,,AWESTA "" ŚWIĘTE KSIĘGI SŁOWIAN

,

Hej, z tego co wiem i kojarzę z nauk przedstawionych przez Artura Lalaka i innych badaczy Awesta nie jest chaldejskim wytworem.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaratusztrianizm, gdyż właśnie jest to wytwór sasanidzki.

Przeczytaj książkę ,Starożytni Zorastrianie Slowianscy"".

www.wfw.com.pl

To jedyne w Polsce opracowanie na ten temat ,oparte na starożytnych tekstach badaczy chorwackich ,rosyjskich i innych.

Wiele tekstów było tłumaczone z języka Awestynskiego najbardziej starożytnego.

,protoplasty naszego języka staropolskiego.



A uważasz że Lalak to jakiś guru na te tematy , że wie najlepiej,

jest trochę przemadrzaly…Słuchałem go kiedyś …

I więcej nie chcę.

A Wikipedia to śmietnik.

https://youtu.be/bYy6FRKSzm8

ŚWIĘTA KSIĘGA , AWESTA". ZOSTAŁA PRZEKAZANA DZISIAJ DO DRUKU.

ZA KILKA DNI BĘDZIE DOSTĘPNA W KSIĘGARNI !!!

,AWESTA PISMA ŚWIĘTE SŁOWIAN"



Trudno jest w kilku słowach opisać potężne dzieło, z którego na przestrzeni wieków korzystali wielcy intelektualiści, znani jako Worthsmith, co można tłumaczyć następująco – „ci, którzy pracują ze słowem”. Znaleźli się wśród nich: Friedrich Schiller, Voltaire, Adolf Berthold Ludwig Grimme, Denis Diderot, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich von Kleist, George Gordon Byron, Adam Smith, Shelly Kagan czy Friedrich Nietzsche, jak również znani kompozytorzy: Ludwig van Beethoven, Jean-Philippe Rameau włączył Zaratustrę do swojej opery Zoroastre, Wolfgang Amadeusz Mozart w Czarodziejskim flecie i Richard Strauss w symfonii Tak mówił Zaratustra.



Z całą pewnością Święta Awesta należy do niepowtarzalnych w skali światowej pereł literatury filozoficznej i tego, co dziś określa się mianem literatury religijnej.



Mówi o wierze, tradycji i obyczajach naszych przodków, stanowiących nasze materialne i niematerialne dziedzictwo.



To na jej podstawie został sporządzony sławny, przechowywany w Muzeum Brytyjskim w Londynie Cylinder Cyrusa, który stał się pierwowzorem znanej wszystkim Deklaracji Praw Człowieka.



Na ponadczasowość Świętej Awesty i tym samym natchnienie wskazuje praktyczne wykorzystanie jej porad na przestrzeni historii, a znane większości ludziom określenia, wskazują na to, co powinno być traktowane jako świętość, a co nie.



Ciężko byłoby poruszać się człowiekowi i światu bez mądrości. Zaratustra w swoich poetyckich hymnach, stanowiących podstawę Świętej Awesty, refleksjonuje i wyjaśnia, na czym polega mądrość, a czyni opierając się na Objawieniu się jemu źródła Mądrości, którym jest Ahura Mazda, nazwany przez Zaratustrę Dobroczynnym Duchem i Przyjacielem człowieka.



Jeszcze chwilka i znajdziesz ją w swojej KSIĘGARNI

https://youtu.be/0skmpeamU_g

ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN ,AWESTA".



WŁAŚNIE SIĘ UKAZAŁA!!!



JEST DOSTEPNA NA :



www.wfw.com.pl



NIEBAWEM W INNYCH KSIĘGARNIACH INTERNETOWYCH .

