Więc jakiej jestem narodowości?

Pytanie może głupie, ale nie wiem jak to napisać.
W związku z obowiązkiem spisu powszechnego w kaczylandzie, nie wiem w jaki sposób wpisać swoją narodowość. Jestem Ariem, więc narodowość będzie Ariowska, czy inaczej?

Jeśli jesteś Aria, to dlaczego podchodzisz do spisu?

Nie wziąłem udziału w spisie, jeśli Cię to tak interesuje, ale wykorzystałem to jako przykład, żeby się dowiedzieć, jak odmienia się słowo “Ariowie”.
Więc jeszcze raz zapytam, jak odmienić słowo “Ariowie” wedle przykładu:

Polacy = Ariowie
Polak = ?
Narodowość Polska = ?

Można było zadać pytanie wprost :wink:

Przypadek / Liczba pojedyncza

Mianownik (kto? co?):Aria

Dopełniacz (kogo? czego?):Arii

Celownik (komu? czemu?):Arii

Biernik (kogo? co?):Arię

Narzędnik (z kim? z czym?):z Arią

Miejscownik (o kim? o czym?):o Arii

Wołacz (hej!):Ario!

Przypadek / Liczba mnoga

Mianownik (kto? co?):Ariowie

Dopełniacz (kogo? czego?):Ariów

Celownik (komu? czemu?):Ariom

Biernik (kogo? co?):Ariów

Narzędnik (z kim? z czym?):z Ariami

Miejscownik (o kim? o czym?):o Ariach

Wołacz (hej!):Ariowie!

Rodzaj męski i żeński odmienia się tak samo, mówimy „ten Aria” i „ta Aria”, „temu Arii” i „tej Arii”

Co do narodowości, to myślę, że nie ma czegoś takiego jak narodowość Aria. Aria to przynależność ponadnarodowa, to bardziej sfera ducha i przekonań.

Polska język - trudna język :smile:, dzięki

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!