ZNAKI KOŃCA CZASÓW WEDLUG NAUKI ZARATUSTRY (bez fikcji).

1. Noce będą jaśniejsze.2.Relacje międzyludzkie będą stawać się napięte.3 Złamanie wiary będzie miało szybsze i większe rezultaty.4. Osoby bogate będą bardziej bogatsze.5. Osoby niegodziwe będą coraz bardziej rozwijać i pogłębiać czyny niegodziwe.6.Zło będzie coraz bardziej uciążliwe.7.Magia i okultyzm będą rozwinięte pod płaszczem religii.8. Fałszywi , krnabrni i aroganccy nauczyciele będą uciskać lud , wprowadzając go w coraz większe błędy.9. Działalność przywódców religijnych będzie niezgodna z Prawem.10. Niemoralnosc , w tym seksualność dla przyjemności będą rozpowszechniane.11.Wielu ludzi będzie przedwcześnie umierać.12. Władcy będą wykorzystywać swoją pozycję , będą praktykować kłamstwo , niesprawiedliwość, posługując się fałszywymi świadectwami.13. Nagła śmierć , przyspieszona starość , niekontrolowana duma dosiegna wszystkie kraje .14. Własność lub dziedzictwo będzie siłą niesprawiedliwosci i egoizmu odbierane.15. Ojcowie i matki zatraca sens rodzicielstwa ,dzieci będą zabijane.15 z 135

16. Zło zacznie nazywać się dobrem , dobro stanie się przedmiotem drwin.17.Słudzy zła będą coraz bardziej piętnować zwolenników dobra .18. Mity ,podania i legendy zastąpią zdrowe myślenie .19. Pieniądz stanie się bezwzględnym władcą .20. Religie będą pogłębiać napięcia wśród mieszkańców ziemi.21. Stosowanie srodkow odurzających będzie dotykać najmłodszych.22, Zło będzie przesladowac dobro.23. Prawda będzie nekana , wysmiewana , spotwarzana.24. Pieniądz będzie czynił przymierze z władzą ,władza z kłamstwem , kłamstwo z niesprawiedliwoscia.25. Kultura i sztuka obroca się przeciw pieknu .26. Kreatywność człowieka , zmierzajaca ku dobru , zamieni się w propagowanie podstawowych instynktow człowieka.27. Wiara w fałszywe przekonania będzie narzucona przez władców .28. Zdobywanie wiedzy będzie w nielasce.29. Porządek wartości będzie zmieniany.30. Indywidualność i kreatywność na rzecz dobra będzie postrzegana jako przejaw buntu wobec prawa ustanowionego przez władców , którzy odwrocili się od Prawa Mądrości.30 z 135

31. Ustanowiony porządek Ahura Mazdy będzie w pogardzie.32. Religie będą praktykowaly najcięższe formy magii i okultyzmu.33. Władcy państw i przywódcy duchowi wypowiedza niezliczoną liczbę pustych słów.34. Oddziaływanie zlowrogich nauk przyczyni się do zmian myślenia i dzialania.35. Zawieranie przymierza władców z kapłanami propagujacymi kłamstwa będzie jeszcze bardziej uciskalo ludzi.36. Mądrość zostanie wystawiona na pośmiewisko i drwiny.37. Fałszywe świadectwa staną się częścią prawa.38. Wydawanie pochopnych i niesprawiedliwych sądów będzie się rozprzestrzenialo.39. Mieszkańcy ziemi zbóż ulegną głębokiemu zwiedzeniu.40. Krew będzie się odbijać w słońcu i księżycu.41. Bezprawie się rozmnozy ,a czyniacych bezprawie przybędzie.42. Mężczyźni będą ubierać stroje kobiet ,kobiety ubiór mężczyzn.43. W czasach głoszenia pokoju będzie istniało niewolnictwo.44. Mieszkańcy ziemi będą się zbroic , jednocześnie zanoszac modły…45. Błędne prawa władców wrócą do nich ze zdwojoną siła.45 z 135

