,,AWESTA "" ŚWIĘTE KSIĘGI SŁOWIAN

DZIEJE STAROŻYTNYCH ARYJCZYKÓW


 1. Prastare to czasy , dawne historie których spisanie ze wszystkimi szczegółami zajełoby sto lat , a może i dłużej . Te zaś , które uwagą powinny być otoczone, zostają uwiecznione, by o nich pamiętać.

  Niech nie uchodzą one twojej uwadze, nawet gdy będą mówić ,że to dzieje otulone tajemnicą czasu.

  A były to czasy heroizmu , epoki siły , nieokielzanej odwagi , kiedy siła mężczyzn i kobiet była czysta jak światło , a wszyscy chodzący w sprawiedliwości ,toczyli wojnę ze złem , walcząc o dobro swojego ludu i dzieci.

  Pas święty z dumą noszony stale im przypominał , że z rodu królów pochodzi i kapłańską służbę czynią ,gdy Prawa przez nich ustanowione w natchnieniu przez Boga MAZDĘ spełniają.

  To miejsce na ziemi było zamieszkane przez ludzi, którzy dumnie siebie nazywali Aryjczykami . Mówiąc o sobie w ten sposób , mieli na myśli ludzi czystych i szlachetnych. Stanowili pierwszy cywilizowany lud w historii świata.

  Wielcy królowie rządzili Aryjczykami w tamtej epoce. Na dźwięk rogu gromadzili się na łąkach, lasach i górach , by odprawiać pobożne ceremonie. Składali proste ofiary, to czym natura ich obdarowała , świętemu Ogniowi, palącymi się na ołtarzu pośrodku nich ,gdzie kapłan nauki MAZDY słowa Mądrości wyjaśniał .

  Z gorliwością , ze wzniesionymi rękami przed płomieniem , wymawiali starożytne słowa chwały i uwielbienia . Czcili AHURĘ MAZDĘ i JEGO święty OGIEŃ, dziękując za wodę , ziemię, rośliny dające pożywienie i wierne zwierzęta na ziemi ; dziękowano za piękno słońca i nocny blask księżyca , za gwiazdy błyszczące na jasnym niebie.

Awesta. Pisma Święte Słowian mówi o Prawdzie następująco:Księga Zgromadzenia 19,9-32Prawda jest Światłem, a kłamstwo jest ciemnością;Nic nie jest podobne do prawdy dla człowieka.Półprawdy nie są prawdą, nawet jeśli coś jest bliskie prawdy, nie jest nią.Prawda zawsze zwycięża; czyni człowieka szczęśliwym i czyni go wolnym, podczas gdy kłamstwo wnosi nieszczęście i zniewala.Prawda wyzwala z wątpliwości i prawdę trzeba odkryć, gdyż prawdy nie da się wymyślić.Prawda nigdy się nie zmienia, a ludzka postawa nie wpływa na prawdę; możemy wierzyć, że wszystko jest prawdą, ale nie możemy uczynić wszystkiego prawdziwym; prawda jest rzeczywistością, czy w nią wierzymy, czy ją odrzucamy.Prawda nie wymaga, aby w nią wierzyć, ale zasługuje na wiarę. Prawda jest żywa i potrafi ożywić ludzki umysł i ducha. Prawda nie jest tym, co większość uznaje, że jest prawdą.Prawda buduje doskonałość i prawda uzdrawia, lecz także przynosi ból.Prawda nigdy się nie starzeje i nigdy nie wygasa.Prawda się nie męczy, nigdy nie zanika, nigdy nie przestaje być prawdą.Prawda zawsze mówi z najwyższym autorytetem; stawia wymagania i nigdy nie mówi szeptem, ale mówi otwarcie.Prawda ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach; jest ostatecznym sędzią całego naszego życia, a wszyscy ludzie są mierzeni przez prawdę

Z wielką przyjemnością przekazuję Wam Bracia i Siostry Moje Słowo w Świętym Słowie na posłaniu. Słuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=o8AY4BayQBI

Dziękuję Ci Wedrusso, proszę kontynuuj czytanie Świętej Awesty bo to Wielkie Dzieło, które odmieni świat.

Wszelkiego Dobra

https://staroslowianie.livejournal.com/5971.html

REZA 3, Wieczne Prawo ".Kiedy przy narodzinach twojego stworzenia ujrzało ono Twoją chwałę;

było tym , które pierwsze głosiło Twoją wielkość.

Ty, o Mazdo , wynagradzasz słowa i czyny najbardziej sprawiedliwie .

Ci ,którzy sieją kłamstwa , chwasty jako plon zbierać będą ;

a czystość blogostanu przypadnie w udziale dobrym . Stanie się tak przez Twoją sprawiedliwą mądrość na końcu czasu.