ARKAIM – KOLEBKA SŁOWIAN .



https://youtu.be/t-WOV3DAnm8

ŚWIĘTY OGIEŃ SŁOWIAN



http://zoroastryzm.org/index/spis_tematow/0-154

SPOTKANIE NOWOROCZNE W ARKONIE



SZCZEGÓŁY PONIŻEJ :



<LINK_TEXT text=“http://zoroastryzm.org/index/spotkanie_ … 2x?luCYI8/”>http://zoroastryzm.org/index/spotkanie_noworoczne_w_arkonie/0-186?lESB2x?luCYI8/</LINK_TEXT>

ŚWIĘTA AWESTA W NASZYCH DOMACH



<LINK_TEXT text=“http://zoroastryzm.org/index/swieta_awe … omach/0-72”>http://zoroastryzm.org/index/swieta_awesta_w_naszych_domach/0-72</LINK_TEXT>

,O odrzuceniu tego , co szkodliwe w naszym życiu ".



Niech chwała Ahura Mazdy ,jego splendor , Majestat i Chwała wzrasta !

Niech chwała będzie czystości , która darzy zdrowiem.

Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny , tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi .

Niech w nim będzie świętowane zdrowie .

Wzywamy Cię , o Święty Ahuro !

Wzywamy chwalebną moc naszych Przodków , podobną do siły kowala .

Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych ; znanych i nieznanych ,aby nie wyrządzały szkody naszym domom ! Niech moc Ahury , ktora wspomagala królów aryjskich ; ktora wspomagala Zaratustrę ; która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń , aby i mnie wspomogła w mojej walce.!

Wszelki ucisk i utrapienie; ból i cierpienie;

wszelkie zło emanujące z dewów ; wszelkie balwochwalstwo i zło z niego emanujące ; niech zostaną pokonane i stały się bezsilne !

O Ahuro ! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ; tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ; dopomóż mi ,aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.

NIECH TAK ZOSTANIE !

https://youtu.be/MoiA5Rb7CvQ

Zgadzam się. Co prawda z Awestą można się zapoznać ale nie jest to mądrość Słowian. Czytałem książkę zoroastrianie słowiańscy. Mam ją na półce. Jednak to nie ta ścieżka. Ogień, ogniem a religia z kart Awesty w Persji 3500 lat temu to jest to samo co chrześcijaństwo w Europie 1000 lat temu. Narzędzie zniewolenia.

Awesta “właściwa” jest wersją irańsko-hinduską, w której nie mówi sie wprost o naszych Przodkach, poza tym, opisuje wierzenia, które nie istniały w czasach Zaratustry, to pisze we wstępie do Świętej Awesty. Za czasów Zaratustry istniała tylko Awesta i Aryjczycy, nie istniał żaden naród Perski, jak to się przekaujze obecnie - Zaratustra prorok z Persji - nic z tych rzeczy.



Święta Awesta autorstwa Ratu, jest zbiorem dostępnych i udostępnionych Pism, która w znacznie szerszy sposób pokazuje naszą rodzimą historię, gdyż źródła o których jest mowa we wstępie do Świętej Awesty wyraźnie do tego nawiązują, a etymolodzy, historycy, etnografowie, językoznawcy, wielokrotnie zwracali na to uwagę.



Sama nazwa poszczególnych Ksiąg jest wynikiem rozwoju historii wyznawców Ahura Mazdy. Co do ilości stron, to można powiedzieć, że mogłoby być ich znacznie więcej.



Jeżeli wiec ktoś zwraca uwagę na czynniki zewnętrzne typu: nazwy ksiąg i ilość stron, powinien zadać sobie pytanie: co z treścią Przekazu? Co z zawartością Księgi? Gdyż to jest ważniejsze, niż rzeczy zewnętrze.

Można jeszcze zapytać, dlaczego w takim kolorze jest okładka, dlaczego w usztywnionej okładce z kartonu, bo przecież oryginał był napisany na skórze!

Nie warto sie tym przejmować, bo ludzie będą (może niektórzy szukać błedów, zazwyczaj będą to specjaliści od niczego, podobnie, jak ma sie rzeczy z genetyką Słowian, mamy całe mnóstwo genetyków Internetowych)…kto umie czytać, niech to zrozumie.

