ZNAKI KOŃCA CZASÓW WEDLUG NAUKI ZARATUSTRY (bez fikcji).

1. Noce będą jaśniejsze.2.Relacje międzyludzkie będą stawać się napięte.3 Złamanie wiary będzie miało szybsze i większe rezultaty.4. Osoby bogate będą bardziej bogatsze.5. Osoby niegodziwe będą coraz bardziej rozwijać i pogłębiać czyny niegodziwe.6.Zło będzie coraz bardziej uciążliwe.7.Magia i okultyzm będą rozwinięte pod płaszczem religii.8. Fałszywi , krnabrni i aroganccy nauczyciele będą uciskać lud , wprowadzając go w coraz większe błędy.9. Działalność przywódców religijnych będzie niezgodna z Prawem.10. Niemoralnosc , w tym seksualność dla przyjemności będą rozpowszechniane.11.Wielu ludzi będzie przedwcześnie umierać.12. Władcy będą wykorzystywać swoją pozycję , będą praktykować kłamstwo , niesprawiedliwość, posługując się fałszywymi świadectwami.13. Nagła śmierć , przyspieszona starość , niekontrolowana duma dosiegna wszystkie kraje .14. Własność lub dziedzictwo będzie siłą niesprawiedliwosci i egoizmu odbierane.15. Ojcowie i matki zatraca sens rodzicielstwa ,dzieci będą zabijane.15 z 135

16. Zło zacznie nazywać się dobrem , dobro stanie się przedmiotem drwin.17.Słudzy zła będą coraz bardziej piętnować zwolenników dobra .18. Mity ,podania i legendy zastąpią zdrowe myślenie .19. Pieniądz stanie się bezwzględnym władcą .20. Religie będą pogłębiać napięcia wśród mieszkańców ziemi.21. Stosowanie srodkow odurzających będzie dotykać najmłodszych.22, Zło będzie przesladowac dobro.23. Prawda będzie nekana , wysmiewana , spotwarzana.24. Pieniądz będzie czynił przymierze z władzą ,władza z kłamstwem , kłamstwo z niesprawiedliwoscia.25. Kultura i sztuka obroca się przeciw pieknu .26. Kreatywność człowieka , zmierzajaca ku dobru , zamieni się w propagowanie podstawowych instynktow człowieka.27. Wiara w fałszywe przekonania będzie narzucona przez władców .28. Zdobywanie wiedzy będzie w nielasce.29. Porządek wartości będzie zmieniany.30. Indywidualność i kreatywność na rzecz dobra będzie postrzegana jako przejaw buntu wobec prawa ustanowionego przez władców , którzy odwrocili się od Prawa Mądrości.30 z 135

31. Ustanowiony porządek Ahura Mazdy będzie w pogardzie.32. Religie będą praktykowaly najcięższe formy magii i okultyzmu.33. Władcy państw i przywódcy duchowi wypowiedza niezliczoną liczbę pustych słów.34. Oddziaływanie zlowrogich nauk przyczyni się do zmian myślenia i dzialania.35. Zawieranie przymierza władców z kapłanami propagujacymi kłamstwa będzie jeszcze bardziej uciskalo ludzi.36. Mądrość zostanie wystawiona na pośmiewisko i drwiny.37. Fałszywe świadectwa staną się częścią prawa.38. Wydawanie pochopnych i niesprawiedliwych sądów będzie się rozprzestrzenialo.39. Mieszkańcy ziemi zbóż ulegną głębokiemu zwiedzeniu.40. Krew będzie się odbijać w słońcu i księżycu.41. Bezprawie się rozmnozy ,a czyniacych bezprawie przybędzie.42. Mężczyźni będą ubierać stroje kobiet ,kobiety ubiór mężczyzn.43. W czasach głoszenia pokoju będzie istniało niewolnictwo.44. Mieszkańcy ziemi będą się zbroic , jednocześnie zanoszac modły…45. Błędne prawa władców wrócą do nich ze zdwojoną siła.45 z 135