Ty jesteś tym, który się nie zmienia ;

Ty jesteś duchowym bogactwem .

U końca czasu przyjdziesz z Twoim czystym królestwem , by odzyskać to ,co zło zabrało;

Wtedy Prawo Twoje osiądzie na Ziemi na zawsze.

Prawo mądrości ,które nie kłamie i nie zwodzi;

Prawo ,które naucza o dobrych pragnieniach

PRAŻRÓDŁO - KARDA 1Konfrontacja Ahura Mazdy z Angra MainjuNa początku na świecie nie było nic oprócz Ahura Mazdy, Mądrego Pana, który żył w Niekończącym się Świetle. Jest najwyższy we wszechwiedzy i dobroci i niezrównany w swoim blasku. Jego miejscem jest światło nieskończone, a wszechwiedza i dobroć niezrównanego Ahura Mazdy jest tym, co nazywa się objawieniem. Jest niezależny od nieograniczonego czasu, ponieważ Ahura Mazda i Jego nauka były, są i będą.

Ahura Mazda poprzez wszechwiedzę wiedział o Angra Mainju ( złym duchu) i jego przybyciu na wojnę, że cokolwiek Bóg Mądrości planuje, to napełnia go złością i zachłannością aż do końca. Duch zła z powodu zacofanej wiedzy i pragnienia zniszczenia nie był świadomy istnienia Ahura Mazdy, znajdował się w otchłani. Po pewnym czasie wyszedł z niej i zbliżył się do światła, które zobaczył. Ze względu na na jego złośliwą naturę rzucił się, by je zniszczyć, lecz ujrzał, że odwaga i chwała Ahura Mazdy były większe niż jego własna i wrócił do ciemności. Ahura Mazda, który widział złe duchy i ich zepsucie, uważał je za niegodne pochwały. Później zły duch ponownie wynurzył się ze swojego mrocznego świata, aby ujrzeć piękne dzieła Mądrego Pana, zobaczył wiele stworzeń radosnych i zachwycających, które Ahura Mazda objął swoją opieką.

Ahura Mazda, mając wiedzę o tym, co będzie, wezwał go i powiedział :

-, Pomóż moim stworzeniom i chwal je, abyś był nieśmiertelny, bez rozkładu, bez głodu i pragnienia “.

Zły Duch warknął :

-, Dlaczego miałbym pomagać Twojemu stworzeniu? Dlaczego miałbym je wychwalać? Jestem potężniejszy, zniszczę Ciebie i Twoje stworzenie na wieczność ; różnimy się w tym, co uważamy za dobro i zło.

Ponadto, zmuszę wszystkie Twoje stworzenia, żeby Cię znienawidziły i przestały ufać, a uwielbiały mnie i mi ufały.”

Ahura Mazda odrzekł :

-, Nie jesteś wszechwiedzący i wszechmocny, o zły duchu, także nie możesz zniszczyć mnie i mojego stworzenia i nie możesz wziąć je w posiadanie".

Wtedy Ahura Mazda, Pan Mądrości, wypowiedział słowa mocy Ahunawar.

PRAŻRÓDŁO - KARDA 2Kiedy Bóg Ahura Mazda wypowiedział pierwsze słowa, zły duch skurczył się , a gdy wypowiedział następne, zaczął się wić i jęczeć, a gdy usłyszał wszystkie, był zdezorientowany i bezsilny ; widział bowiem zniszczenie i krzywdę, jaką wyrządził stworzeniu Ahura Mazdy i ostateczne wyzwolenie Aryjczyków od zła.

Gdy zły duch dostrzegł własną niemoc, klęskę i bezradność, zmieszał się i powrócił do ponurej ciemności, w której przygotowywał zastępy złych duchów, wyposażając je w przemoc.O naturze złaZły duch nie działa dla dobra stworzeń Ahura Mazdy, a jego dziełem nie jest litość, lecz zniszczenie. Jego wzrok nie powstrzymuje się od czynienia krzywdy.

Uwodzi on ludzkość dla własnej przyjemności, mówiąc myśli ludzkiej, że Prawo Mazdy jest niczym i nie trzeba być w nim wytrwałym. Bronią do walki złego z Ahura Mazdą i Jego stworzeniem stały się kłamstwo i zła myśl.Bóg stworzył duchowe istoty, które były potrzebne do ukształtowania świata. Stworzył je nieruchome z niematerialnymi ciałami. Kiedy Ahura Mazda uczynił świat, kiedy stworzył rośliny, zwierzęta i człowieka, wszystkie były bez życia. Wtedy Ahura stworzył Ogień, to był ten święty ogień, iskra życia która weszła w piersi stworzenia Ahury i sprawiła, że stworzenia napełniły się życiem. Ogień był ożywiającą siłą Boga, dającą im życie, które uczyniło każdego człowieka wojownikiem po stronie Dobroci przeciwko złu.

