Właśnie teraz macie szansę.

2019.05.28.02.[PL] - text - Polityka - Właśnie teraz macie szansę.Właśnie teraz macie szansę.„Norwid”- Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą. - daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami.Wywiad z byłym szefem służb specjalnych, część l

Mam nadzieję, że poniższy tekst, który ma służyć jako ostrzeżenie dla Polaków, jest niezwykle istotny i powinien być jak najszerzej rozpowszechniony, przynajmniej dopóki to jest jeszcze możliwe, bo w szykowanym nam Polinie takiej możliwości już nie będzie. O ile przytoczone scenariusze są prawdziwe, dowiemy się w stosunkowo krótkim czasie. Należy pamiętać, że aczkolwiek wywiad został przeprowadzony z nawróconym pracownikiem służb izraelskich, w opisach poszczególnych scenariuszów i sytuacji, przyjmuje on postawę i poglądy, a także dzieli się wiedza wyłącznie służb, dla których pracował jako ich długoletni agent.

Jako dodatek, na początek proponuję kilka słów na temat Mossadu

https://youtu.be/sYuYYp7BNEY

 1. Wprowadzenie

  RescueBrain: – שָׁלוֹם. Szalom. Nie chcesz ujawnić naszym Czytelnikom swojego nazwiska. Jak zatem mam się do Ciebie zwracać?

  R.E.D.: – Dzień Dobry. Czy wiesz, że po hebrajski „szalom” znaczy „witaj”, ale też „pokój”, który szybko może stać się „>wiecznym< pokojem”?

  RescueBrain: – Zapewne chodzi Ci o zwrot, który dosłownie tłumaczony brzmi: „Pokój Twoim prochom” [szalom la-afarcha (שָׁלוֹם לַעֲפָרְךָ)].

  R.E.D.: – Mów do mnie tak, jak uzgodniliśmy: „R.E.D.”*.

  RescueBrain: – Wracając do uzgodnień. Czy „R.E.D.” należy rozumieć jak klasyfikację CIA jako: ‘radykalny – emerytowany – niebezpieczny’? Sugerujesz w ten sposób, że przez wiele lat pracowałeś w służbach specjalnych co najmniej jednego kraju. A zwrot o „wiecznym (s)pokoju” to taki ‘resortowo-służbowy’ żarcik? Jakie wiadomości chcesz przekazać?

  R.E.D.: – Tak, tak można moje sugestie interpretować. Chcę, jak już kiedyś zrobił to Andrzej Kiełczyński – przekazać wszystkim Polakom ostrzeżenie!

  RescueBrain: – To oznacza, że pomagasz Polakom „przepłynąć między niemiecką Scylla a rosyjską Charybdą”, czyli znaleźć rozwiązanie w sytuacji niemal bez wyjścia, gdy w tle są jeszcze żydowsko-amerykański zakusy na polski majątek narodowy oraz przejęcie struktur państwa!

  R.E.D.: – Tak! Nie ma, jak dawniej, w Izraelu pro-polskiego sentymentu, gdy niemal cały rząd i Kneset porozumiewały się po polsku. Obecnie dominują anty-polskie postawy niecone głównie przez amerykańskich żydów, a popierane przez diasporę przybyłą z Rosji.

  RescueBrain: – Mateusz Lewi, gdy został Apostołem – nauczał: „Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć” (Mt 10, 26). I by nie stało się tak, jak przed samobójstwem mówił zrozpaczony pułkownik Walery Sławek: „Ja wiem, ja to czuję, że oni prowadzą Polskę do zguby i już nie wiem, jak mam przeciw temu reagować”.

  R.E.D.: – Portal, gdzie publikujesz, jest, jak zapewne wiesz, pod stałą „obserwacją” różnych służb. W ramach ‘monitoringu’ w grę wchodzą zarówno szeroko rozumiane działania zaliczane do wywiadu oraz kontrwywiadu białego, prowadzonego na przykład przez organizacje zwalczające antysemityzm, dziennikarzy, blogerów, aktywistów antify, młodzieżówkę ‘Razem’, itd.; szarego – w postaci donosów, skarg do instytucji, wniosków do prokuratury, różnorodnych prowokacji, nękania, zastraszania (pocięcie opon, jawnie prowadzona obserwacja, „osobliwe” odwiedziny i telefony, etc.), pobić czy hejtu – prowadzonych przez np. celebrytów, agentów ‘pełniących’ różne role, „dyspozycyjnych” dziennikarzy oraz parlamentarzystów, itp.; oraz czarnego – np. niezgodne z prawem, czyli „dziwne” wyroki sądowe [np. „(…) nie ma znaczenia, czy (…) informacje były prawdziwe. Istotny jest kontekst i cel przedstawienia tych informacji”], podpalenia, pobicia, czy też w formie spotkania „trzeciego stopnia z seryjnym samobójcą”. Ostatnie znane przykłady, to Andrzej Lepper i Rafał Wójcikowski.

  RescueBrain: – Ukazujesz nam niezwykle groźną rzeczywistość! Czym ci ludzie zawinili?

  R.E.D.: – Trudno tu mówić o jakiejkolwiek winie. Dla ośrodków rządzących tacy ludzie są nikim. Gdy weszli w posiadanie cennych informacji dotyczących machlojek i przekrętów służb oraz byłych służb (NFOZZ, KGHM, Stare Kiejkuty CIA, umowy paliwowe z Rosjanami, karuzele VAT-owskie, Amber Gold, itd.) – stracili opanowanie i rozsądek, zaczęli nalegać, żądać, zachowywać się jak nawiedzeni, jak gdyby posiadali jakąś realną władzę. Z osobami, które naruszają monopol władzy – służby nie negocjują! Znacznie tańsze oraz skuteczniejsze jest wysłanie „menedżera do spraw zarządzania ryzykiem” (risk management manager/expert), który „czyści problem” oraz „kasuje nośnik” niewygodnych informacji. Dawniej służby miały własne specjalne grupy uderzeniowe (task force), dzisiaj – ze względu na bezpieczeństwo, dyspozycyjność oraz wygodę – najczęściej jest to freelancer (nieetatowy „pracownik” służb), którego łatwo można się pozbyć.

  RescueBrain: – A co ze zwykłym obywatelem w New Order World?