46. Zaufanie złu nie będzie przynosić korzysci , lecz straty.47. Kłamstwa będą szczerze wypowiadane .48. W świecie będzie dominować kłamstwo i to ono stanie się prawdziwe.49. Uczciwość zostanie uznana za naiwność , szczerość za niedorzecznosc.50. Za błędy władców będą płacili ich poddani.51. Tłumy będą krzyczeć wielkimi ustami , lecz zostaną zagluszone prawdą.52. Ludzie mądrzy będą jak światło w ciemności , które rozjaśnia i wskazuje drogę chodzacym w mroku.53. Na popiolach będą wznoszone świątynie , które ten sam los podzielą.54. Dobrobyt wielu ludzi będzie budowany przez pychę i chciwość.55. Ludzie będą walczyć jak dzikie zwierzęta o rzeczy i wartości , które przyniosą tylko ból i cierpienie.56. Nieuczciwosc będzie usprawiedliwiana przez tych , którzy będą z niej żyli.57. W imię fałszywego dobra będzie popełniane zło.58. Dobro będzie na ustach u wielu ludzi , lecz braknie jego czynienia.59. Zło będzie triumfowac , bo będzie brakowało tych , którzy czynią dobro.60. Niesprawiedliwość nie będzie odpoczywać.60 z 135

61. Szczęście bogatych będzie przynosiło nieszczęście biednym.62. Czynienie miłości będzie poza ziemskim zrozumieniem.63. Praca i wysiłek na rzecz sprawiedliwości ,piękna i dobra nie powinna się troszczyć o opinie innych ludzi .64. Dobrzy ludzie , będą zadawalali się marzeniami o czynieniu dobra , źli będą pomnażać zło.65. Pokój między ludźmi nie zostanie osiągnięty przez czynienie niesprawiedliwości.66. Tylko dobrem będzie można pokonać zadowolonego z czynienia zła człowieka.67. Wolność stanie się ciągle głodnym prawem ,które jednych nasyci , drugich ominie.68. Niebo ,ziemia i rzeki będą oddawać człowiekowi to , co ten im odebrał.69. Prawdziwą sprawiedliwością będzie przeżywanie radości z czynienia dobra innym , niesprawiedliwoscia radość z krzywdzenia ludzi.70. Niesprawiedliwość będzie zyskiwala licznych przyjaciół ,sprawiedliwość będzie zyskiwać licznych nieprzyjaciół.71. Prawda stanie się okrutna dla kłamstwa , samo kłamstwo będzie będzie bardzo cenne , a sprawiedliwość drogocennym kamieniem.72. Zło wniesie ogólne oziebienie na ziemi.73. Niesprawiedliwość będzie oklaskiwana , sprawiedliwość czyniona w ciszy z dala od entuzjazmu zła.74. Niesprawiedliwi będą zachwalac zasady ludzkie , sprawiedliwi zasady Boga Mądrości.75. Kłamstwo będzie gorowac wraz z pychą , odbierając wiele zaszczytow. sprawiedliwość będzie ich sędzią.

75 z 135

76. Przyjemność czyniona z niesprawiedliwości będzie zludzeniem , dobro czynione ze sprawiedliwości będzie rzeczywistym szczęściem.77. Ludzie , zbliżając się do Prawdy , będą oddalać się od rzeczywistości , w której żyją.78. Iluzja i fantazja sług niesprawiedliwości będą winnymi ich rozczarowania.79.

Kłamstwa nie trzeba będzie szukać , ono będzie żyć wokół ludzi i starannie ich ożywiać.80. Zło przegra , gdy jego tworzone iluzje oświeci rzeczywistość.81. Sprawiedliwi ludzie nie będą obawiać się niebezpieczeństw , ale będą ich unikać.82. Cechą zła będzie strach o utracenie swoich przywilejów i ustąpieniu z tronu.83. Cieniem sprawiedliwego będzie tworzenie dobra , niesprawiedliwego niszczenie.84. Prawda będzie znana coraz bardziej ludziom , kiedy będzie jej towarzyszyła odwaga .85. Opuszczenie , samotność , ignorancja to miejsca , gdzie rodzi się Miłość i Prawda.86. Dobroć będzie opłacana kamieniami ,zło złotem.87. Kiedy niesprawiedliwość oznajmi , że Boga nie ma , wówczas sprawiedliwość oznajmi , że wraz z ostatnim człowiekiem czyniacym dobro , On będzie istniał i daleko dłużej .88. Zło będzie tworzyło siłę , której nie będzie towarzyszyło poczucia odpowiedzialności.89. Niesprawiedliwość będzie tworzona przez wygodę i bezsilność wobec sprawiedliwości .90. Jak woda jest silniejsza od skały i miłość od przemocy , tak Prawda jest i będzie silniejsza i trwalsza od kłamstwa.90 z 135