46. Zaufanie złu nie będzie przynosić korzysci , lecz straty.47. Kłamstwa będą szczerze wypowiadane .48. W świecie będzie dominować kłamstwo i to ono stanie się prawdziwe.49. Uczciwość zostanie uznana za naiwność , szczerość za niedorzecznosc.50. Za błędy władców będą płacili ich poddani.51. Tłumy będą krzyczeć wielkimi ustami , lecz zostaną zagluszone prawdą.52. Ludzie mądrzy będą jak światło w ciemności , które rozjaśnia i wskazuje drogę chodzacym w mroku.53. Na popiolach będą wznoszone świątynie , które ten sam los podzielą.54. Dobrobyt wielu ludzi będzie budowany przez pychę i chciwość.55. Ludzie będą walczyć jak dzikie zwierzęta o rzeczy i wartości , które przyniosą tylko ból i cierpienie.56. Nieuczciwosc będzie usprawiedliwiana przez tych , którzy będą z niej żyli.57. W imię fałszywego dobra będzie popełniane zło.58. Dobro będzie na ustach u wielu ludzi , lecz braknie jego czynienia.59. Zło będzie triumfowac , bo będzie brakowało tych , którzy czynią dobro.60. Niesprawiedliwość nie będzie odpoczywać.60 z 135

61. Szczęście bogatych będzie przynosiło nieszczęście biednym.62. Czynienie miłości będzie poza ziemskim zrozumieniem.63. Praca i wysiłek na rzecz sprawiedliwości ,piękna i dobra nie powinna się troszczyć o opinie innych ludzi .64. Dobrzy ludzie , będą zadawalali się marzeniami o czynieniu dobra , źli będą pomnażać zło.65. Pokój między ludźmi nie zostanie osiągnięty przez czynienie niesprawiedliwości.66. Tylko dobrem będzie można pokonać zadowolonego z czynienia zła człowieka.67. Wolność stanie się ciągle głodnym prawem ,które jednych nasyci , drugich ominie.68. Niebo ,ziemia i rzeki będą oddawać człowiekowi to , co ten im odebrał.69. Prawdziwą sprawiedliwością będzie przeżywanie radości z czynienia dobra innym , niesprawiedliwoscia radość z krzywdzenia ludzi.70. Niesprawiedliwość będzie zyskiwala licznych przyjaciół ,sprawiedliwość będzie zyskiwać licznych nieprzyjaciół.71. Prawda stanie się okrutna dla kłamstwa , samo kłamstwo będzie będzie bardzo cenne , a sprawiedliwość drogocennym kamieniem.72. Zło wniesie ogólne oziebienie na ziemi.73. Niesprawiedliwość będzie oklaskiwana , sprawiedliwość czyniona w ciszy z dala od entuzjazmu zła.74. Niesprawiedliwi będą zachwalac zasady ludzkie , sprawiedliwi zasady Boga Mądrości.75. Kłamstwo będzie gorowac wraz z pychą , odbierając wiele zaszczytow. sprawiedliwość będzie ich sędzią.

75 z 135

76. Przyjemność czyniona z niesprawiedliwości będzie zludzeniem , dobro czynione ze sprawiedliwości będzie rzeczywistym szczęściem.77. Ludzie , zbliżając się do Prawdy , będą oddalać się od rzeczywistości , w której żyją.78. Iluzja i fantazja sług niesprawiedliwości będą winnymi ich rozczarowania.79.

Kłamstwa nie trzeba będzie szukać , ono będzie żyć wokół ludzi i starannie ich ożywiać.80. Zło przegra , gdy jego tworzone iluzje oświeci rzeczywistość.81. Sprawiedliwi ludzie nie będą obawiać się niebezpieczeństw , ale będą ich unikać.82. Cechą zła będzie strach o utracenie swoich przywilejów i ustąpieniu z tronu.83. Cieniem sprawiedliwego będzie tworzenie dobra , niesprawiedliwego niszczenie.84. Prawda będzie znana coraz bardziej ludziom , kiedy będzie jej towarzyszyła odwaga .85. Opuszczenie , samotność , ignorancja to miejsca , gdzie rodzi się Miłość i Prawda.86. Dobroć będzie opłacana kamieniami ,zło złotem.87. Kiedy niesprawiedliwość oznajmi , że Boga nie ma , wówczas sprawiedliwość oznajmi , że wraz z ostatnim człowiekiem czyniacym dobro , On będzie istniał i daleko dłużej .88. Zło będzie tworzyło siłę , której nie będzie towarzyszyło poczucia odpowiedzialności.89. Niesprawiedliwość będzie tworzona przez wygodę i bezsilność wobec sprawiedliwości .90. Jak woda jest silniejsza od skały i miłość od przemocy , tak Prawda jest i będzie silniejsza i trwalsza od kłamstwa.90 z 135