  R.E.D.: – Obecnie przeciętny obywatel jest totalnie, prewencyjnie inwigilowany. „Donoszą” na niego jego własne: telefon, komputer, telewizor, kino domowe, kamera, pralka, wibrator, samochód, zabawki, roboty, system alarmowy, aplikacje GPS, itd. Zbierane są dane dotyczące przepływów finansowych na kontach, transakcji kartami płatniczymi, informacje o chorobach oraz ich leczeniu. Jest obserwowany w miejscach: pracy oraz tzw. publicznych (banki, bankomaty, lotniska, dworce, place, drogi, koleje, autobusy, systemy zarządzania ruchem w miastach, dochodzi do tego tzw. dokumentowanie udziału w manifestacjach czy protestach, itp.). Analizowane są wszelkie działania w Internecie (kto co czyta, słucha, ogląda, blogi, posty, zdjęcia, komentarze, media środowiskowe, zakupy, przeglądane witryny, itd.). Rządzący są zainteresowani posiadaniem możliwie pełnej wiedzy o obywatelach. Starają się, by rządzeni nie byli tego świadomi, by np. nie zmienili swojego postępowania, nie wyciągnęli wniosków co do kierunku zachodzących zdarzeń, by konsumowali i byli zdemoralizowani.

  RescueBrain: – Czyli mamy do czynienia z ogłupiałym stadem, nieświadomym co się dzieje w otoczeniu. Co to daje rządzącym?

  R.E.D.: – Pełnię realnej władzy. Uzyskane dane, po ich analizie, pozwalają na sporządzenie tzw. profili, czyli właściwe zakodowanie komunikatów oraz ich adekwatne zaadresowanie. Dzięki analizie big data można zidentyfikować poglądy poszczególnych grup i, używając odpowiednich sformułowań – pozyskać je, i w ten sposób wygrać wybory. Afera Cambridge Analytica dobitnie ten socjotechniczny mechanizm manipulacjipokazała. Wsparcie w postaci strategicznych doradców, programów informatycznych, przeszkolenia kandydatów PiS w „Szkole Liderów” przy Departamencie Stanu (m.in. Beata Szydło), fabryki trolli, eksploracja mediów środowiskowych – przełożyło się w 2015roku na wyborcze zwycięstwo tej partii. Amerykańscy żydzi w ten sposób inteligentnie rozbudowują swoją agenturę dominującego wpływu w tubylczych, powolnych elitach politycznych – tworząc dyspozycyjnych szabesgoyów. Tyle mogę powiedzieć.

  RescueBrain: – Elewami tejże Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności między innymi byli: oprócz Beaty Szydło – Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Kazimierz Marcinkiewicz, Mieczysław Rakowski, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Suchocka. A także Tony Blair, Gordon Brown, Margaret Thatcher, czy Edward Heath, gdyż W. Brytania też uległa amerykańsko-żydowskiej infiltracji. W Rosji i na Ukrainie około 90% oligarchów jest pochodzenia żydowskiego!

  R.E.D.: – Portal, gdzie ukaże się wywiad, ma charakterystyczne logo: odcisk linii papilarnych. Każdy człowiek ma swój system wartości oraz rutyn postępowania, dominujące kanały percepcyjne oraz struktury intelektualno-poznawcze, niepowtarzalny zbiór wiedzy oraz doświadczeń, używanych słów oraz zwrotów. Ich analiza pozwala na sporządzenie tzw. indywidualnego profilu kognitywno-językowego. Jest on tak samo niepowtarzalny jak wzór dermatoglifów. Stąd w wywiadzie będę posługiwał się różnymi informacjami, prawdziwymi lub tylko autentycznymi kontekstowo, by utrudnić taką identyfikację. Ja, posługując się językiem polskim, kaleczę go. Zaś Twoje: korekta językowa oraz końcowe opracowanie edytowanego tekstu, powinno to skutecznie skorygować.

  RescueBrain: – Chcesz powiedzieć, że będą serwowane tzw. szczury informacyjne.

  R.E.D.: – Cały ten wywiad jest swoistym information rat. Ujawnię, jak J.J. Mearsheimer, S.M. Walt, czy N.G. Finkelstein, tyle Prawdy – w europejskim rozumieniu, a nie hagady – ile będę mógł. Bardzo jestem ciekawy kto i jak na ten wywiad zareaguje. Jak się domyślasz, żydowskie media celowo ujawniły, że ustawy o IPN były – tu doszło przecież do złamania prawa – ‘konsultowane’ z Izraelem, że Mo$$ad dyktował tekst jej nowelizacji. W ten sposób sami de facto przyznaliście żydom prawo do ingerencji w wasze sprawy wewnętrzne! Było to też celowe „zarządzanie postrzeganiem” przeciwnika, czyli odzieranie społeczeństwa polskiego z resztek iluzji o suwerenności Polski. To jest proces uświadamianie stanu bezsilności i, jeśli nic nie zrobicie, pewnej nieuchronności przejęcia polskiego majątku narodowego oraz całkowitej władzy w Polsce – przez żydów. O związanych z tym pewnych planach jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku mówił dr. Rafałowi Brzeskiemu – Andrzej Kiełczyński, funkcjonariusz CIA, a jednocześnie agent służb izraelskich i członek kilku bojówek. Były one oparte przede wszystkim na psychologicznej manipulacji oraz fałszowaniu faktów.

  RescueBrain: – Arthur Schopenhauer wskazywał, że: „Są trzy fazy ujawniania się prawdy. Najpierw prawda jest ośmieszana, potem spotyka się z gwałtownym oporem, a na koniec traktowana jest jako oczywistość”. Starożytni zaś mówili: „Si veritatis requiris circumspice” – jeśli spojrzeć wokół prawdy (jeśli poszukujesz prawdy) – rozejrzyj się dokoła (wystarczy rozejrzeć się dookoła), i wtedy ją dobrze widać!

