KSIĘGA REZÓW -- ŚWIĘTA AWESTA

REZA 1,Ahura Mazda niech będzie wywyższony ! "

Chwała Tobie wszechmogący , wszechwiedzący o Stwórco ,Ahura Mazdo !

Sprawiedliwość jest najlepsza .

Jest szczęściem ; szczęściem od Niego;

od Najczystszego w czystości.

Wielbimy Twoje Prawo ; które przestrzegamy i o którym pamiętamy.

Z najlepszą prawością i najwyższą, o Mazdo !

Przez nie zbliżamy się do Ciebie i twego odwiecznego Ojcostwa .

REZA 2,Strzegąc naszego domu."Mój kraj jest moim domem.

Ta ziemia jest moim domem.

Tu urodzili się moi przodkowie.

Moje ciało jest domem mojego ducha ;

w nim rodzą się dobre myśli prowadzące

ku dobru .

Jeśli mój kraj jest niszczony , to jest niszczony przez ludzi o złych myślach.

Jeśli do mojego domu wdziera się kłótnia i gniew ,to jest dzielony przez złą myśl .

Jeśli mój duch jest niespokojny to przez wpływ złych myśli i pragnień.

Niech Boskie Światło mądrości Ahury da wolność od zła .

Niech oczyści mój kraj od niszczenia , mój dom od kłótni i gniewu , mojego ducha od złych myśli i pragnień .

REZA 3, Wieczne Prawo ".Kiedy przy narodzinach twojego stworzenia ujrzało ono Twoją chwałę;

było tym , które pierwsze głosiło Twoją wielkość.

Ty, o Mazdo , wynagradzasz słowa i czyny najbardziej sprawiedliwie .

Ci ,którzy sieją kłamstwa , chwasty jako plon zbierać będą ;

a czystość blogostanu przypadnie w udziale dobrym . Stanie się tak przez Twoją sprawiedliwą mądrość na końcu czasu.

Ty jesteś tym, który się nie zmienia ;

Ty jesteś duchowym bogactwem .

U końca czasu przyjdziesz z Twoim czystym królestwem , by odzyskać to ,co zło zabrało;

Wtedy Prawo Twoje osiądzie na Ziemi na zawsze.

Prawo mądrości ,które nie kłamie i nie zwodzi;

Prawo ,które naucza o dobrych pragnieniach

REZA 4, ŚCIEŻKA DO AHURY ".O Ahuro !Kłaniamy się Tobie przed świętym Ogniem i jesteśmy Ci wdzięczni.

Przychodzimy do Ciebie ze wszystkimi dobrymi myślami, wszystkimi dobrymi słowami i wszystkimi dobrymi czynami ;

o Wszechmogący , najjaśniejsze że wszystkich świateł widziane ludzkim okiem nie oddają w pełni Twojej Światłości

REZA 5,Wyznanie wiary ".

Dlatego wyznaję , że wody , zwierzęta, rośliny i inne dzieła są dobrym stworzeniem Ahura Mazdy.

Taką wiarę wyznawali aryjscy królowie ;

tak czynili przodkowie;

tak czynił i nauczał Zaratustra ;

tak postępował król Wisztaspa i jego rodzina oraz ci, którzy mu wiernie służyli ;

tak postępowali naśladowcy Dobrej Nauki we wszystkich czasach i we wszystkich miejscach .

Jak każdy święty i prawy dobroczyńca naszej ziemi ;

Chwalimy Dobrą Naukę ; czynienie pokoju ; a sprzeciw zlowrogim działaniom .

Pokój jest dobry i święty ; który pochodzi od Mazdy.

REZA 6, Dobre Myśli ,dobre słowa , dobre uczynki ".Wyznajemy i głosimy dobre myśli , dobre słowa

i dobre czyny , które tutaj i teraz, jak i gdzie indziej zostały uczynione lub będą jeszcze wykonane; zgodnie z drogą należącą do dobra .

Gdyż wszystkie dobre myśli , wszystkie dobre czyny pochodzą z Mądrości.

A ci , którzy tak postępują , zmierzają do Siedziby Ahury.