91. Siłą zła będzie brak odwagi w czynieniu dobra.92. Zło będzie słabe kiedy będzie się o nim myśleć , silne , kiedy zacznie się go zacznie pozadac .93. Siła kłamstwa będzie polegać nie na tym , kto je wypowie ,ale ile razy zostanie powtórzone.94. Siła Prawdy będzie mierzona liczbą jej nieprzyjaciół.95. Prawda zawsze pozostanie Prawdą niezależnie od władców oskarzajacych ją o kłamstwo.96. Siłą Prawdy jest to ,że trwa niezależnie od jej zniekształcenia i odwracania.97. Prawda jest i pozostanie tym co ożywi człowieka i podniesie go z życiowej mizery.98. Wielkością Prawdy jest wewnętrzne dobre samopoczucie i pokój , wielkością zła - mnożenie niepewności.99. Prawda zawsze będzie obnażac z argumentów zło.100. Niewielkie drzewo może rozpolowic potężną skalę , tak człowiek potrzebuje czasu , aby rozbić skorupe kłamstw ,by mógł zacząć owocować.101. Wiara ludzi będzie przedstawiana poprzez ich myśli , słowa i czyny.102. Kłamstwo utworzy drogę każdemu , zarówno królowi jak i podwładnemu.103. Błogosławieństwa liczymy chwilami , które zapierają dech w piersiach , brak błogosławieństw liczbą skrzywdzonych ludzi.104. Urzeczywistniona myśl może przynieść szczęście lub nieszczęście.105. Prawda i czynienie dobra rozniesie wokół sprawiedliwych miłą wonność.105 że 135

106. Zło zawsze znajdzie powód , aby człowieka od Prawdy odwrócić .107. Religie okażą się sztukmistrzami w przekształceniu polprawd w całkowite kłamstwo .108. Przekonanie na temat nie istnienia Boga i wiara w nie będą końcową zemstą zła wprowadzoną na świat przez bezmyślnych ludzi.109. Fałszywi nauczyciele będą mówić ludziom o niebie , lecz uczynią ich życie piekłem.

110. Prawda została dana ludziom , aby prostowali wszystkie skrzywione drogi .111. W wielu domach Prawda będzie niewygodnym domownikiem.112. Prawda będzie wyjaśniać, wskazywać - zło , atakować i gmatwac.113. Zło będzie miało dużą rodzinę , Prawda zawsze będzie osamotniona…114. Prawda i Mądrość będą umacniać i ożywiać wiarę i nadzieję oraz miłość , zło wprowadzi zwątpienie , nienawiść , pozbawi nadziei .115. Dobro i zło wymagają poświęcenia , lecz tylko jedno z nich da człowiekowi spełnienie w życiu.116. Zło będzie tworzyć nowe prawa ,by niewolnictwo było bardziej przyjemne i akceptowane.117.Człowiek zabijający Prawdę będzie się stawał niewolnikiem kłamstwa .118. Oblicze obnazonego kłamstwa będzie podobne do topniejacego lodu ,najpierw przezroczyste , by w końcu zniknąć .119. Prawda jest jak wielkie cudowne miasto , gdzie człowiek chce zobaczyć wszystkie jego wspaniałe dzieła .120. Język ludzi będzie znacznie szybszy w wypowiadaniu kłamstwa niż w czynieniu dobra.120 ze 135