  R.E.D.: – Właśnie tak! Jeśli chodzi o relacje żydowsko-polskie to prawdopodobnie jesteśmy w końcówce fazy drugiej. Trzeba jednak zauważyć, że masowo stosowane przez ośrodki władzy wobec rządzonych socjotechnik „znieczulania oraz ogłupiania” spowodowały jakościowo istotne zmniejszenie skali społecznego oporu wobec zachodzących przeobrażeń. Rosjanie mówią: „тише едешь, дальше будешь” („cicho/wolno jedziesz – dalej będziesz/ zajedziesz”), co jest polskim odpowiednikiem: „śpiesz się powoli”. Tu mamy kilka poziomów sterowania: elit w Izraelu oraz w diasporze, elit w USA oraz, najniższy, dyspozycyjnych i filosemickich, a nawet judeolatrycznychszabesgoyów w Polsce.

  RescueBrain: – Mao Tse-tung mówił: „Chcąc osiągnąć zwycięstwo, musimy uczynić przeciwnika ślepym i głuchym, zatkać jego oczy i uszy oraz wpędzić jego przywódców w rozterki powodujące zamieszanie w ich umysłach”. Realnie rządzący winni więc dysponować środkami oraz umiejętnością „zarządzania postrzeganiem” przeciwnika. Amerykański homoseksualny (czyli: pedał!) pisarz oraz polityk Eugene Luther Gore Vidal cynicznie pisał: Geniusz klasy rządzącej polega na tym, że powstrzymała ona większość ludzi przed kwestionowaniem niesprawiedliwości systemu. Czy chcesz powiedzieć, że rząd RP, będąc nie tak dawno in corpore w Izraelu, uzgodnił z żydami przekazanie majątku narodowego, ale nie ujawni tego przed wyborami polskiemu społeczeństwu?!

  R.E.D.: – Potwierdzam! Właśnie tak! Są już przyjęte wiążące ramowe oraz proceduralne ustalenia. De facto dotyczą one nie tylko majątku narodowego. Po to, po decyzji o przeniesieniu Izraela do Europy, wywindowano sumę roszczeń do 300 mld $, by Polska NIE była ich w stanie spłacić w gotówce. Zresztą, suma żydowskich roszczeń wzrośnie co najmniej jeszcze o należne odsetki. Nadto kwota roszczeń – po ponownym oszacowaniu – może znowu wzrosnąć. Obecnie trwają starania, by rząd RP uznał i przekazał jakąkolwiek sumę – to jest punkt zaczepienia, legalizacji uzurpacji. A później, po przejęciu władzy, gdy braknie majątku narodowego – własność będzie odbierana także obywatelom trzeciej kategorii, czyli zwykłym Polakom. Nadto, z tego co wiem, są plany finansowego rugowania Polaków z pewnych obszarów, a do tego między innymi ma został wykorzystany podatek katastralny.

  RescueBrain: – Czy to prawda, że nowa administracyjno-wywiadowcza stolica POJLIN ma być zbudowana wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego? Tam ma między innymi mieścić się siedziba Szin Bet oraz Mo$$adu. Gdy powiem, że państwo, myślę tu przede wszystkim o Izraelu – to największy złodziej, terrorysta oraz bandyta stosujący przemoc wobec rządzonych – co odpowiesz?

  R.E.D.: – Że to wszystko prawda. Na pewno zostały okradzione banki szwajcarskie z wielokrotną przebitką! Zaś początki państwa izraelskiego nierozerwalnie są związane z organizacjami terrorystycznymi, z napadaniem oraz mordowaniem sąsiadów. Ten „grzech założycielski” zaciążył na kształcie oraz sposobie funkcjonowania tak skrajnie rasistowskiej, policyjno-militarystycznej oraz ekspansjonistycznej struktury. Generalnie, państwo samo sobie przyznaje wyłączny monopol na legalne stosowanie siły. Jego istotnymi ośrodkami są: wojsko oraz służby specjalne. Uzupełniają je organizacje związane z „obróbką i praniem mózgu”, czyli edukacją, mass-mediami, rozrywką, religiami oraz różnymi ideologiami. Tzw. demokracja parlamentarna – to fasadowa konstrukcja, służąca do zwodzenia nosicieli syndromu „pożytecznych idiotów”. Polski przypadek dobitnie pokazuje, że doszło do demontażu oraz rozbrojenia armii, a także społeczeństwa, zaś służby specjalne już od 1944 roku wysługują się obcym ośrodkom władzy. (widząc moją minę) Tak! O kulisach zamachu w 1943 na gen. W. Sikorskiego w Gibraltarze chcę powiedzieć w ostatniej części. Będzie też o wielu innych zamachach, np. na J.F.K., World Trade Center, w Smoleńsku, etc.

  RescueBrain: – Dobrze! Czy chcesz powiedzieć, że tzw. „resortowe dzieci” to…

  R.E.D.: – Właśnie tak! Żydzi sprowadzeni jako POP-y (Pełniący Obowiązki Polaków) – to obecnie ich trzecie i czwarte pokolenie, kolokwialnie zwane „resortowymi dziećmi”.

  RescueBrain: – Plus wysługujący się im filosemiccy, a nawet judeolatryczni szabesgoye!

  R.E.D.: – Tak! Prawem chazaki (własności przez zasiedlenie) „zawłaszczyli” struktury państwowe w Polsce. „Żydowskie lobby” skutecznie opanowało administrację centralną, a później także samorządową, media, prawo, kulturę i naukę, sferę polityki. Wasze elity przez to stały się skrajnie kompradorskie, czyli realizują interesy obcych ośrodków władzy – i ich za przyzwoleniem eksploatują resztę społeczeństwa. I co najważniejsze: większość własności byłych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych jest w ręku kapitału zachodniego oraz żydowskiego. Można więc zasadnie mówić tylko o symbolicznym funkcjonowaniu tzw. Państwa Polskiego. Stąd w mediach opozycyjnych z lubością jest używane pojęcie: „państwo z dykty i paździerza”.

  RescueBrain: – Używasz brutalnie bezwzględnej logiki! Co do wywiadu, proponuję po części wstępnej wywiadu – resztę wypowiedzi podzielić na trzy zasadnicze części.