Dobrą Myślą zaczął stwarzać świat i go rozwijać. Pierwszym było niebo ; drugim - czysta woda ; trzecim - ziemia ; czwartym - rośliny ; piątym - zwierzęta ; szóstym - człowiek i siódmym - ogień, rozprowadzając go po całym stworzeniu.

Stworzył światła między niebem a ziemią, gwiazdy i konstelacje, gdzie najpierw stworzył sferę niebieską, a gwiazdy konstelacji zostały im przydzielone.

Stworzył je podczas duchowej ceremonii stworzenia. Mądry Pan w swojej wszechwiedzy wiedział, że Duch Zła będzie chciał zniszczyć Jego dobre dzieła, wiedział także, że odbędzie się wielka bitwa z ciemnością. Tak więc Mądry Pan ukształtował sześć Duchów Nieśmiertelnych z Jego własnego Ducha, z których każdy posiadał swoją własną naturę, aby strzec Jego dzieł przed niszczącą ciemnością. Są one odbiciem chwały Ahura Mazdy. Święci Nieśmiertelni Mądrego Pana, zgodni z Wszechwiedzącą Mądrością, udali się do świata ludzi z powodu zła, które miało na nich przyjść od ducha kłamstwa, by przywieść ich doskonałych i nieśmiertelnych do przyszłego życia, które będzie trwało na wieki wieków

https://youtu.be/YgKa0PuqY5I

PRAŻRÓDŁO - KARDA 3, Pierwszym Duchem Świętym był Duch Mocy, który był strażnikiem nieba. Wtedy Mądry Pan stworzył Pokój i Doskonałość, który stał się obrońcą wód.

Następnym był Święte Oddanie, strzegący ziemi.

Nieśmiertelność stała się obrońcą roślin ; Dobry Umysł postanowił chronić zwierzęta, a Sprawiedliwość stała się strażnikiem Ognia.

W końcu Mądry Pan uczynił Swojego Ducha Świętego opiekunem ludzkości.

Gdy Angra Mainju zobaczył Świętych Niesmiertelnych Mądrego Pana, wpadł we wściekłość.

Zawołał :

, Ahuro Mazdo, zniszczę Cię i wszystkie Twoje stworzenia, nigdy nie odniesiesz zwycięstwa! “.

W tym czasie zwierzchnie siły zła zaczęły srodze krzyczeć :

-, Powstań, ojcze nasz! Doprowadźmy świat do cierpienia i upadku!”.

Nikczemny zły duch z obawy przed prawym człowiekiem nie mógł podnieść głowy, dopóki nie pojawił się zły Jeh.

Zawołał w ten sposób do złego ducha :

-, Wstań, nasz ojcze! Ponieważ doprowadzę do konfliktu w świecie, z którego powstanie udręka i zranienie Ahura Mazdy i Jego Duchów opiekuńczych ‘’.

Lecz zły duch nie powstał że strachu przed prawym człowiekiem.

I znowu zły Jeh zawołał tak :

-, Powstań, ojcze nasz! Bo w tym konflikcie wylewam tyle złości na prawego człowieka, że przez moje czyny, ich życie stanie się niepotrzebne, zniszczę ich żyjącego ducha. Zatruję wodę, rośliny i ogień Ahura Mazdy ; sprawię, że całe stworzenie Ahury będzie rozdrażnione. I tak opowiedział te złe uczynki po raz drugi, że zły duch był zachwycony i powstał z tego zamętu.

Zawołał więc do Jeha :

-, Jakie jest twoje życzenie? Co chcesz abym ci dał ? “”.

I odpowiedział złemu duchowi :

-, Człowiek jest moim życzeniem, więc daj mi go ".

Następnie zły duch wraz z zebranymi siłami zła, przepełnionymi niszczycielskimi myślami, stanął, by przyjrzeć się stworzonemu niebu i naturze stworzonego świata ; a płonąc nienawiścią, w pierwszym dniu wiosny rzucił się na ziemię jak atakujący wąż ; wtedy objawiły się prześladowania, spory i zamieszanie.

Zły Jeh rzucił się na całe stworzenie, czyniąc świat rannym i mrocznym. W południe świat wyglądał tak, jak gdyby był w pełni ciemnej nocy.

PRAŻRÓDŁO 4I szkodliwe stworzenia zostały przez niego rozproszone na ziemi takie jak jadowite gady, szkodliwe owady i gryzonie, a także choroba, pożądanie, pragnienie oraz głód wśród form życia. Zarazy i plagi rozproszyły się nad roślinnością i ta natychmiast usychała. Przed nadejściem zniszczenia rośliny nie miały ani cierni, ani kory. A skąpstwo, pragnienie, ból, głód, choroby, żądze i ospałość rozproszył na żyjących ludzi.