121. Zło zostanie ucielesnione w dekretach władców .122. Prawda stanie się smiercionosna wonnoscia dla zła i jego sług ,dla innych zapachem ozywiajacym do życia .123. Trujący jad będzie wychodził z ust kapłanów i władców z nimi sprzysiegnietych .124. Umiłowanie zostanie rozwiazlosc i cielesne przyjemności .125. Dzieci będą przyprawiac o śmierć rodziców i rodzice będą usmiercac dzieci .126. Przelewana będzie krew jako ofiara złym duchom , posiadającym się za Boga .127. Mieszkańcy ziemi powstaną przeciw sobie , gdyż przymierze krwi będzie wymagało jej ciągłego przelewu .128. Złe i błędne decyzje władców doprowadzą do jeszcze większego ucisku zła .129. Czas bólów porodowych przygotowujących do ostatecznej manifestacji zła skończy się jego klęską.130. Duch Prawdy spowoduje przebudzenie wśród mieszkańców ziemi zbóż.131. Przesłanie o Królestwie Ahura Mazdy znowu będzie głoszone.132. Na nowo zapłonie Święty Ogień , gdzie będzie wzywany Bóg Mądrości .133. Polegli męczennicy strzegacy pradawnego Ognia Ahury Mazdy ,powrócą w pamięci mieszkańców krain zbóż.134. Ołtarze dedykowane złym i przewrotnym duchom przemienia się w pył , a fałszywi kapłani wygnani.135. Poznanie dobra wzrośnie i głód Prawdy będzie się rozprzestrzenial.135 ze 135KONIEC

Prowadź nas , aby służyć naszym bliskim i potrzebującym

,dlatego że oni są odzwierciedleniem Twojej sztuki stworzenia.Niech moja wiara w pomoc człowiekowi nigdy się

nie wyczerpie .

Egoizm , zazdrość i wzajemna nieufność utrudniają

naszą jedność .Pomóż nam przełamać bariery dzielące

mężczyzn i i kobiety .Mamy sobie pomagać .

Mężczyźni i kobiety są kroplami wody wypływające

z jednego i tego samego morza życia . Wzmacniać

więzi między między rodzinami, przyjaciółmi , między nami.

Niech każdy da coś z siebie innym , niech ideał życia rośnie

każdego dnia coraz bardziej.

PROJEKT TABLICY PAMIĄTKOWEJObecnym projektem jest wykonanie tablicy pamiątkowej ,upamiętniającej męczeńską śmierć wielu Słowian wskutek chrystianizacji.Ta pamiątkowa tablica ma reprezentować wartość niezwiązaną z żadną ideologią, wartości które nie powodują podziałów,nikogo nie krzywdzą ,nikogo nie poniżają ,nikogo nie wykorzystują , nie domagają się sławy i zaszczytów.Te wartości były przekazywane z pokolenia na pokolenie i zostały przez Nas odziedziczone.

Za nie nieustannie walczymy , tęsknimy o nich rozmawiamy i stanowią one część naszego życia .Jej przesłaniem jest chwila zadumy,wspomnienie odległych czasów,wydarzeń,tego co stanowiło pasję codziennego życia tych,którzy ,żyli przed nami,ich radości i smutki, ich problemy i walka ,by to ,co sami odziedziczyli przejęli od wcześniejszych pokoleń,i co nam przekazali,nigdy nie umarło.Wielu z nich za stawianie sprzeciwu,by porzucić ich wiarę,pielęgnowane tradycje i kulturę na rzecz nowej zostało wziętych do niewoli lub pozbawionych życia , kobiety były oddzielane od swoich dzieci i zmuszano je do nierządu innych natomiast wywożono z dala od swojej ziemi, gdzie byli sprzedawani jako niewolnicy do ciężkich prac.Jej celem jest upamiętnienie okresu chrystianizacji Słowian i męczeństwo tych spośród nich, którzy się jej sprzeciwiali i walczyli o utrzymanie starożytnych i niezmiennych wartości.PAMIĘCI SŁOWIAN, KTÓRZY PONIEŚLI

MĘCZEŃSKĄ ŚMIERĆ WSKUTEK CHRYSTIANIZACJI.

ABY ICH DZIEJE NIGDY NIE ZOSTAŁY ZAPOMNIANE.