  R.E.D.: – Zgoda. Pierwsza, wstępna zostanie poświęcona ogólnie rozumianej geostrategii na początku XXI wieku, a druga i trzecia – wynikającym z globalnych uwarunkowań – szansom i zagrożeniom dla istnienia polskiego narodu oraz jego państwa w kontekście agresywnych planów Niemiec i Rosji. Ostatnia, będzie poświęcona zagrożeniu amerykańsko-żydowskiemu. Dodam, że prezentowane tu poglądy oraz stwierdzenia mają przede wszystkim charakter jakościowy. To znaczy, że odwołują się (w pierwszej warstwie) do zestawu aksjologicznych wartości znamiennych dla wybranych cywilizacji oraz do (w poziomie drugim) zdiagnozowanych istotnych nisko-frekwencyjnych komunikatów, by przez ich pryzmat (trzeci szczebel) sformułować w zarysie geostrategiczne scenariusze (opisać tendencje oraz kierunki działania) grupy globalnych mocarstw i/lub państw mających realne podstawy do takiej aspiracji.

  RescueBrain: – Odnotowałem widoczną zmianę stylu wypowiedzi. Jaki jest punkt widzenia prezentowanych rozważań?

  R.E.D.: – Czuję się zobowiązany uprzedzić (i jest to ważne ograniczenie), że materiał jest istotnie skażony optyką europo-, czy szerzej: swoiście atlantycko-centryczną. Analizując czy to geo-polityczne koncepcje ‘Heartland versus Rimland’, czy też „Wielką Szachownicę” Zbigniewa Brzezińskiego (nota bene: Żyda, który w walce z ZSRR chciał cynicznie poświęcić naród polski i doprowadzi do jego zagłady) – można zauważyć, że dla strategicznych rozstrzygnięć przyszłości są ważne dwa obszary: Bliski Wschód oraz Europa Środkowo-Wschodnia, a dokładniej Pomost Bałtycko-Czarnomorski. Oznacza to, że władanie terenem Polski ma kluczowe znaczenie dla biegu dalszych wydarzeń. Zauważ, że i w jednym, i w drugim miejscu – strategicznie ważne pozycje zajmują żydzi.

  RescueBrain: – Rozwijając twoją myśl: plan jest taki – wskutek amerykańskiej egzekucji ustawy JUST 447 dojdzie do wrogiego przejęcia polskiego majątku narodowego oraz struktur Państwa, a tym samym do powstania na tym obszarze żydowskiego okupacyjnego państwa POJLIN.

  R.E.D.: – Tak! Spotka Was taka sama ludobójcza eksterminacja, jak Palestyńczyków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – za dwieście lat nikt nie będzie nawet pamiętał, że istniał taki naród, jak Polacy. O tym powiem w ostatniej części wywiadu. We wstępie chcę wskazać, że udział w rozgrywce bierze udział kilka podmiotów i, w zależności od przyjętych przez nie rozwiązań, wynik ostatecznej rywalizacji będzie zmienno-wypadkową kilku wektorów o różnej sile oraz kierunku działania. Dodam też, że wstrząsy oraz tarcia, towarzyszące wyłanianiu się pentagonalnego modelu politycznego świata, tworzą pewne niedookreślone przestrzenie „szarości” (the shadow line and space), które są szansami do rozegrania.

  RescueBrain: – Nawiązujesz tu do literacko-kulturowego znaczenia zwrotu: the shadow line, jako do procesu przechodzenia ku dojrzałości, eksploracji nowych przestrzeni, przekraczania symbolicznej granicy, poza którą nic nie jest już tak oczywiste, jednoznaczne oraz pewne.

  R.E.D.: – Tak! Na zgliszczach obecnego – żydzi intensywnie budują Nowy Porządek Świata, ‘Tikkum Olam’, nowe społeczeństwo. Ich celem jest zniszczenie cywilizacji białego człowieka, całkowite unicestwienie chrześcijaństwa, jako że judaizm rabinistyczny jest w ostrej opozycji wobec niego. Liczne zamachy w Europie Zachodniej, migracja z Bliskiego Wschodu, sponsorowanie przez żydowskich banksterów sodomii i LGBTQ – to uderzenia w cywilizację białego człowieka, w chrześcijaństwo, a za tym wszystkim w tle stoją służby specjalne Izraela.

  RescueBrain: – Rozumiem, że są to jakościowe konstatacje na poziomie aksjologicznym.

  R.E.D.: – Tak! Nieżyjący już lider Chabad Lubawicz – Menachem Mendel Schneerson, miał powiedzieć: „Zepsuj młodych i zrób z nich zboczeńców – a zdobędziesz naród!(…) Pozbawimy wasze społeczeństwo młodych ludzi, degradując ich seksem, muzyką rockową, przemocą, alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami, czyli wasze społeczeństwo pozbawimy przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy wskaźnik urodzeń (…) Najważniejszy jest pieniądz. Pieniądz robi wszystko. Pieniądz to władza. Pieniądz to siła. Człowiek posiadający pieniądze ma broń, najbardziej zaawansowana broń, i armię najemników. Pieniądz posiada media, które ogłupiają miliardy ludzkiego bydła. Pieniądz przekupuje ludzi, których potrzebujemy. Pieniądz eliminuje tych, którzy nie chcą nam ulec. Pieniądz ‘wysadza’ w powietrze tych, którzy się nam sprzeciwiają. O wszystkim decyduje kapitał i przejmowanie władzy. Ćwiczymy nasze umiejętności w gromadzeniu kapitału i przejmowaniu władzy od ponad 3.000 lat, i nikt nas w tym nie pokona. Wy (bydło) nie macie pieniędzy. Wy (bydło) nie macie władzy. I wy (bydło) nigdy nie będziecie mieć pieniędzy i władzy. Nie damy wam żadnych pieniędzy, ani żadnej władzy!”

  RescueBrain: – Czyli celem tych działań jest inwersja społecznie respektowanych systemów wartości, anomia, demoralizacja, zniszczenie tożsamości jednostki oraz rodziny, rozkład więzi między ludźmi oraz zatomizowanie społeczeństwa, by nie stawiało oporu podczas – jak to się w sposób nie budzący negatywnych emocji mówi: post-humanistycznej eko-depopulacji Ziemi. Ma zostać tylko pół miliarda ludzi. Takie przeznaczenie, taki smutny los czeka cywilizację białego człowieka?!

