promowanie nauk Świętej Awesty, będącej głównym źródłem wiary Zoroastrian Mazdajasny znanych również na zachodzie jako „zaratusztrianizm”.Ta grupa ma na celu szerzenie i inspirowanie wzajemnej dobroci, inspirowanie każdego z nas do kultywowania i podtrzymywania trzech głównych filarów naszej wiary Dobrych Myśli, Dobrych Słów i Dobrych Uczynków każdego dnia.Główną zaletą tej grupy jest to, że chce ona inspirować wszystkich prawych i szlachetnych mężczyzn i kobiet, bez względu na to, czy są wyznawcami Ahura Mazdy i naśladowcami Zaratustry, czy innego systemu wierzeń, do dobrego życia na ziemi zgodnie z prawem Aszy i wolą niestworzonego Stwórcy Ahura Mazdy.Wszystkich poszukujących wyższych form duchowej prawdy i mądrości zapraszamy do przyłączenia się do grupy i naszej wiary ahurycznej.W grupie są również mile widziane osoby, które chcą się dowiedzieć się o podstawach naszej wiary i naukach Zaratustry.Zasady obowiązujące w grupie:

Zasada 1. Tematy muszą być ściśle powiązane z historią, filozofią i naukami wiary ahurycznej i/lub jej relacji / porównania z innymi indoeuropejskimi wyznaniami, kulturami, tradycjami, obyczajami, obrzędami i nurtami myślowymi.Zasada 2. W tej grupie dozwolone są tylko dobre słowa i pozytywne słowa. Żadne negatywne, złe słowa, pasywna agresja, nienawiść czy oszczerstwa nie będą tolerowane.Zasada 3. Myśl dobrze, mów dobre słowa i czyń dobre uczynki, abyśmy mogli zainspirować innych do podążania naszymi śladami. Naszym obowiązkiem jako strażników starożytnego Płomienia Boga jest bycie światłem i Prawdą dla reszty cywilizacji.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!