REZA 7, Zbawienie ".Zbawienie niech stanie się twoim udziałem kimkolwiek jesteś ;

Wiedząc ,że o nie jest największa walka .

Dlatego prosimy o długotrwałą siłę, aby się stała naszą.

Za przestrzeganie świętego Prawa , gorliwość , ochraniaj nas; i udziel nam obfitości mocy , błogich nagród i życia Dobrej Myśli.

Niech to najlepsze dobro uczyni nas bezpiecznymi ;

Bo kto ma dla nas proste ścieżki łaski ;

dla tego cielesnego życia i życia myśli ;

które prowadzą do wiecznego królestwa , w których mieszka Ahura .

Jak nie Ty , szlachetny i wielki , o Mazdo ,Panie !

Droga do Ahury ".O świętości ,kiedy Cię zobaczymy ?

A Ciebie , o Dobra Myśli , jak odkryjemy?

Posłuszeństwo , droga do Pana ,

do Mazdy, najwspanialszego .

Dzięki tej nauce zbliżymy do zbawienia tych , którzy Ciebie nie znają . Przyjdź z dobrym umysłem i daj nam Twojego Ducha ,Ty, o wieczny!

Udziel nam pomocy ,aby zniszczyć zło.

REZA 9, Duchowy przywódca".Kto zwycięży , strzegąc Twojej Nauki?

Pokaż Twojemu ludowi oświęconego Przewodnika wyposażonego w Twoją moc.

Potem niech przyjdzie w Posłuszeństwie Dobrej Myśli ; wedle Twojej woli ,o Mazdo!

Podobnie jak wola Pana , tak też jest duchowy Przywódca ze względu na Jego Sprawiedliwość.

Dar Dobrego Umysłu jest dla wszystkich ,którzy pracują zgodnie z wolą Ahura Mazdy .

Królestwo Ahury jest dla tego , który udziela pomocy ubogim.

REZA 10, Ci ,którzy walczyli o sprawiedliwość ".W szczególnej pamięci zachowujemy tych mężczyzn i te kobiety ;

którzy spośród wszystkich istniejących walczyli o sprawiedliwość , a których znawcą jest Ahura Mazda poprzez Sprawiedliwość , .

Pośród nich jest Kajomars,

Zaratustra,

król Wisztaspa i inni walczący w każdym pokoleniu , aż po dziś.

Obok tysięcy innych pobożnych ; dostąpia lepszego zmartwychwstania.

Cześć ich pamięci! Tym ,którzy walczyli o Sprawiedliwość.

Zachęcam do nabycia ŚWIĘTEJ KSIĘGI SŁOWIAN AWESTY

NA www wfw.com.pl

lub w kilku księgarniach internetowych.

Ta Księga Mądrości powinna znaleźć się w każdym domu.

, Uczyń siebie czystym , prawy człowieku !

Każdy na tym świecie może zdobyć dla siebie czystość ,a mianowicie ,gdy oczyszcza się dzięki Dobrym Myślom ,Dobrym Słowom i Dobrym Czynom""., Prawo MAZDY oczyszcza wiernych ze wszystkich złych myśli , słów i czynów , jak błyskawiczny ,potężny wiatr oczyszcza rownine “”., Jak można szukać uzdrowienia i dobrobytu ciała bez zranienia ducha i zachowania go bez zranienia ciała “”.,Nie twórz pozadliwych pragnień , aby duch chciwości nie oszukał Cię"".Nie oddawaj się gniewowi , gdyż człowiek który oddaje się gniewowi , zapomina o swoich obowiązkach i dobrych uczynkach ,wtedy zło i zbrodnia wszelkiego rodzaju pojawiają się w jego umyśle i dopóki nie opuści go gniew , mówi się ,że jest tak jak zło “”., Nie dopuszczajcie żadnych pozadliwosci ,aby szkoda i żal nie dotarły do was z waszych własnych działań “”.Nie prowokujcie złudzeń , aby nie spotkała was nieslawa i niegodziwosc ,ponieważ mówi siłę , że oszczerstwa są bardziej dotkliwe niż czary “”.,Ze złym człowiekiem nie kontynuujcie konfliktu .

U chciwego człowieka nie szukajcie towarzystwa .