  R.E.D.: – Tak! Mistyczne przeświadczenie o tym nieuchronnym fatum jest wśród części funkcjonariuszy służb specjalnych odczuwane jako niemal namacalne! Kiedyś chorał gregoriański unosił słuchającego na metafizyczne poziomy, niemal do nieba, zaś chór śpiewający „Swiatyj Boże, Swiatyj Kriepkij, Swiatyj Biezsmiertnyj” doprowadzał mury cerkwi do wibracji. Dzisiaj w kościele można usłyszeć co najwyżej smętne zawodzenie kilku staruszek!

  RescueBrain: – Wiesz dobrze, że to Polacy, jak żaden inny naród, masowo ratowali żydów podczas II. wojny światowej!

  R.E.D.: – Powiem makiawelicznie: i to był ich olbrzymi błąd! Żydzi mają mentalność oraz system wartości – ukształtowane przez despotyczne imperia Azji. Wielbią brutalną siłą, płaszczą się przed najeźdźcami! Pełna miłosierdzia pomoc odbierana jest jako słabość, jako znajdowanie się w sytuacji podobnie uciskanych. Mogą poprawić swoją sytuację, gdy napadną i obrabują drugiego biednego oraz słabego. Ale wtedy będę już mocniejsi!

  RescueBrain: – To jakaś mentalna oraz moralna aberracja!

  R.E.D.: – Nie! To egoistyczna i rasistowska logika plemienia uciskanego przez wieki, które przetrwało, a teraz właśnie staje się Rasą Panów! To Menachem Begin, czyli Mieczysław Biegun, żołnierz Armii Andersa, dowódca terrorystycznych bojówek Irgun oraz Stern Gang, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, premier Izraela w latach 1977 – 1983, miał szczerze powiedzieć: „Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie (…) Naszym przeznaczeniem jest rządzenie (…) niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą (…) służyć nam jako nasi niewolnicy”.

  RescueBrain: – Plany są więc precyzyjnie jednoznaczne.

  R.E.D.: – Na koniec tej części wywiadu opowiem najnowszy dowcip, który krąży wśród służb. Wiesz dlaczego żydzi celowo rozbili sondę na Księżycu? Póki co, jedynym znanym mieszkańcem Księżyca jest szlachcic Twardowski. Gdyby Polacy wybronili się przed roszczeniami „holocaust industry” – będzie to podstawa do dochodzenia „bez spadkowych roszczeń” o kosmicznej wielkości!

  RescueBrain: – To równie absurdalnie pokręcona logika, jak ta, która legła u tzw. podstaw prawnych uroszczeń „holocaust industry”.

  R.E.D.: – Ależ Departament Stanu USA doskonale wie, że roszczenia „holocaust industry” są całkowicie bezprawne i bezpodstawne! Mimo to Stany Zjednoczone popierają je oraz podejmą próbę ich wyegzekwowania! To jest brutalna i bezlitosna walka żydów o istnienie oraz dominację. Pamiętajcie! Traktujcie ich tak – jak oni Was traktują! Nie dajcie się wmanipulować w wojnę oraz nie przyjmujcie imigrantów! Dzięki temu macie szansę wyjść obronną ręką z tych perypetii.

  RescueBrain: – Dobrze wiedzieć. To dlatego kardynał Armand Richelieu mawiał:

  „Boże, chroń mnie przed przyjaciółmi, bo z wrogami sam sobie poradzę”.

  Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce! !להתראות בקרוב (Lehitraot be-karow!). Tą wypowiedzią kończymy część wstępną wywiadu z byłym szefem służb specjalnych.

  :ugeek:

Nic nowego. Od lat te tematy drążone są w necie. Ale js byłabym ostrożna z rewelacjami agentów Mossadu, nawet nawróconych. Jeśli ktoś całe życie był draniem, ślepo posłusznym wszelkim rozkazom i mu to nie przeszkadzało, to nie bardzo wierzę, że na emeryturze nie chce sobie dorobić strugając nawróconego i zatroskanego o przyszłość Polski i jej obywateli trzeciej kategorii. Agentem nie przestaje się być, po przejściu na emeryturę. Draniem nie przestaje się być, po przejściu na emeryturę. Człowiek nie zmienia się z dnia na dzień. Pasożytniczy sposób życia pozostaje drugą naturą, niezależnie od deklarowanej zmiany postawy życiowej. Szuka się tylko nowych grup docelowych dla swojej działalności. Poobserwuj tych co rzucili nałogi: byłych alkocholików, ex-narkomanów, palaczy abstynentów. Oni nadal funkcjonują według znanych sobie wzorców myślenia i działamia, tylko bez nałogowego raczenia się używkami.

To smutne, ale ten agent choć mówi prawdę, to jednak nadal odwala swoją brudną robotę, na zlecenie mocodawców. Pewnie właśnie ma na celu obezwładnić nas moralnie, abyśmy nawet nie próbowali się bronić, bo już jesteśmy sprzedani Żydom. Bo taku wyźwięk ma ten wywiad - zabicie wszelkiej nadziei na przyszłość.

:game_die:

Witam; W tym artykule nie chodzi o to ze ktoś się nawrócił. Ja też w to nie za bardzo wierzę. Między wierszami tego artykułu jest zawarta prawda. To jest ważne. Inaczej jej by nie podano. A wnioski musi czytelnik samemu wyciągnąć.

A obezwładnione, jest 95% ludności. Zapytaj, zrób mini sondę; 95% - nie wie o co chodzi, jedynie potrafi sklecić krótkie zdanie, na temat zasłyszany z telewizorni. Stan psychiczny jest porażający. To wszystko jest bardzo smutne.

Jako naród, mamy ciągle pecha. Powinno się użyć innego słowa. Pozdrawiam. :ugeek:

@Tomasz21 zgadzam się całkowicie z twierdzeniem o stanie psychicznym społeczeństwa, jest PORAŻAJĄCY.

@Agnieszka zgadzam się z twierdzeniami o sposobie funkcjonowania ludzi. Takie grupy byłych alkoholików, narkomanów to nota bene grupy docelowo ludzi szantażowanych tym, co narozrabiali. Wpominał o tym np. W.Gadowski w odniesieniu do “naszego” ministra spr. zagranicznych Skubiszewskiego, jakoby miał poważny problem natury obyczajowej i chyba nie o “zwykłe” pedalstwo chodziło… że o Berełe Lewartowie zwanym Geremkiem nie wspomnę…

Postawa życiowa i wartości mają fundamentalne znaczenie dla skuteczności politycznej w pracy dla własnej społeczności.Natomiast - jestem przeciwny wszelkim przejawom “żydowskości” w życiu publicznym, prasie telewizji etc. etc.