Zły Duch i jego zastępy przynieśli smutek przeciwko radości, ból przeciw szczęściu, zanieczyszczenie przeciwko czystości i śmierć przeciwko życiu. Jego zastęp tworzyły duchy, które odzwierciedlały jego naturę, tworząc nieposłuszeństwo, ograniczające dobre myśli, pijaństwo, złośliwość, kłamstwo, perwersję, lenistwo, chciwość, zwiedzenie, ovzernianie, zło, nędzę, podziały, wmawiając ludziom, że nie jest konieczne posiadanie świętej koszuli i świętego pasa.

Była to najwyższa przewaga Złego ducha, ponieważ przyszedł z całą siłą, jaką posiadał, aby zniszczyć dzieła stworzenia, przeciwny odnowie wszechświata.

Potem zawołał :

-, Moje zwycięstwo nadeszło i należy do mnie, bo niebo jest podzielone i całe stworzenie zostało oszpecone przeze mnie mrokiem i ciemnością ;woda została zatruta, ziemia zraniona przez ciemność rośliny uschły ‘’.

Potem przyszedł do ognia i zmieszał go z dymem i ciemnością.

Następnie powiedział :

-, Nie ma już nikogo, z kim można się zmierzyć z wyjątkiem Ahura Mazdy i człowieka Kajomarsa, który jest chory, co jest w stanie zrobić? ".

Przez dziewięćdziesiąt dni i nocy Duchy Opiekuńcze walczyły z zastępami złego ducha, rzucając ich do ciemności otchłani, nie mogąc się przebić przez ich obronę.

Zły duch, widząc odwagę dobroczynnych

Duchów i swoją własną niemoc, chciał pośpiesznie wrócić do swojej ciemności.

Woda spadła na całą ziemię i roślinność odżyła i rozmnożyła się w wielu tysiącach gatunków. Wiele z nich, by chronić stworzenie od chorób, które zły duch rozproszył dla stworzeń. Warzywa i zboża, różne rodzaje roślin leczniczych wyrosły z ziemi, a ich blask i siła ich nasion były energią i wytwarzały życie w ciele stworzenia. Ptaki wróciły do swoich przestworzy i morskie stworzenia do wielu wód.

Bóg pokazał złemu duchowi swój triumf, jego bezsilość ;niemożność, w końcu unicestwienie zastępów złych duchów, odnowienie wszechświata oraz przyszłe zmartwychwstanie i niezakłócone istnienie stworzeń na zawsze i na wieki.

To była pierwsza konfrontacja Ahura Mazdy ze złym Angra Mainju i jego zastępami.

Walka o ogień.

Kiedy Angra Mainju chciał zaatakować ogień, ten podzielił się na pięć odrębnych płomieni.

PRAŻRÓDŁO 5Po pierwsze są ognie, które przez wzgląd na swoją krótkotrwałość, wymagają pożywienia, by mogły służyć i takie, które go nie wymagają. Ten który służy człowiekowi w oddawaniu Czci Bogu Najwyższemu, a który pierwszy zaczął płonąć na ziemi, jest Ogniem potrzebującym odżywiania.

Odzwierciedla on odwieczne Prawo i wewnętrzny duchowy ogień : porządku, prawości, dobroczynności, uczciwości i sprawiedliwości. Został nazwany najbardziej błyskotliwym, dobroczynnym i obfitym. Po drugie ten, który został dany ludziom i zwierzętom, by pomagać im w trawieniu pokarmu, zasypianiu ciała i rozjaśniania oczu po przebudzeniu.

Potrzebuje on pożywienia, jak i wody. Nadano mu imię dobrego i przyjaznego.

Po trzecie ten, sprawujący opiekę nad roślinami i nasionami, gdzie przenikając w głąb ziemi, użyźnia ją, ogrzewając chłodną wodą, żeby rośliny wydawały zapach i dojrzałe owoce.

Wymaga on wody, ale nie wymaga pożywienia. Temu z kolei zostało nadane imię najbardziej użytecznego.

Czwartym zaś jest ten, który służy w chmurach by niszczyć mrok i ciemność.

Nie wymaga on ani wody, ani jedzenia, aby można go było utrzymać. Temu zostało nadane imię Wspierającego.

Piątym, najbardziej chwalebnym i czystym, jest ogień Ahura Mazdy, który płonie w raju Bożym w Jego obecności, to Najświetszy Ogień Chwały. Niezwykle korzystny, jak niebo, którego sprzyjająca moc powstaje z rosnącej jasności ognia, płonącego w czystości Jego miejsca, chwały Boga i praktykowania dobrych uczynków.

Zmaga się on z tym, co duchowe, obserwuje wszelkie formy czarów i magii i tym, którzy szkodzą stworzeniom, oddając się niecnym praktykom w nocnej porze.