Człowiek chciwy nie będzie dobrym przywódcą.

Z nieuczciwym człowiekiem nie miejcie żadnego związku .

Z ignorantem nie ma rozmowy .

Z bezmyślnym nie wchodzcie w uklady “”., Nie powinieneś być arogancki przez wzgląd na dobra , jakie posiadasz , w końcu będziesz musiał to wszystko opuścić !!!MOWY Zaratustry

Jeśli wierzysz w wolność myśli i słowa,to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli brzydzisz się kłamstwem i oszustwem i zawsze szukasz prawdy i prawości To postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli wierzysz w zasadę równości praw i obowiązków zarówno dla mężczyzn i jak i kobiet ,to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli twoim celem na tym świecie jest być szczęśliwym czyniąc innych szczęśliwymi , to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli zależy ci na środowisku , w tym zwierzętach,roślinach, ,wodzie i powietrzu , to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli odrzucasz ślepe wierzenia i dogmaty , a polegasz tylko na rozsądku i i mądrości , to postępujesz zgodnie z jego nauką .

Do Ciebie ,do żródła wszelkiego Dobra starożytnej mądrości przekazanej naszym przodkom;

Mądrości czystej ,krystalicznej sprawiedliwości.Niech moje myśli stale będą przy Tobie ,

Niech moje słowa opowiadają Cię innym,

Niech moje czyny tworzą dobro i piękno.Jak przyjaciel do przyjaciela ,

zawsze chętnego pomóc,

Do Ciebie Ahura Mazdo wznoszę moje myśli i słowa,

o szczęście i dobro dla szukających żródła Prawdy którym Jesteś.Dodaj nam siły w życiu w zmaganiu się z przeciwieństwami,

cierpliwość w oczekiwaniu mądrość w opowiadaniu,

gotowość by służyć innym po mimo złości niezrozumienia ,

.przeciwstawiając się duchowi czasu i złudnemu pięknu.Niech Twoje królestwo będzie głoszone ,każdą myślą inspirującą do miłości.

Każdym słowem przynoszącym błogosławieństwo,każdym czynem dobra,

które odzwierciedlają Twoją miłośćO Mazdo Panie i Boże ponadczasowej Wielkości i Mądrości,

niech Twój Święty Duch nas napełnia ,niech uczy słów ,czci i chwały,

jakie Tobie Bogu naszemu pragniemy wznosić przed światem całym.Z rodu Prawdy będąc , Prawdę rozdajemy jak chleb do życia potrzebny, jak wodę która gasi pragnienie.Niech znajdzie Ona zwolenników, niech Ona przebudzi ze snu głębokiego ,

oczyści umysł i ducha na kłamstwo uczulonego,Niech zatriumfuje w życiu człowieka , bo szczęście , które przygotowałeś na każdego czeka.

Te słowa do Ciebie zanoszę mój Boże Mądrości z ufnością wyglądając jutra,by widzieć serca pełne radości którą Ty

umieściłeś z powodu Twojej miłości .Radość która nie przemija , radości która trwa ,

bo uwierzyłem Twemu słowu, jak Zaratustra , którego obdarzyłeś mądrością,

miłością i współczuciem dla błądzących.Kompozytorze Piękna ,czystości odwieczna nieprzemijająca Mądrości ,

wzbudż w ludziach sens życzliwości ,zrozumienia życia i otaczającego nas świata,

którego stworzone piękno jest filharmonię przeróżnych dżwięków.Niech Słowo Twoje , które ożywia , przemieni wątpliwość w pewność

, chorym przyniesie ulgę i uzdrowienie ,

młodym ludziom inspirację do czynienia pięknego piękna i głębokiego dobra.Niech nasz świat ,będący naszym ziemskim domem,

coraz bardziej przekształca się w dom szczęścia i Pieśni do którego zmierzamy.

Niech moc Twojego Dobra ,zawsze nam towarzyszy i wspiera .Ahuro Mazdo z głębokości jestestwa proszę o dobro dla każdego , Twoja jest i na zawsze pozostanie

chwała i cześć oraz niezawodna przyjażń jaką oferujesz każdemu!!!