NIE MA najmniejszego powodu aby Izrael był dla nas istotnym partnerem w czymkolwiek.Państwo pustynne w Afryce, bez zasobów naturalnych, a przejmuje w Polsce wodę pitną i media.

Jego obywatele - ci z Afryki - biorą udział w Eurowizji, mistrzostwach piłki kopanej w Europie. To tak jak z Jezusem, nie ma go a żyje w umysłach ludzi. Wyższa forma bytu. :slight_smile:I najważniejsze - Izrael NIE MA KONSTYTUCJI - co oznacza, że oficjalnie nie wiadomo jakie wartości nim kierują, jaka jest struktura państwa, kto na jakim stanowisku czym kieruje.

I jest to wykorzystywane w polityce zagranicznej gdy “nasi” politycy raz po raz spotykają się z jakimś rabinem, cadykiem, premierem i którzy pogrywają sobie w ten sposób nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. za działania. Wszystko jest sondowane.Jakie byłoby rozwiązanie tej sytuacji -

1.Ustawa o mniejszościach i wzajemności w relacjach. Dotyczyłoby to np. obecności przedstawicieli mniejszości w strukturach rządowych, sądownictwie, wojsku, tfu - kościołach itd.2.Wejście Izraela do Unii Europejskiej :slight_smile: i już widzę jak się szarpią Natanjachu z Timmermansem i Schulzem hahaha!A ogólnie to Solidarność była operacją fałszywej flagi, w celu przejęcia zasobów i osłabienia Państwa. Scenariusz rozgrywany aktualnie w Wenezueli. Tylko postać Guaido jest lepsza niż “naszego” Bolka bo wenezuelczycy mają ikrę i więcej broni w domach.

Od 30 lat nie zmienia się NIC poza coraz mnjeszą ilością Polaków, rozszabrowaniem majątku narodowego i zasobów, szaleństwami Big Farmy. Do tego dołóżcie całą masę fałszywych programów w celu programowania ludzi - kościoły i sekty, od diet do 500+ byle tylko nie zająć się sprawami naprawdę istotnymi. I to byłoby na tyle… pozdrawiam.

Witam; kwintesencja; całości, jako tematu; Nasz kraj. Pytanie? Czy on jest jeszcze nasz? Czy może już nie jest? Od kiedy to się dzieje? I dlaczego to się dzieje? Co jeszcze jest nasze, a co już nie jest? Kim my jesteśmy, i komu służymy? Co nam zrobili, że tak się zachowujemy? Pytania?.. Pytania?.. A odpowiedzi, nie ma. Odpowiedź; Tak się dzieje od, 966 – roku. Plus / minus.

Od momentu, kiedy Watykan położył na nas łapę. Poczytajcie historię, ale tą prawdziwą. Bo ta szkolna, która notabene jest cały czas fałszowana, zmieniana. Dlaczego?..Wszyscy wołają walczyć; ale walka, to jest przelana krew naszych dzieci. A może tak , zamiast walczyć, stańmy się mądrością, wiedzą, przebiegłością, zapobiegliwością. 1000 – lat historii, i co? Jakaś z tego powodu powstała mądrość? 1000 – lat okupacji, a my próbujemy wojować szabelką? Marnie to widzę.

Czy nic nas nie może nauczyć? Techniki walki się zmieniają. Dzisiaj, wywiad i „WIEDZA” ma przewagę nad wszystkimi broniami. Podnieśmy poziom “wiedzy”, a nie nauki. Miliony ludzi po studiach, a nie potrafią prostej rzeczy zrobić, jaką jest logiczne myślenie. Jak patrzę na to wszystko, to smutno mnie się robi. Pozdrawiam. :ugeek:

@Ratomir

Nie wiedziałam, że Izrael funkcjonuje bez konstytucji. Dzięki za info. :slightly_smiling_face:

Uważam, że mnieszości narodowe, nie związane kulturowo, historycznie i geograficznie tylko z Polską, nie powinny mieć możliwości pracy w sektorze siłowym, sądownictwie czy rządówce, a nawet na poziomie samorządów. Gospodarka, przemysł, rolnictwo - tak. Uważam, że gościnność ma swoje granice. A dla prawidłowego funkcjonowania państw (każdego państwa) najbezpieczniej jest obsadzać stanowiska rządowe i samorządowe (oraz wszelkie sektory wpływu: szkolnictwo, bankowość, kościoły i religie … itd.) obywatelami o polskich (narodowych) korzeniach. Czystość drzewa genealogicznego powinna być warunkiem zatrudnienia w obszarach wpływu każdego kraju. Co nie odbiera mniejszościom możliwości godnego życia. W Polsce wszystko powinno być najpierw dla Polaków, a dopiero potem dla ludności napływowej. A że tak nie jest, to rządzą nami żydowskie przechrzty o polskobrzmiących nazwiskach.

2. Pewnie już wiesz, że Izrael chce wskoczyć do Unii na miejsce Wielkiej Brytanii. Że się to uda, to pewne. Już teraz ma jakieś swoje ciało (judaistyczne) w strukturach Unii. Nie pamiętam nazwy, ale sam znajdziesz na yt, bo inteligencji Ci nie brakuje.

3. Solidarność i Okrągły Stół był pilotowany przez służby. Teraz to wiadomo, ale wcześniej, gdy heszcze nie było internetu, wszystko wydawało się kryształowo czyste. Wierz mi - pamiętam te lata nadziei i oszołomienia przełomem.

:game_die:

Dobra dość teorii. Trzeba szukać rozwiązań nie wymówek. Jest nas około 15-25 mln. Co z tym zrobimy ? Działamy wiedzą ? Musimy być bardziej bystrzy i bardziej przebiegli od Wroga. Samo gadanie nic nie da. Może jakoś zaczniemy uświadamiać ludzi ? Jak w artykule nie dadzą nam władzy ? Sami ja sobie weźmiemy ! Pieniądze ? No właśnie jakie pieniądze, chleb to będzie jedyną moneta przetargowa gdy znikną pieniądze. Nie wiem ciężki temat ale wiem że się da i moja wiara nie upadnie. Nie wiem jak ale da się. Miłość. Wdzięczność. Dobro.