Ten ogień jest pomocnikiem Sprawiedliwego. Najświetszy Ogień Chwały to ogień pierwotnego stworzenia i jest samowystarczalny.

Tak więc wszystkie ognie są w nim osadzone. I tak, gdy tworzy się życie w łonie matki, to ogień się w nim osiada, który prowadzi ciało podczas życia.

Kiedy ciało umiera, miesza się z Ziemią, a duch powraca do Boga, od którego pochodzi. Blask najpiękniej błyszczącego słońca na niebie, dającego potrzebną siłę do życia stworzeniu, jest jedynie bladym odbiciem wielkiego Świętego Ognia płonąćego w Raju obecności Ahura Mazdy, źródła nieskończonego światła.

Angra Mainju zmieszał ogień z dymem i ciemnością, aby stworzenia Ahura Mazdy nie mogły żyć w pełnej chwale i pełnej obfitości.

Dlatego od zamierzchłych czasów, Aryjski ogień wznosił się uroczyście ku niebiosom pierwszego dnia wiosny ;łącząc się z przodkami w oczekiwaniu całkowitego i ostatecznego odnowienia wszechrzeczy ;gdyż Ogień Ahura Mazdy jest jak On, wieczny i nieprzemijalny.

REZA 40

O odrzuceniu tego, co szkodliwe w naszym życiu ‘’.Niech chwała Ahura Mazdy, jego splendor, Majestat i Chwała wzrasta!

Niech chwała będzie czystości, która darzy zdrowiem.

Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny, tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi.

Niech w nim będzie świętowane zdrowie. Wzywamy Cię o Swiety Ahuro!

Wzywamy chwalebną moc naszych Przodków, podobną do siły kowala.

Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych;znanych i nieznanych, aby nie wyrządzaly szkody naszym domom!

Niech moc Ahury, która wspomagala królów aryjskich ;która wspomagala Zaratustrę; która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń, aby i mnie wspomoglaw mojej walce!

Wszelki ucisk i utrapienie ;ból i cierpienie ;wszelkie zło z niego emanujace , niech zostaną pokonane i stana się bezsilne!

O Ahuro! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ;tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ;dopomoz mi, aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.Niech tak zostanie!

STWORZENIE CZŁOWIEKAKARDA 6, 1-9Spośród wielu dobrych stworzeń widzialnych i niewidzialnych, Bóg Ahura Mazda stworzył ludzi, których kości i ciało uformowal z ziemi, krew z czystej wody, włosy z najpiękniejszych roślin, a życie z ognia, któremu polecił służyć ludzkości, między innymi w przygotowywaniu jedzenia i przezwyciężaniu przeziębień. Kajomars którego imię oznacza pierwszy śmiertelny, został stworzony w szóstym dniu, jako piętnastoletni chłopiec i wyrzeźbiony, z ziemi.

On był też pierwszym królem, który w tym powstał wśród ludzi, którzy w tym czasie mieszkali w górskich jaskiniach, nosząc odzienie ze zwierzęcej skóry. Kajomars był pierwszym, który zaakceptował nauczanie Ahura Mazdy i był praojcem ludu aryjskiego. Bóg Mądrości udzielił mu nadprzyrodzonej promienistości zwanej Chwareną, co wykłada się jako sława : wielkość, blask i charyzma.

Za jego panowania wprowadzono królewskie praktyki przygotowywania żywności i pierwsze sprawiedliwe Prawo. Ludzie darzyli go głębokim szacunkiem ; żył w przyjaźni ze zwierzętami i przywodził do posłuszeństwa dzikie zwierzęta.

Wydobywał i wytapiał również szlachetne metale takie jak : złoto, srebro, ołów, miedź, cynę, stal i żelazo.

Był on świadkiem wielu utrapień i szkód wyrządzonych przez złego ducha całemu żyjącemu światu.


STWORZENIE CZŁOWIEKAKARDA 7, 1-13Żył razem z żoną Hawą przez wiele długich lat w pokoju i szczęściu, gdy niespodziewanie świat został zaatakowany przez złego ducha.

I stało się, że któregoś dnia Angra Mainju wysłał swoje zastępy do Kajomarsa, ucieleśniającego Święte Słowo, jak o nim słyszał ; lecz ten odpowiedział im świętym Słowem.

Ci widząc jego sprawiedliwość, odeszli ze strachu przed prawym człowiekiem. Powiedziano też, że Ahura Mazda uważa pobożność za dobrą i prawą, służącą zniszczeniu kłamliwego ducha.

Po pewnym czasie ponownie zaatakowali Kajomarsa, pierwszego człowieka, chorobą, zwiastujacą mu śmierć.

Przed śmiercią zostało mu zapowiedziane, że w przyszłości pojawi się ten, który doprowadzi zło do klęski.