[quote=Adam post_id=6118 time=1585600329 user_id=317]


Awesta "właściwa" jest wersją irańsko-hinduską, w której nie mówi sie wprost o naszych Przodkach, poza tym, opisuje wierzenia, które nie istniały w czasach Zaratustry, to pisze we wstępie do Świętej Awesty. Za czasów Zaratustry istniała tylko Awesta i Aryjczycy, nie istniał żaden naród Perski, jak to się przekaujze obecnie - Zaratustra prorok z Persji - nic z tych rzeczy.

Święta Awesta autorstwa Ratu, jest zbiorem dostępnych i udostępnionych Pism, która w znacznie szerszy sposób pokazuje naszą rodzimą historię, gdyż źródła o których jest mowa we wstępie do Świętej Awesty wyraźnie do tego nawiązują, a etymolodzy, historycy, etnografowie, językoznawcy, wielokrotnie zwracali na to uwagę.

Sama nazwa poszczególnych Ksiąg jest wynikiem rozwoju historii wyznawców Ahura Mazdy. Co do ilości stron, to można powiedzieć, że mogłoby być ich znacznie więcej.

Jeżeli wiec ktoś zwraca uwagę na czynniki zewnętrzne typu: nazwy ksiąg i ilość stron, powinien zadać sobie pytanie: co z treścią Przekazu? Co z zawartością Księgi? Gdyż to jest ważniejsze, niż rzeczy zewnętrze.
Można jeszcze zapytać, dlaczego w takim kolorze jest okładka, dlaczego w usztywnionej okładce z kartonu, bo przecież oryginał był napisany na skórze!
Nie warto sie tym przejmować, bo ludzie będą (może niektórzy szukać błedów, zazwyczaj będą to specjaliści od niczego, podobnie, jak ma sie rzeczy z genetyką Słowian, mamy całe mnóstwo genetyków Internetowych)...kto umie czytać, niech to zrozumie.

ŚWIĘTA AWESTA - w przeciwieństwie do innych ksiąg religijnych Awesta ukazuje życie, wiarę, tradycje, obyczaje oraz wiedzę ludu Aryjskiego Świętą Ziemię czyli Ojczyznę Aryjczykow, jak również regiony, w których żyli

W niej, jako pierwszej w historii ludzkości Księdze, występują takie terminy jak sumienie i swietokradztwo.

Obecność Scytów, Sarmatow i Alanów nakresla ciąg wydarzeń historycznych, z przyjęciem Dobrej Nauki i jej rozprzestrzenianiem się.

Śladów kultury Słowian należy doszukiwać się w tradycji naszych aryjskich Przodków, która sięga tysięcy lat wstecz.

Ich wiara i bogata tradycja przetrwały do naszych czasów pod różnymi postaciami, tak więc Księga ta, jest źródłem do poznania obyczajów i zwyczajów staroaryjskich.

Ta encyklopedyczna kolekcja Pism Awesty obejmowała oprócz wartości etycznych i antropologicznych tematy z zakresu historii, geografii, astronomii, wiedzy ogólnej, małżeństwa, logiki, biologii, higieny osobistej i duchowej, ochrony zwierząt, medycyny, rolnictwa, praktyk zabobonnych, prawa sądowego, rządów i rozwoju.

Tym samym Święta Księga Awesta, podobnie jak Listy Kapłańskie i ogół Pism Staroaryjskich, nie mają nic wspólnego z ezoteryka, magią, astrologia, etc.

Można powiedzieć więcej, że zdaniem ekspertów Święte Pisma Zaratustry są uważane za pierwszy traktat etyczny dany ludzkości.



