Zasady moralne i etyczne starożytnych Zoroastrian słowiańskich.

Pisma starożytnych aryjskich Zoroastrian słowiańskich w postaci Ksiąg Awesty stanowiły fundament wiary ,którym kierowali się i żyli nasi praprzodkowie.

Warto by bylo poznać niektóre z tych wyznawanych przez nich zasad ,które można określić jako żelazne.

Pisma surowo rozprawiaja się z homoseksualizmem,wspolzyciem między kobietami , jak również anomalie seksualne .

Według naszych praprzodków ludzie dopuszczający się tych rzeczy postępują wbrew i przeciw PRAWU NATURALNEMU i doprowadzają do degeneracji rodzaju ludzkiego.Usprawiedliwienie wykroczeńWspieranie,współdziałanie,popieranie,propagowanie,promowanie,ochrona,pomoc,uzyskiwanie korzyści poprzez wspieranie lub obojętność wobec tych kwestii.ZdradaW dzisiejszych czasach i nie tylko dzisiejszych towarzyszyła człowiekowi w różnych sytuacjach. Za zdradą najczęściej sa ukryte korzyści materialne lub zludna atrakcyjność . Dotyczy ona nie tylko zdrad małżeńskich , przyrzeczeń czy slubowan, lecz jej znaczenie rozprzestrzenia się również na przykład na zdradę narodu.

Podłość i kpinyObok bluznierstwa ,wściekłości ,braku kontroli nad emocjami i naigrawaniem się z rzeczy świętych,stanowią kolejne ostrzeżenie .W tym przypadku nie ma mowy na temat obrazy uczuć religijnych ,gdyż są one wytworem ludzkim.Zły użytek z powierzonej władzy.Funkcji ,stanowiska i często idące w parze z proznoscia i dumą. To zle wykorzystywanie pozycji władzy do osobistych interesów z dala od dobra społecznego.

To samo ostrzeżenie jest kierowane również do rodziców i ich odpowiedzialności za wychowanie dzieci.Magia i okultyzmWszelkie odmiany magii ,wrozbiarstwa w szerokim wachlarzu i roznorodnosci występowania nawet, wtedy kiedy występują pod mianem pobożności .

To również wszelki rozwój i rozprzestrzenianie balwochwalstwa ,zarówno społecznego , jak i osobistego w postaci modlitw do sporządzonych wizerunków ludzi ,gdyż są to grzechy obrzydliwosci i pogardy dla Prawa Stwórcy

Podwójne oblicze człowieka,podwójna gra , dwulicowosc.Tu bluznierstwem jest powiedzenie ,Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek"", czyli zdolność do czynienia dobra ,lecz wybór czynienia zła.

Kłamstwo i pół prawdyZnane sa wszystkim pojęcia o fałszywym składaniu świadectw, publicznych pomowieniach, propagowaniu oszczerstw, zmyslaniu nieprawdziwych historii .One wszystkie sa głęboko pietnowane w Awescie.Kradzież

Kradzież mienia prywatnego ,publicznego ,okradanie przez zarządzających to tylko część z głębi myśli i znaczenia tego słowa .Plagiat ,czyli kopiowanie pracy czy dorobku innej osoby , czy grupy osób ,przywlaszczenie sobie rzeczy , nad którą się nie pracowało dla dobra innych i osiąganie z tego korzyści materialnych.SluzalczoscJako służenie komuś,zarówno osobiście, jak i społecznie czy narodowo,bez poczucia własnej godności i bezkrytycznie wykonując wszystkie polecenia drugiej strony .To prowadzi do kolejnego punktu.PasozytnictwoZarówno aktywne, jak i pasywne ,to również jest powiązane,kiedy zdajemy sobie sprawę ,że ktoś świadomie wykorzystuje lub kiedy wykorzystujemy innych.

ZabójstwoZabójstwo i zabijanie ma charakter nie tylko fizyczny ,lecz także duchowy i intelektualny.Każdy człowiek ma Prawo rozwijania swojej duchowości ,lecz nie na ślepo ,gdyż wiarę trzeba udowadniać ,oraz Prawo do rozwijania umysłu ,intelektu poprzez zdobywanie i rozwój wiedzy.

Jeśli ktoś w jakikolwiek sposób czyni trudności w rozwoju w tych materiach , dopuszcza się nie tylko duchowej i intelektualnej aborcji , lecz także samego siebie czyni i stawia ponad Bogiem.

Zabójstwo osoby sprawiedliwej jest niewybaczalne.Chciwość i skapstwoTo nabrzmiale zjawisko w naszych czasach.Występuje zarówno w elitach władzy politycznej , jak i religijnej, które dając nieodpowiedni wzór swoim zwolennikom ,wskazują,ze owo postepowanie staje się w wielu przypadkach norma społeczną.

Działalność przeciw ochronie środowiska, w tym jego dewastacja ,przyczynianie się do zatruwania wód ,ziemi ,zaśmiecanie ,jest to profanacja natury ( przyrody), której my ludzie potrzebujemy.Niewiara watpienie ,ateizm.Wszystkie rzeczy trzeba i należy skrupulatnie i gruntownie badać ,niezależnie od opinii innych.Powierzchowność jest efektem niedbalosci.Tchórzostwo i strachTchórzostwo w mówieniu prawdy i czynienia rzeczy z niej wynikających; ucieczka od obowiązków,odpowiedzialności,które idzie w parze ze strachem , są przeciwieństwem lojalności i wierności.

Wymienione zasady stanowią trzon zasad ,które swoim oddziaływaniem kształtowały życie codzienne Słowian

Ich uzupełnienie o rady i zachęty mobilizowaly ich do dobrego myślenia ,promowania dobra ,postępu,nauki i wiedzy ,dawały swobodę wypowiedzi i działania ,wyjasnialy dobro i zło,pokazując je we właściwy sposób.Kolejną nauką na jaką wskazują Pisma jest promowanie dobra czy też bycia kreatywnym .Rezultatem ich zastosowania miała być odnowa życia indywidualnego,jak również społecznego,przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na ochronę środowiska naturalnego i zaprowadzania pokoju na zasadzie pragmatycznego,logicznego,i przejrzystego myślenia.

Nasi przodkowie zdawali sobie sprawę ,że pisma Zaratustry i Jego rady ,rozwiewaja niewiedzę ,niwecza wiarę w przesądy ,ukazują zło takim jakim jest w jego najczystszej postaci i dają kres agresji ,zarówno słownej ,jak i fizycznej.Kapłani starożytnych Zoroastrian slowianskich niejednokrotnie powtarzali,co można odczytać w tradycji ustnej i osobistych listów kierowanych do wspólnot ,że m

MOWY ZARATUSTRY ,a także cała nauka przekazana w Awescie ,były częścią ludzkości w przeszłości(sam fakt sporządzenia pierwszego aktu dotyczącego podstawowych Praw Człowieka napisanego na cylindrze króla Cyrusa jest tego dobitnym dowodem).

Według Zaratustry, który był inspiracją, dla wielu filozofów greckich i rzymskich ,którzy opierali swoje dzieła na jego nauce,jej, czyli słowa Awesty były przewodnikiem oswiecajacym drogę przyszłym pokoleniom .

Sam Zaratustra powiada , że sa słowami dla wszystkich czasow i we wszystkich miejscach, mówiąc prościej ,sa dane człowiekowi na zawsze.

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa”.

∼Mahatma Gandhi

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!