Angra Mainju zadając śmierć Kajomarsowi myślał, że zniszczył ludzkość i zwyciężył Ahura Mazdę i Jego Światło, ale był nieświadomy i głupi.

Po śmierci Kajomarsa Angra Mainju zaatakował ogień, mieszając go z dymem i ciemnością.

Jego żona zmarła w momencie ataku złego ducha, podczas gdy Kajomars żył jeszcze trzydzieści zim. Z nich pochodzą Maszja i Maszjana, którzy wydali wiele potomstwa i którym Ahura Mazda dał swoje słowo.

Obiecali Mądremu Panu ; że ich dzieci pomogą mu w Jego walce ze złym duchem.

Przemówił wtedy Bóg Ahura Mazda do ludzi :

-, Jesteście rodzicami rodziców wszelkiego ucieleśnionego życia ; zostaliście stworzeni przeze mnie w doskonałości ; wykonujcie z oddaniem obowiązki Prawa, myślcie dobre myśli, mówcie dobre słowa, czyńcie dobre uczynki i nie oddawajcie czci złym duchom ".

STWORZENIE CZŁOWIEKAKARDA 8, 1-15,Wysłuchawszy Stwórcy, spełniali Jego wolę, przestrzegając Prawa, które jest najlepszym uczynkiem ludzkości, i z którego czerpali korzyści.

Ich pierwsze wypowiedziane słowa wyznawały to, że Mądry Pan stworzył wodę i ziemię, rośliny i zwierzęta, gwiazdy, księżyc i słońce oraz wszelki dobrobyt, którego pochodzenie i skutek wynikają ze sprawiedliwości.

A dzięki pouczeniu otrzymanemu od Stwórcy zajęli się wyrobem odzieży, hodowlą owiec, budowaniem domów, stolarstwem i rolnictwem.

Od nich też pochodzą późniejsi wielcy budowniczowie i rzemieślnicy, którzy są wpisani w starożytny rodowód Aryjczyków. Jednakże po pewnym czasie ciemność zaczęła wypełniać ich umysły i stali się całkowicie zepsuci.

Wykrzyknęli, że zły duch stworzył wodę i ziemię, rośliny i zwierzęta i inne rzeczy.

Że fałszywa mowa została wypowiedziana wolą złych duchów, gdzie zły odebrał od nich ich pierwszą radość. Stali się niegodziwcami.

Ich potomstwo rozeszło się po różnych regionach ziemi, zakładając miasta i wznosząc królestwa, gdzie jedni czcili Prawo Ahura Mazdy, drudzy poszli za dewami.

Zaczęli żyć życiem bez łaski, a złe duchy coraz bardziej ich uciskały.

Oni sami stawali się coraz bardziej złośliwi w stosunku do siebie, używając siły, wzajemnie się raniąc.

Wtedy złe duchy krzyczały z ciemności w ten sposób :

-, Jesteście ludźmi, tak nas czcijcie, aby wasz duch złośliwości mógł odpocząć “.

Ahura Mazda nie stworzył niczego bezużytecznego, gdyż wszystkie rzeczy zostały stworzone dla korzyści człowieka.

Tak też powstał lud Aryjski, rodem królewskim i kapłanów Mazdy zwany.”

DOBRA NAUKA 1, 1-22, W zamierzchłych czasach, w Mieście Miast u podnóży gór uralskich, żyli potomkowie przedpotopowego ludu aryjskiego Frahimurva i jego córka Dugda, córka Frahimrawa. Byli znani że swojej pobożności i wiary w Ahura Mazdę, aryjskiego Boga Mądrości.

Przed narodzinami Zaratustry magowie i niegodziwi ludzie owładnięci przemocą wiedzieli, że człowiek, który będzie nauczać ludzi prawdziwego kultu Ahura Mazdy, przyjdzie na świat przez córkę Dugdę.

Dugda była pełna Chwareny.

Mówili między sobą :

-, Odeślij swoją córkę Frahimurwo, bo zwiastuje ona złość.

Ten blask, który ją okrywa, jest złym blaskiem ".

Zamierzali ją nawet zabić, wiedząc, że po narodzeniu dziecka, kiedyś ( ludzie) zwrócą się do niego o pomoc, by odstąpić od swoich niegodziwości.

Obawiając się o swoją córkę, zwrócił się do niej mówiąc :

-, Moje dziecko, musimy słuchać mądrego człowieka, ale nie będę mógł znieść widoku rozstania z tobą “.

Odpowiedziała :

-, Pozwól mi zostać z tobą ojcze, kto będzie się tobą opiekował, kiedy się zestarzejesz?”.

Odpowiedział ojciec :

-, Nie moje dziecko, nie możemy myśleć tylko o nas samych. Idź, mój dobry przyjaciel Paitarasp czeka na ciebie “.