91. Siłą zła będzie brak odwagi w czynieniu dobra.92. Zło będzie słabe kiedy będzie się o nim myśleć , silne , kiedy zacznie się go pozadac .93. Siła kłamstwa będzie polegać nie na tym , kto je wypowie ,ale ile razy zostanie powtórzone.94. Siła Prawdy będzie mierzona liczbą jej nieprzyjaciół.95. Prawda zawsze pozostanie Prawdą niezależnie od władców oskarzajacych ją o kłamstwo.96. Siłą Prawdy jest to ,że trwa niezależnie od jej zniekształcenia i odwracania.97. Prawda jest i pozostanie tym co ożywi człowieka i podniesie go z życiowej mizery.98. Wielkością Prawdy jest wewnętrzne dobre samopoczucie i pokój , wielkością zła - mnożenie niepewności.99. Prawda zawsze będzie obnażac z argumentów zło.100. Niewielkie drzewo może rozpolowic potężną skalę , tak człowiek potrzebuje czasu , aby rozbić skorupe kłamstw ,by mógł zacząć owocować.101. Wiara ludzi będzie przedstawiana poprzez ich myśli , słowa i czyny.102. Kłamstwo utworzy drogę każdemu , zarówno królowi jak i podwładnemu.103. Błogosławieństwa liczymy chwilami , które zapierają dech w piersiach , brak błogosławieństw liczbą skrzywdzonych ludzi.104. Urzeczywistniona myśl może przynieść szczęście lub nieszczęście.105. Prawda i czynienie dobra rozniesie wokół sprawiedliwych miłą wonność.105 że 135

Ok, ale tekstów o końcu świata już się naczytaliśmy. Nikt nie wie, ile to potrwa, a póki co trzeba sobie radzić w istniejących realiach. Może skupmy się jak to wszytsko przetrwać :slight_smile:

Nie musisz tego czytać !!!.Jesli nie widzisz w tych tekstach wskazówek ,to trudno .Ps. Zawsze mozesz coś zamieścić ciekawszego .

106. Zło zawsze znajdzie powód , aby człowieka od Prawdy odwrócić .107. Religie okażą się sztukmistrzami w przekształceniu polprawd w całkowite kłamstwo .108. Przekonanie na temat nie istnienia Boga i wiara w nie będą końcową zemstą zła wprowadzoną na świat przez bezmyślnych ludzi.109. Fałszywi nauczyciele będą mówić ludziom o niebie , lecz uczynią ich życie piekłem.

110. Prawda została dana ludziom , aby prostowali wszystkie skrzywione drogi .111. W wielu domach Prawda będzie niewygodnym domownikiem.112. Prawda będzie wyjaśniać, wskazywać - zło , atakować i gmatwac.113. Zło będzie miało dużą rodzinę , Prawda zawsze będzie osamotniona…114. Prawda i Mądrość będą umacniać i ożywiać wiarę i nadzieję oraz miłość , zło wprowadzi zwątpienie , nienawiść , pozbawi nadziei .115. Dobro i zło wymagają poświęcenia , lecz tylko jedno z nich da człowiekowi spełnienie w życiu.116. Zło będzie tworzyć nowe prawa ,by niewolnictwo było bardziej przyjemne i akceptowane.117.Człowiek zabijający Prawdę będzie się stawał niewolnikiem kłamstwa .118. Oblicze obnazonego kłamstwa będzie podobne do topniejacego lodu ,najpierw przezroczyste , by w końcu zniknąć .119. Prawda jest jak wielkie cudowne miasto , gdzie człowiek chce zobaczyć wszystkie jego wspaniałe dzieła .120. Język ludzi będzie znacznie szybszy w wypowiadaniu kłamstwa niż w czynieniu dobra.120 ze 135