Polecam Świętą Księgę Słowian Awesta

Autorstwa RATU

ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA



Dla wyznających nauki Zaratustry, których tradycje nie są związane i nie nawiązują do tradycji rodziny religii Abrahamowych, nie istnieje potrzeba by tworzyć fundamenty mające służyć rozmową z nimi. Wielu dobrych i otwartych ludzi w świecie międzyreligijnym deklaruje istnieje „wielu ścieżek do Boga”.Jest to z ich strony bardzo postępowa pozycja, biorąc pod uwagę próby zjednoczenia chrześcijan, żydów i muzułmanów. Ewidencja archeologiczna i historyczna nawiązująca do Zoroastrianizmu jest bogata i sięgająca swoimi korzeniami wielu tysięcy lat przed ustanowioną, umowną erą chrześcijańską. Jej odnowienie i odrestaurowanie w czasach obecnych ma swój określony cel i przeznaczenie. Tu należało by postawić pytanie: dlaczego religie, których podstawowym elementem wiary ma być wewnętrzna refleksja i zaraz potem działanie, angażują się w tworzenie fundacji lub organizacji, którym one patronują w zależności od ich charakteru, mających spełnić potrzeby różnych sfer społecznych?Istanieje tylko jedna odpowiedź na to pytanie: pieniądze. Dotacje rządowe z których korzystają, anonimowi dawcy, datki, które są przyjmowane rzekomo wyłącznie w ideii religii, na potrzeby religii. Pieniądze pozwalają na rozwój religii, bez nich, niestety miała by spore problemy z utrzymaniem wszystkiego co się z nią wiąże. Pozwalają też na rozwój propagandy, która bywa dokuczliwa, nie omijając prawie nikogo, narusza w wielu przypadkach, podstawowe zasady wolności światopoglądowej i nietykalności osobistej. Oddziaływanie pieniądza na religię nie jest już żadnym sekretem. Tu można zadać kolejne pytanie: - ile pieniędzy otrzymują religie, a ile ośrodki pomocy, w tym nie tylko szpitale, ale i hospicja, ile przeznacza się dla tych, którzy są na emeryturach czy rentach inwalidzkich? Przecież oni całe życie pracowali płacąc podatki, czy to samo robi religia? Odpowiedź jest jak myślę oczywista. Przedstawicielami religii są jej finanse, bez nich zwyczajnie usycha i umiera. Pieniądz nie tylko zajmuje przodujące miejsce w religii, lecz także czyni i tworzy liczne przywileje. Tu nasuwają się kolejne pytania: Jak członkowie wspólnot religijnych chcą utrzymać równowagę pomiędzy doktrynalnym przestrzeganiem form ich wiary a reagowaniem na realia współczesnego życia. W jaki sposób można utworzyć przestrzeń do dyskusji, jednocześnie dosłownie wierząc w rzeczywistość mistycznych podań, próbując się angażowac w dialog ze specjalistami, którzy widzą w starożytnych tekstach liczne metafory. Uważamy, że odrestaurowanie Zoroastrianizmu, może ożywić wiele tradycji przedchrześcijańskich, jakie były praktykowane przez Słowian w owych czasach. Nauka Zaratustry może jedynie przynieść ożywienie, nowe pomysły i nowe perspektywy. Zoroastrianizm jest drogą indywidualną, drogą osobistego rozwoju, z którego nauk korzystają dzisiejsze religie w bardzo zróżnicowanej formie i często zniekształconej. Natomiast wspierając wolną wymianę pomysłów wśród wszystkich tradycji religijnych, znaczy to, że w tym nie ma prawdziwej drogi, ale po nieco szerszym otwarciu drzwi na przeszłość, należy - szukać głosu tych, których głos nie został wysłuchany. Jeśli wierzysz że tak jest, to nadszedł czas by działać

, My Aryjczycy, idąc przykładem naszych przodków wyznawców świętej wiary w Ahura Mazde, wyznajemy, jak oni szlachetne i wzniosłe zasady.

Nasz Bóg nie jest Bogiem krwi, mordu, nieczystości i wyuzdania, jak Bóg Żydów i innych plemion a i nasze symbole, nie pochodzą z wybujalej wyobraźni a są zakorzenione w naturze.

U nas nikt śmierci starym rodzicom nie zadał, nie składał bogom ofiar z dzieci ;kobiet nie zmuszał do nieczystości, i wojen nie wszczynal.



KSIĘGA RODU - ŚWIĘTA AWESTA

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!