REZA 39, Chwała Temu , który jest Dawcą wiedzy ".Udziel nam ,o Mazdo ,wiedzy ,która pomaga żyć w sposób i zgodnie z Twoim Prawem ,o Ahuro !

Przez którą pokonamy wszelkie zło z wewnątrz i wokół nas;

która czyni nas odpornymi na zranienie i krzywdę; Ty o Mazdo , jesteś Dawcą tej wiedzy , która daje światło duchowej siły i jest lekarstwem dla ciała.

Okaż nam twoją wspaniałośc i niech ta siła w nas wzrasta ! Odwieczny Zwyciężco, Ty który jesteś źródłem wiedzy , przyjdź nam z pomocą !

Kiedy jej udzielasz temu , który Cię o nią prosi;

a który okazuje posłuszeństwo Twojemu prawu . Wtedy objawia się największą potęga ; triumfuje siła nad mocami zła .

To poprzez nią nasi przodkowie mogli przezwyciężyć przeszkody jakie stawały na ich drodze ku dostatkowi . To przez nią wielcy królowie Aryjscy walczyli ze złem pod każdą postacią.

To ona świadczy o królewskiej godności twojego ludu. Ona też zostanie na nowo objawiona przy końcu czasów. Twa chwała , którą obdarzasz , by zło zastępować dobrem ;pokonuje bolączki i krzywdę wyrządzoną przez dewy , którzy praktykują nocą nieczystośc ; wróżbiarzy; tyranów i tych którzy odmawiają widzenia Prawdy ; pomimo że mają dobre oczy ; i tych którzy słuchania prawdy pomimo dobrych uszu.

Tobie oddajemy cześć zgodnie z pierwszym Prawem , które ustanowiłeś na zawsze, o Ahuro!

REZA 40

O odrzuceniu tego, co szkodliwe w naszym życiu ‘’.Niech chwała Ahura Mazdy, jego splendor, Majestat i Chwała wzrasta!

Niech chwała będzie czystości, która darzy zdrowiem.

Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny, tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi.

Niech w nim będzie swietowane zdrowie. Wzywamy Cię o Swiety Ahuro!

Wzywamy chwalebna moc naszych Przodków, podobną do siły kowala.

Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych;znanych i nieznanych, aby nie wyrządzaly szkody naszym domom!

Niech moc Ahury, która wspomagala królów aryjskich ;która wspomagala Zaratustre ;która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń, aby i mnie wspomoglaw mojej walce!

Wszelki ucisk i utrapienie ;ból i cierpienie ;wszelkie zło z niego emanujace , niech zostaną pokonane i stana się bezsilne!

O Ahuro! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ;tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ;dopomoz mi, aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.Niech tak zostanie!

REZA 25, ABY NIGDY NIE ZGASŁ ".Ogień Ahury to moc stworzona przez Niego ,by Aryjczycy żyli w dobrobycie , cieszyli się królewskim szczęściem.

Aby płonął w domu ,by ten mógł wzrastać przez długi czas aż do dnia ostatecznej potężnej odnowy w Wielkim Dniu . Niech Twój święty OGIEŃ , o Mazdo przynosi nam obfitość, radość i pokój ducha, i mądrość , która jest wszechstronna , wielka i niezniszczalna. Niech obdarzy potomstwem , które , gdy podrośnie ,daje wsparcie rodzicom, które gdy dojrzeje , rządzi regionem, nosi pas Święty , bogaty w dobre uczynki , wyzwala z niewoli ; jest dobrego zrozumienia ; które mogą umocnić mój dom, wieś , miasto i kraj .

Ogień który jest światłem sprawiedliwych, bym mógł spełnić me pragnienia te obecne i te na wieczność; i aby osiągnąć dobrą nagrodę i szczęście mojego ducha.

O Mazdo !

Iskrami Twojego świętego Ognia , ożywiasz naszego ducha .

Zlowrogie dewy wyją i wrzeszcza na jego widok . Nimi smutek przemieniasz w radość.