Pełni smutku ojciec i córka milczeli przez chwilę.

-, Dbaj o siebie, proszę i nie zapomnij o mnie. Niech Ahura Mazda błoży ci, moje dziecko”.

Odpowiedział ze łzami w oczach ojciec.

Kiedy Dugda dotarła do domu przyjaciela ojca, usłyszała :

-, Witaj Dugdo, córko mojego drogiego przyjaciela. Ten dom, będzie teraz twoim domem “.

Następnie Paitarasp przedstawił swojego syna, mówiąc :

-, To jest Pouruszaspa, życzeniem twoich rodziców jest, żebyś go poślubiła”.

Dugda poślubiła Pouruszaspa, kilka miesięcy później stała się brzemienna. W piątym miesiącu swojej brzemienności pewnej nocy miała sen, o którym opowiedziała swojemu mężowi następnego dnia rano. W tym samym czasie Angra Mainju, zły duch, próbował powstrzymać Zaratustrę przed przybyciem na ten świat. "


DOBRA NAUKA 1, 23-53-, Śniło mi się, że widziałam czyste niebo.

Nagle pojawił się na nim cień, który zaczął je pokrywać. Stawał się coraz gęstszy i zaczął zakrywać słońce, po chwili ciemność ogarnęła ziemię. Z chmur nie spadł deszcz, lecz ukazały się trzy ogromne drapieżne zwierzęta, okropne i zdeformowane, które zaczęły szybko spadać na ziemię, groźnie wyjąc. Znikąd nie było widać nadchodzącego ratunku. Nagle nastąpił gwałtowny podmuch, dzikie zwierzęta jakby śmierć zwiastujące pierzchły, chmury się rozproszyły i ukazały się promienie światła, które przerwały mrok nocy. W nich ukazała się postać młodego człowieka całego w bieli przypominającego pasterza, otoczonego promieniami światła, niczym światłem poranka. Ciemność skurczyła się na jego widok. Trzymał w rękach Księgę, Pisma, Prawo dla ludzi, a wzniósłszy je ku górze, ukazała się olśniewająca poświata, na której widok dzikie zwierzęta znikły sprzed moich oczu. Zło było wściekle przez wzgląd na niebianską miłość.

Postać ta powiedziała mi : Wstań nie bój się, nie pozwól twojemu duchowi zemdleć ze strachu, ponieważ od ciebie wyjdzie ten, na którym spocznie przychylność króla niebios, a świat będzie się cieszył tym szczęśliwym wydarzeniem. A przyszłe wieki pozdrawiają to dziecko, Posłańca Prawdy, który piórem zagubionemu światu objawi wiarę i łaskę. Ziemia raduje się z nadchodzących stóp, bo kogo Bóg chroni ten jest bezpieczny od każdej szkody. To powiedziawszy, postać znikła sprzed moich moich oczu, a wraz z nią wizja nocy".

Tego samego dnia wraz ze swoim mężem Pouruszaspą szukali pomocy u kapłana - wróżbity Bradrokaresza ( Karpana).

-, Powiedz mi, co ten sen oznacza? ".

-, Spoczywa na tobie wielka łaska i błożenie. Twój syn będzie wspaniałym człowiekiem, wyrośnie w sprawiedliwości i miłosierdziu, będzie Posłańcem Boga i będzie nauczał świat o miłości i sprawiedliwości, a wszystkie jego czyny zostaną spełnione w dobroci - ale nie ominie go też i cierpienie. Zazdrosny człowiek spróbuje go zniszczyć i jego naukę, lecz jego wrogowie schowają się w cieniu i na próżno będą mu się sprzeciwiać “.

Po czym mędrzec uśmiechnął się i powiedział :

-, To dobra nowina dla przyszłości”.WYJAŚNIENIE WIZJI-, Tej nocy, kiedy miałaś sen, widziałaś cierpienie i niedolę, spowodowaną tyranią niegodziwych ludzi. Księga trzymana przez postać jest tym, co daje sprawiedliwość to jest znak zapowiedzi dla zaślepionych i niegodziwych.

Trzy bestie, są najbardziej śmiertelnymi i najgorszymi przeciwnikami.

Będą się starać walczyć z Księgą Prawa, ale nie osiągną zwycięstwa i zostaną obalone. Ten, który przyjdzie, oddzieli prawdę i właściwą drogę od próżności. Jasne słońce nie jest zakryte cząstkami pyłu, a ci tylko będą w niego wątpić, którzy są pozbawieni wiary i zrozumienia.