121. Zło zostanie ucielesnione w dekretach władców .122. Prawda stanie się smiercionosna wonnoscia dla zła i jego sług ,dla innych zapachem ozywiajacym do życia .123. Trujący jad będzie wychodził z ust kapłanów i władców z nimi sprzysiegnietych .124. Umiłowanie zostanie rozwiazlosc i cielesne przyjemności .125. Dzieci będą przyprawiac o śmierć rodziców i rodzice będą usmiercac dzieci .126. Przelewana będzie krew jako ofiara złym duchom , podającym się za Boga .127. Mieszkańcy ziemi powstaną przeciw sobie , gdyż przymierze krwi będzie wymagało jej ciągłego przelewu .128. Złe i błędne decyzje władców doprowadzą do jeszcze większego ucisku zła .129. Czas bólów porodowych przygotowujących do ostatecznej manifestacji zła skończy się jego klęską.130. Duch Prawdy spowoduje przebudzenie wśród mieszkańców ziemi zbóż.131. Przesłanie o Królestwie Ahura Mazdy znowu będzie głoszone.132. Na nowo zapłonie Święty Ogień , gdzie będzie wzywany Bóg Mądrości .133. Polegli męczennicy strzegacy pradawnego Ognia Ahury Mazdy ,powrócą w pamięci mieszkańców krain zbóż.134. Ołtarze dedykowane złym i przewrotnym duchom przemienia się w pył , a fałszywi kapłani wygnani.135. Poznanie dobra wzrośnie i głód Prawdy będzie się rozprzestrzenial.135 ze 135

KONIECPolecam książkę ,TAK UCZYL ZARATUSTRA"" , która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego człowieka milujacego Prawdę i Sprawiedliwość !

1polubienie

Nie ma co się denerwować. Jak ktoś ma odrobinę wyobraźni to widzi co się dzieje na świecie.

Ważne jest co z tym zrobić i jak przetrwać.

Jeśli wierzysz w wolność myśli i słowa,to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli brzydzisz się kłamstwem i oszustwem i zawsze szukasz prawdy i prawości To postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli wierzysz w zasadę równości praw i obowiązków zarówno dla mężczyzn i jak i kobiet ,to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli twoim celem na tym świecie jest być szczęśliwym czyniąc innych szczęśliwymi , to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli zależy ci na środowisku , w tym zwierzętach,roślinach, ,wodzie i powietrzu , to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli odrzucasz ślepe wierzenia i dogmaty , a polegasz tylko na rozsądku i i mądrości , to postępujesz zgodnie z jego nauką .

, Uczyń siebie czystym , prawy człowieku !

Każdy na tym świecie może zdobyć dla siebie czystość ,a mianowicie ,gdy oczyszcza się dzięki Dobrym Myślom ,Dobrym Słowom i Dobrym Czynom""., Prawo MAZDY oczyszcza wiernych ze wszystkich złych myśli , słów i czynów , jak błyskawiczny ,potężny wiatr oczyszcza rownine “”., Jak można szukać uzdrowienia i dobrobytu ciała bez zranienia ducha i zachowania go bez zranienia ciała “”.,Nie twórz pozadliwych pragnień , aby duch chciwości nie oszukał Cię"".Nie oddawaj się gniewowi , gdyż człowiek który oddaje się gniewowi , zapomina o swoich obowiązkach i dobrych uczynkach ,wtedy zło i zbrodnia wszelkiego rodzaju pojawiają się w jego umyśle i dopóki nie opuści go gniew , mówi się ,że jest tak jak zło “”., Nie dopuszczajcie żadnych pozadliwosci ,aby szkoda i żal nie dotarły do was z waszych własnych działań “”.Nie prowokujcie złudzeń , aby nie spotkała was nieslawa i niegodziwosc ,ponieważ mówi siłę , że oszczerstwa są bardziej dotkliwe niż czary “”.,Ze złym człowiekiem nie kontynuujcie konfliktu .