O Ty , który stoisz na straży naszego ducha; jak wartownik strzegący największego skarbu . Który jesteś pełen dobrych umiejętności; pokaż nam nieskazitelną ścieżkę czystości ;

Ty ,który uzdrawiasz nasze bolączki Twoim Słowem nazwales nas swoim Imieniem ; szlachetnym Słowem , które posłałeś , aby dobro na ziemi czyniło ; zło zwalczało , mocą Twojego przedwiecznego Prawa Aszy.

Tęsknimy za Twoim spojrzeniem w świętych płomieniach, podczas gdy wymawiamy wzniosłe słowa Twojej chwały.

Oby święty Ogień nie gasł w naszych domach ; ten , który pobudza nas do działań, który wzmacnia naszego ducha . Niech nasze życie będzie radosne , a szczęściem i blogostanem obdarzony ten , kto nocą wstaje i podsyca płomienie ognia ,by w ten sposób wypełnić Prawo

REZA 36,O POTRZEBIE ZMIANY".O Ahura Mazdo !

Ty ,który zawsze jesteś taki sam i trwasz wiecznie.

Niech w miejscach naszej pracy, w domach i gdziekolwiek rządzi uprzejmość nad grubianstwem ; pokój nad zamieszaniem.

Aby poprzez nie wzrastać w dobroci przez Dobrą Myśl.

Aby nasze dzieła mogły wzrastać.

Niech chwała szczęścia i dobrobyt nigdy nie opuszczają tych miejsc!

Aby nasze dzieci zdrowe i utalentowane , nigdy nie zapomniały , że dążenie do dobrobytu jest przez dobroć i czystość. Niech w nich będzie coraz mniej niepożądanych i coraz więcej dobrych rzeczy .

Aby człowiek przez poznanie dobrych rzeczy mógł poznać Ciebie ; pełnię dobra i źródło dobra.

REZA 17W imię Boga chwalę i wywyższam Stwórcę , AHURA MAZDĘ; Chwalebnego,

wszechwiedzącego,Stwórcę,Pana Panów,

Króla nad wszystkimi królami,

czujnego,

dawcę chleba codziennego,

potężnego,

silnego,

wiecznego,

przebaczającego ,

miłosiernego,

kochającego,

mądrego ,

Świętego i Karmiącego , jego sprawiedliwe królestwo jest niezniszczalne.

Niech majestat i chwała Ahura Mazdy Dobroczynnego Pana, wzrasta.

Niech nadejdzie nieśmiertelność.Zachęcam do zapoznania się ze Świętą Księgą Słowian Awesta autorstwa RATU

z ksiega Naszych Przodków

REZA 28,O Mocy świętego Słowa ‘’.Słowo Ahury wyrywa z rąk bezbożnych.

Uwalnia uwięzionego przez niegodziwość.

Wzmacnia chorego ducha przez Jego siłę.

Słowa Świętego Istniejącego niszczą moc złego stworzenia.

Są one największe, ;

są one najlepsze ;

są one najpiękniejsze ;

są najmocniejsze

są najsilniejsze

są zwycięskie ;

dla zła przerażające

dla ducha uzdrowieniem

są lekarstwem na skażenia życia.

Choroby przed nimi uciekają ;

złowrogie dewy drżą ;

bezbożny złoczynca lęka się,

a ciemięzca ludzi jest przerażony.

Potomstwo węża ucieka ;

oszustwo ucieka ;

niezgoda ucieka ;

przekleństwa uciekają ;

najbardziej kłamliwe słowa fałszu i oszczerstw uciekają ;

Kiedy człowiek wymawia moje słowa, mówi Ahura, czyta je lub recytuje, uderza nim w kłamstwo ;jakimkolwiek jest i gdziekolwiek się znajduje ;uderza nim w kłamstwo, które przychodzi ukrytą drogą ;uderza nim w kłamstwo, które rządzi w krajach aryjskich ;związuje nim kłamstwo i rzuca w ciemność, skąd pochodzi.

Te słowa są przekazywane przez ojca synowi ;brat przekazuje je bratu z tego samego łona ;Atarwan swojemu uczniowi, który jest oddany dobremu Prawu ;który jest poświęcony dobremu Prawu ;który jest świętego postępowania ;odważny w uciszanie kłamstwa., Święta Awesta ‘’.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!