W przyszłych dniach powstanie król, który objawi prawdziwą wiarę ; będzie pomagał, by stała się znana wszystkim i ustanowi ją na oczach wszystkich jako Prawo swojego królestwa. Raj wynagrodzi tych którzy są Mu posłuszni, a duchy jego nieprzyjaciół zstąpią do ciemności. Chciałbym dożyć tych dni, aby zobaczyć jego dzień. To, co Bóg naszych przodków przyniesie przez twojego syna, to świat napełniony mądrością i radością sprawiedliwych, a w odległych krainach, twoje imię będzie żyło ".

Trzy dni przed narodzinami Zaratustry cała jego wioska została skąpana w białym świetle, co było jednym ze znaków zapowiadających nadejście wielkiego nauczyciela.

W Jego domu jaśniało bardzo jasne światło (ognia).

DOBRA NAUKA 2, 1-9, W końcu pierwszego wiosennego dnia we wczesnych godzinach porannych urodził się Zaratustra, który otrzymał imię pochodzące z ojczystego języka jego matki, które znaczy , Złote Światło “.

Przy narodzinach Zaratustry zdało się słyszeć wszystkie stworzenia w naturze, które radowały się i krzyczały z radości :

-, Ushta no zato athrava yo spitamo zararhusthro”. co znaczy :, Radujcie się, bo narodził się nam kapłan Spitama Zaratustra ".

Narodziny Zaratustry były szczególnym wydarzeniem. Większość dzieci płacze po urodzeniu, ale Zaratustra się uśmiechał.

Ten śmiech wydawał się pierwszą oznaką boskiej mocy czuwającej nad dzieckiem, Zaratustrą.

Podczas gdy sprawiedliwi radowali się z wiadomości i składali dzięki Ahurze w ich duchu, złe umysły ledwo mogły ukryć swoje niezadowolenie. Ci słudzy złego byli magami i fałszywymi kapłanami, tymi, którzy zbłądzili ze słusznej ścieżki Ereta (Aszy). I drżeli z narodzin Zaratustry, widzieli bowiem, że jego boską misją było zniszczenie zła i doprowadzenie Aryjczyków do pierwotnej wiary przodków ; i dlatego byli bardzo poruszeni. "

DOBRA NAUKA 2, 34 - 57Wkrótce po jego urodzeniu, król Turańczyków o imieniu Durasarun z odrażającymi cechami zazdrości i chciwości, który cieszył się ogromną popularnością wśród ludzi, który mówił o Bogu, ale szedł drogą Angra Mainju, zaplanował zabić Zaratustrę, po tym, jak doszło do niego z ust dworskich kapłanów, że Zaratustra został wysłany przez Ahura Mazdę, aby pobyć się zła.

Durasarun wraz ze swoimi złymi najemnikami wprowadził panowanie niegodziwości, zmuszając zwykłych ludzi do zejścia z prawdziwej ścieżki mądrości i składaniu hołdu jemu, zamiast czczenia Ahura Mazdy.

Pewnej nocy, niedługo po narodzinach Zaratustry, kapłani i magowie spotkali się na tajnym spotkaniu.

Jako pierwszy przemówił Durasarun, którego głos zadrżał z bezbożnej wściekłości, gdy zaczął mówić :

-, Posłuchajcie mnie uważnie! Wszyscy wiemy co się wydarzyło. W pobliżu tej wioski, w domu Pouruszaspy urodził się nasz największy wróg, Zaratustra!

I to pod naszymi nosami, podczas gdy my trzymamy się naszych obrzędów i panujemy nad umysłami ludzi.

Wiemy, kto go posłał, wiemy, po co jest tutaj. Jego misją jest zniszczenie naszych dróg, nauki i tradycji. On się urodził, aby przełamać i zniszczyć naszą władzę nad ludźmi. Tak jak Dobro i zło są zawsze zaprzysiężonymi wrogami, a cały wszechświat jest polem bitwy dla tej walki ;my też musimy być. Dlatego musimy walczyć z Zaratustrą i zabić go.

Nie możemy pozwolić mu na wypełnienie jego boskiej misji, bo jeśli to zrobi, nasze działania na nic się nie zdadzą i utracimy przywileje, władzę i nasze bogactwo “.

W tym momencie w powstałym tumulcie podniósł się ochrypły krzyk, który dobiegł z końca pokoju, gdzie się gromadzili :

-, Nie, nie! To nie może się wydarzyć!

Zaratustra musi zginąć”.

Durasarun podniósł rękę i zgiełk ustąpił.

-, Bardzo dobrze. Zastanówmy się, w jaki sposób dziecko ma zostać zabite".

Wielokrotne próby zabicia Zaratustry przez Durasaruna nie powiodły się. Próbował nawet zabić go osobiście. Nocą gdy wszyscy już spali, wszedł po kryjomu do domu Zaratustry, którego zamierzał ugodzić sztyletem.

Także i ta próba się nie powiodła. Króla ogarnął paraliż rąk, aby już nigdy nie mógł ich użyć do złych celów.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!