U chciwego człowieka nie szukajcie towarzystwa .

Człowiek chciwy nie będzie dobrym przywódcą.

Z nieuczciwym człowiekiem nie miejcie żadnego związku .

Z ignorantem nie ma rozmowy .

Z bezmyślnym nie wchodzcie w uklady “”., Nie powinieneś być arogancki przez wzgląd na dobra , jakie posiadasz , w końcu będziesz musiał to wszystko opuścić !!!MOWY Zaratustry

DZIEJE SLOWIAN – Ślady przeszłości…https://youtu.be/fqRyzj59KXI

,TAK UCZYŁ ZARATUSTRA “”.Ta książka powinna znaleźć się u Każdego , kto miłuje Prawdę i Sprawiedliwość . Czy też pragnie rozwijać się duchowo w duchowości Naszych Przodków !Przesłanie ZARATUSTRY jest zawsze świeże i zawsze obecne , a płynąca z niego nauka jest drogą samoodnowy , ponadczasowym przewodnikiem dla ludzkości.Wszelkiego DobraAtomis

, Każdy mężczyzna lub kobieta , który robi to , co Ty, wiesz Ahura Mazdo , że czynią najlepszą rzecz w życiu . Ktokolwiek robi to, co słuszne , przez samą Sprawiedliwość.

Ktokolwiek, kto posiada władzę i rządzi dobrymi myślami i przestrzega Dobrego Umysłu , zgromadze tych wszystkich , aby śpiewać wam pieśni uwielbienia w Domu Pieśni .

Ci , którzy tyranizują ludzkość i są zwolennikami złych uczynków i wszelkiej niegodziwości niszcząc życie i nadzieję , z pewnością sumienie kogoś takiego będzie dręczyć jego ducha .

Dlatego to, co ich oczekuje , to zamieszkanie w Domu Kłamstwa ".ZARATUSTRA

ŚWIĘTY OGIEŃ SŁOWIAN

http://zoroastryzm.org/index/spis_tematow/0-154

1polubienie

Dla wyznających nauki Zaratustry, których tradycje nie są związane i nie nawiązują do tradycji rodziny religii Abrahamowych, nie istnieje potrzeba by tworzyć fundamenty mające służyć rozmową z nimi. Wielu dobrych i otwartych ludzi w świecie międzyreligijnym deklaruje istnieje „wielu ścieżek do Boga”.Jest to z ich strony bardzo postępowa pozycja, biorąc pod uwagę próby zjednoczenia chrześcijan, żydów i muzułmanów. Ewidencja archeologiczna i historyczna nawiązująca do Zoroastrianizmu jest bogata i sięgająca swoimi korzeniami wielu tysięcy lat przed ustanowioną, umowną erą chrześcijańską. Jej odnowienie i odrestaurowanie w czasach obecnych ma swój określony cel i przeznaczenie. Tu należało by postawić pytanie: dlaczego religie, których podstawowym elementem wiary ma być wewnętrzna refleksja i zaraz potem działanie, angażują się w tworzenie fundacji lub organizacji, którym one patronują w zależności od ich charakteru, mających spełnić potrzeby różnych sfer społecznych?Istanieje tylko jedna odpowiedź na to pytanie: pieniądze. Dotacje rządowe z których korzystają, anonimowi dawcy, datki, które są przyjmowane rzekomo wyłącznie w ideii religii, na potrzeby religii. Pieniądze pozwalają na rozwój religii, bez nich, niestety miała by spore problemy z utrzymaniem wszystkiego co się z nią wiąże. Pozwalają też na rozwój propagandy, która bywa dokuczliwa, nie omijając prawie nikogo, narusza w wielu przypadkach, podstawowe zasady wolności światopoglądowej i nietykalności osobistej. Oddziaływanie pieniądza na religię nie jest już żadnym sekretem. Tu można zadać kolejne pytanie: - ile pieniędzy otrzymują religie, a ile ośrodki pomocy, w tym nie tylko szpitale, ale i hospicja, ile przeznacza się dla tych, którzy są na emeryturach czy rentach inwalidzkich? Przecież oni całe życie pracowali płacąc podatki, czy to samo robi religia? Odpowiedź jest jak myślę oczywista. Przedstawicielami religii są jej finanse, bez nich zwyczajnie usycha i umiera. Pieniądz nie tylko zajmuje przodujące miejsce w religii, lecz także czyni i tworzy liczne przywileje. Tu nasuwają się kolejne pytania: Jak członkowie wspólnot religijnych chcą utrzymać równowagę pomiędzy doktrynalnym przestrzeganiem form ich wiary a reagowaniem na realia współczesnego życia. W jaki sposób można utworzyć przestrzeń do dyskusji, jednocześnie dosłownie wierząc w rzeczywistość mistycznych podań, próbując się angażowac w dialog ze specjalistami, którzy widzą w starożytnych tekstach liczne metafory. Uważamy, że odrestaurowanie Zoroastrianizmu, może ożywić wiele tradycji przedchrześcijańskich, jakie były praktykowane przez Słowian w owych czasach. Nauka Zaratustry może jedynie przynieść ożywienie, nowe pomysły i nowe perspektywy. Zoroastrianizm jest drogą indywidualną, drogą osobistego rozwoju, z którego nauk korzystają dzisiejsze religie w bardzo zróżnicowanej formie i często zniekształconej. Natomiast wspierając wolną wymianę pomysłów wśród wszystkich tradycji religijnych, znaczy to, że w tym nie ma prawdziwej drogi, ale po nieco szerszym otwarciu drzwi na przeszłość, należy - szukać głosu tych, których głos nie został wysłuchany. Jeśli wierzysz że tak jest, to nadszedł czas by działać.