Witam; Moim zdaniem, trzeba chociaż teoretycznie wiedzieć co się chce zrobić, jakie się ma zamiary na przyszłość? Jakie są wyznaczone cele. Tego przykładem są nasze wszystkie powstania, które w większości przypadków, zostały podpuszczone przez silniejszego przeciwnika. On wiedział, że je wygra, inaczej by tego nie zaczynał. I tutaj się kłania nasza „HISTORIA” i wiedza o niej, ale ta prawdziwa a nie pozmieniana. Z niej można bardzo dużo się nauczyć.

Cytuję; Musimy być bardziej bystrzy i bardziej przebiegli od Wroga.

Wszystko się zgadza, aby to zrobić, to jest potrzebna „wiedza” i znajomość naszej „historii”. Takich ludzi jest, potrzeba większa ilość; po to żeby stworzyć grupę nauczycieli. Którzy następnie nauczą resztę ludzi. Przykład; Wojsko ma przewagę nad „cywilami”, dlatego że jest wyszkolone. A my musimy się sami wyszkolić, nikt tego nie zrobi za nas samych. Ani nikt nam nie pomoże.

Cytuję; Jak w artykule nie dadzą nam władzy ? Sami ja sobie weźmiemy

Jeszcze długo, nikt tobie nie da władzy; a to, że sam ją sobie weźmiesz??? Nie bądź naiwny; Odpowiedz sobie sam na pytanie. Po co, są obce wojska w naszym kraju? One nie mają bronić kraju; One mają bronić ukradzionej nam władzy. Władzy Suwerena. I będą jej bronić, nie zawahają się strzelać. Zresztą nie trzeba już strzelać do tłumu; wystarczy włączyć generatory częstotliwości. Tłum sam się przewróci. Jeśli dadzą większą moc, to już nikt się nie podniesie. Takie urządzenia są już zakupione i są na stanie. Co prawda, są używane, ale są sprawne. Posiada je Warszawa.

Nie piszę tego po to aby straszyć; ale po to , aby opanować, zebrać, środki zaradcze. Zacznijmy walczyć tak jak walczy przeciwnik. Zastosujmy jego metody. A to wymaga zapoznania się z tymi metodami i przeszkolenia w tym kierunku.

Czyli wróciliśmy do nauki i wiedzy na ten temat. Nie jest sztuką dać się zabić; Ale sztuką jest, być lepszym od przeciwnika i pokonać go. Tego przeciwnika pomimo to, że jest silny, przeszkolony, posiada broń. To nie jest łatwe zadanie dla nowicjuszy, którzy znają historię z opowiadań nauczyciela. ( tego szkolnego ).

Cytuję; wiem że się da i moja wiara nie upadnie

I to jest bardzo mądra konkluzja; Twój upór jest gwarantem zwycięstwa. Wszakże jeden warunek;

musisz nauczyć się taktyki, obrony, informatyki, umiejętności przetrwania w każdych warunkach,

Przebiegłości, i przewidywania co zamierza zrobić przeciwnik, posiąść wiedzę jaką bronią dysponuje przeciwnik, jak tej broni można użyć, i jak przed nią się bronić; A wachlarz takich broni jest olbrzymi, poczynając od propagandy, chemii, zniewolenia, czytaj – pozbawienia przeciwnika możliwości samoobrony. A kończąc na całkiem siłowych rozwiązaniach, takich jak czołgi.

Olbrzymia rozpiętość środków i możliwości. Sprawiają ją, nieograniczone zasoby pieniężne, jak i przekupstwo ludzi w tym urzędników, policji, naszego wojska, aparatu ścigania i przemocy.

Cytuję; Miłość. Wdzięczność. Dobro

Te zalety stosuj, tylko wśród swoich; dla wroga nie może być miłości, wdzięczności, dobra.

Jest takie ich powiedzenie; „Oko za oko, ząb za ząb”.

I to by było na tyle tytułem wstępu:

Pozdrawiam i życzę sukcesów i samozaparcia, bo one będzie potrzebne. :ugeek:

Cytat @Energic: Dobra dość teorii. Trzeba szukać rozwiązań nie wymówek. Jest nas około 15-25 mln. Co z tym zrobimy ? Działamy wiedzą ? Musimy być bardziej bystrzy i bardziej przebiegli od Wroga. Samo gadanie nic nie da. Może jakoś zaczniemy uświadamiać ludzi ?Niestety spośród tych 15-25mln może 2, góra 3mln jest w stanie się przebudzić. Reszta śpi w najlepsze i dopóki nie dojdzie do czegoś poważnego to nic nie zmienimy w ich sposobie postrzegania świata(choć i tu mam pewne wątpliwości). Sam staram się przemawiać ludziom do rozsądku i powiedzmy skutek jest średni. Ludzie generalnie nie chcą na te tematy rozmawiać, a jak już dojdzie do czegokolwiek to odpowiadają jakieś głupoty sądząc, że to żarty lub traktują to jako teoria spiskowa dla ułomnych. Można im sypać faktami, badaniami naukowymi, dowodami nic to nie pomaga. Niestety, poprzez komunę, tv, radio ludzie gdzieś utracili umiejętność własnego myślenia i co gorsze nie chcą jej odzyskać.

Witam;

Cytuję; Sam staram się przemawiać ludziom do rozsądku i powiedzmy skutek jest średni. Ludzie generalnie nie chcą na te tematy rozmawiać,

I to jest właśnie sedno sprawy, ludzie są tak zablokowani, że głowa boli. Mogę zrozumieć ludzi obcych, którzy mnie nie znają; ale własna rodzina??? Jest panicznie wystraszona, widzę przeraźliwy strach w oczach. A co do czasów ; za komuny, to się nie zgadzam. Wtedy z każdym można było pogadać na ulicy, nikt się nie bał niczego. Nie to co dzisiaj, parę lat minęło, i jest paniczny strach. Ja przypuszczam, że temu jest winna „Telewizornia”. Oni muszą tam nadawać programy podprogowe. Gdzie programują ludzi podprogowo. Pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić, to ograniczyć telewizornie. Może wtedy złapią oddech. Druga sprawa to jest kościół, który ma ogromny wpływ na ludzi. I indoktrynację. Teraz idą razem, ręka w rękę. Z dzisiejszym nierządem. Czyli mamy dwie bariery do pokonania, złamania.