Jeśli wierzysz w wolność myśli i słowa,to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli brzydzisz się kłamstwem i oszustwem i zawsze szukasz prawdy i prawości To postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli wierzysz w zasadę równości praw i obowiązków zarówno dla mężczyzn i jak i kobiet ,to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli twoim celem na tym świecie jest być szczęśliwym czyniąc innych szczęśliwymi , to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli zależy ci na środowisku , w tym zwierzętach,roślinach, ,wodzie i powietrzu , to postępujesz zgodnie z jego nauką.Jeśli odrzucasz ślepe wierzenia i dogmaty , a polegasz tylko na rozsądku i i mądrości , to postępujesz zgodnie z jego nauką .

Prowadź nas , aby służyć naszym bliskim i potrzebującym

,dlatego że oni są odzwierciedleniem Twojej sztuki stworzenia.Niech moja wiara w pomoc człowiekowi nigdy się

nie wyczerpie .

Egoizm , zazdrość i wzajemna nieufność utrudniają

naszą jedność .Pomóż nam przełamać bariery dzielące

mężczyzn i i kobiety .Mamy sobie pomagać .

Mężczyźni i kobiety są kroplami wody wypływające

z jednego i tego samego morza życia . Wzmacniać

więzi między między rodzinami, przyjaciółmi , między nami.

Niech każdy da coś z siebie innym , niech ideał życia rośnie

każdego dnia coraz bardziej.

, Uczyń siebie czystym , prawy człowieku !

Każdy na tym świecie może zdobyć dla siebie czystość ,a mianowicie ,gdy oczyszcza się dzięki Dobrym Myślom ,Dobrym Słowom i Dobrym Czynom""., Prawo MAZDY oczyszcza wiernych ze wszystkich złych myśli , słów i czynów , jak błyskawiczny ,potężny wiatr oczyszcza rownine “”., Jak można szukać uzdrowienia i dobrobytu ciała bez zranienia ducha i zachowania go bez zranienia ciała “”.,Nie twórz pozadliwych pragnień , aby duch chciwości nie oszukał Cię"".Nie oddawaj się gniewowi , gdyż człowiek który oddaje się gniewowi , zapomina o swoich obowiązkach i dobrych uczynkach ,wtedy zło i zbrodnia wszelkiego rodzaju pojawiają się w jego umyśle i dopóki nie opuści go gniew , mówi się ,że jest tak jak zło “”., Nie dopuszczajcie żadnych pozadliwosci ,aby szkoda i żal nie dotarły do was z waszych własnych działań “”.Nie prowokujcie złudzeń , aby nie spotkała was nieslawa i niegodziwosc ,ponieważ mówi siłę , że oszczerstwa są bardziej dotkliwe niż czary “”.,Ze złym człowiekiem nie kontynuujcie konfliktu .

U chciwego człowieka nie szukajcie towarzystwa .

Człowiek chciwy nie będzie dobrym przywódcą.

Z nieuczciwym człowiekiem nie miejcie żadnego związku .

Z ignorantem nie ma rozmowy .

Z bezmyślnym nie wchodzcie w uklady “”., Nie powinieneś być arogancki przez wzgląd na dobra , jakie posiadasz , w końcu będziesz musiał to wszystko opuścić !!!MOWY Zaratustry

Powrót Słowian w chwale Ahury Mazdy


 1. Ludu Słowian wróć do walki,

  walki o tożsamość swą,

  Niech nie trwożą Cię porażki,

  bo zmierzasz przed Ahury Tron.


 2. Dzięki wierze nam przekazanej,

  podążamy drogą Twą

  i niech wie, wokół świat cały,

  że dojdziemy z pomocą Twą.


 3. Niech Twój Ogień nas ochrania,

  Twą Świątynią natura jest,

  z niej czerpiemy siły do trwania,

  w niej nasza siła, Twa Chwała i Cześć.


 4. Inspiruj nas Ahuro do dobra,

  Inspiruj nas miłością Twą,

  niech ona będzie drogowskazem,

  myślą, uczynkom, by niweczyły zło.

  On jest naszym Przyjacielem,

  który był, będzie i jest,

  Jego Mądrość nigdy cię nie zawiedzie,

  Bo On Bogiem Mądrości jest.  Powtórzenie:

  Jego Mądrość nigdy cię nie zawiedzie

  Bo On Bogiem Mądrości jest.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!