Zoroastrianizm nie jest religią. Jest to nie tylko filozoficzno egzystencjalny pogląd na świat, ale przede wszystkim duchowy. Znaczy to tyle co, sposób życia oparty na zasadach Prawa danego przez Boga Ahura Mazdę pierwszemu Nauczycielowi w dziejach historii ludzkości, Zaratustrze, mającego na celu utworzenie szczęśliwego i radosnego życia na tej ziemi i jej kontynuowanie poza tym materialnym światem, który jest duchowy. Po odejściu Zaratustry, kiedy język Mów-Hymnów (awestyjski) nie mógł już być zrozumiałym, ludzie wynaleźli, w imię Zaratustry lub wręcz podszywając się pod niego, wiele rzeczy, które, jak teraz wiemy na podstawie długich badań historii, jak i tekstów porozsiewanych po różnych miejscach, są sprzeczne z jego Nauką. Wszystkie Pisma jego autorstwa są Księgami natchnionymi przez Ducha Świętego, zebrane w zbiorowej Księdze o nazwie Święta Awesta, czyli inaczej - Księga Objawionego Prawa Ahura Mazdy danego człowiekowi na zawsze. Począwszy od tej chwili zmian znaleźli się tacy, którzy zaczęli handlować prestiżowym imieniem Zaratustry i to, co zaczęli robić nazwali “religią”. Tak obce myśli i nauczanie wdarło się do życia wielu naśladowców Jego Nauki, które są oddalone od Jego pierwotnego nauczania. I tak w 7. wieku przed datą umowną arabscy Beduini przybywszy do potężnego imperium Sasanidów, narzucili własną kulturę i religię zwaną Islamem. Obecnie coraz więcej osób obiera drogę poznawania i powrotu do źródeł wiary, pierwszego, niezmąconego, nie zanieczyszczonego ludzkimi dogmatami i naukami źródła Prawdziwej Mądrości - nie ludzkiej. Zoroastrianizm w Polsce nie jest dobrze znany, a to poprzez wielokrotną walkę z nauką dualizmu, która była zwalczana przez duchownych chrześcijańskich, choć istnieją niezaprzeczalne dowody, iż czasy pre Słowiańskie kwitły obfitością życia dzięki wpływowi nauki Zaratustry. Dziś nasze życie jako słowiańskich naśladowców Zaratustry jest ciche, ale twórcze,a przede wszystkim rzeczywiste.«

1polubienie

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!