Drugim problem, jest trudność w porozumiewaniu się z ludźmi. Idę do kogoś w odwiedziny, a on od razu włącza telewizornie. A ja się wziąłem na sposób; Zamiast do pokoju, to ciągnę delikwenta do kuchni; tam nie ma telewizorni. Ja im tłumaczę, że tylko na chwilę, po co brudzić w pokoju.

ŁYKAJĄ - tą wymówkę; ale po 15-min. Robią się nerwowi z powodu braku telewizorni. Kręcą się jakby w dupie mieli robaki; A ja jestem uparty, zresztą jestem dużo starszy od nich i im nie wypada.

Ja to widzę, ale rżnę głupa, udaję że nie wiem o co chodzi. A niech się pomęczą.

Cytuję; ludzie gdzieś utracili umiejętność własnego myślenia i co gorsze nie chcą jej odzyskać.

To jest dokładnie taka reakcja, na jakieś nowinki, które nie pochodzą z telewizorni. Jest jeszcze jeden patent; wyciągać ich z domu; z dala od telewizorni; i wtedy można próbować zabawić się w adwokata, diabła. Czyli wiercić dziurę w brzuchu tak długo, aż dla świętego spokoju obejrzą, przeczytają, zalecane artykuły, filmy.

Ja tak robię, oczywiście nie można przesadzić z tą nachalnością; ale prawda powtarzana sto razy, pomału staje się faktyczną prawdą.

Pozdrawiam. :ugeek:

Telewizja i kościół – tu trafiłeś w sedno. Jedni pokazują strach, przemoc i kłamstwo, drudzy zaś dają na to „lekarstwo” w postaci zniewolenia, by zamian dostać nieudowodnioną obietnice lepszego życia po śmierci. Sam obraz religijnej niewoli jest mi bardzo dobrze znany. Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Przez większość młodości żyłem jak wszyscy: szkoła – głupoty w internecie – kościół oraz świadomość, że wojny, czasy chorób, bólu i dezinformacji to przeszłość.

Całe szczęście moją wędrówkę w przepaść przerwała biblia gdy zacząłem ją czytać. Wtedy doszło do mnie, że wiara katolicka to zwykłe oszustwo, a religia opisana w ST to kult wojny i śmierci, zaś NT to uległość wobec tego.

Szkoda, że mimo wielokrotnego podawania swojej rodzinie przemyśleń i dowodów na rzymsko-katolickie kłamstwa, do tej pory uczęszczają do kościoła twierdząc, że opanował mnie szatan.Co do telewizji to racja. Osobiście nie oglądam jej od 15lat i przyznam, że telewizorowe dźwięki nawet „gdzieś w tle” doprowadzają mnie do szału. Nie jestem w stanie zrozumieć jak ludzie potrafią wytrzymać 8h w pracy przy włączonym radio. Pytając ich o to dostaje odpowiedzi, że „lubią jak im coś gra, bo nie potrafią wytrzymać w ciszy”. A to właśnie w ciszy człowiek zaczyna słyszeć głos swojego ciała, własnych myśli, a to przecież one wzbudzają w nas zdolności do samodzielnego myślenia.Również staram się uświadamiać ludzi aż do bólu. Gdyby choć 1/10 osób się przebudzała już byłby to sukces. Pozdrawiam.

Witam; Bardzo trafna obserwacja. Taka na 100% - Kościół przez 1000-lat. Trzymał za mordę społeczeństwo, teraz ostatnio zaczyna tracić kontrolę nad tym. Inaczej mówiąc obrósł w piórka, i wielką pewność że jest nie do pokonania. Ale, pycha i rozpusta jaka w nim panuje, zaczyna go pomału gubić. Jak długo można chować głowę w piasek? „On”się pomału kończy, tylko jeszcze dinozaury jakie tam są, go utrzymują przy życiu. On pomału przestaje być groźny; ale jego miejsce zajęła propaganda, która jest prowadzona przez fachowców wysokiej klasy. To stanowi groźny problem dla społeczeństwa.

*Cytuję; Nie jestem w stanie zrozumieć jak ludzie potrafią wytrzymać 8h w pracy przy włączonym radio

To się nazywa opium dla mas; jest tam zakodowany przekaz podprogowy, który zmusza nas do takich zachowań, jakie są potrzebne tym co rządzą.

*Cytuję; A to właśnie w ciszy człowiek zaczyna słyszeć głos swojego ciała, własnych myśli, a to przecież one wzbudzają w nas zdolności do samodzielnego myślenia.

Jedna z lepszych uwag jakie słyszałem ostatnio. „Samodzielne myślenie”, „Słuchanie swojego ciała” Dobrze, że żaden kontrolujący tego nie słyszy. Bo dostałby zawału.

*Cytuję; Również staram się uświadamiać ludzi aż do bólu. Gdyby choć 1/10 osób się przebudzała już byłby to sukces

Tak; masz całkowitą rację w tym temacie. Mała rada, porada, jak to robić lepiej, najlepiej; Podstawa, wybieraj ludzi którzy czytają. Czytających można podzielić na trzy grupy;

*1- Czytają książki; Jest to najlepsza grupa do zmiany, zamiany na tych co samodzielnie myślą.

.To jest szansa na 99% sukcesu. Wystarczy ich przekonać do przeczytania wskazanego artykułu.

*2- Czytają krótkie treści, typu nius w gazecie; Na tyle jeszcze potrafią się zmusić. Tych to najsampierw trzeba nakłonić, namówić, do czytania; a dopiero potem dalszy etap uzdrawiania.

*3- Wcale nie czytają; czują wstręt do czytania, nawet jak muszą coś przeczytać, to dla nich jest to tragedia. Z tymi to jest praktycznie największy problem, oni są odporni na naukę, jak kaczka na wodę. Bardzo małe szanse, na sukces. Wniosek; rozglądaj się za tymi co czytają? Oni rokują nadzieję na poprawę i sukces.

Pozdrawiam. :ugeek:

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!