,, TAK UCZYŁ ZARATUSTRA "".- RATU

Ta książka powinna znaleźć się u Każdego , kto miłuje Prawdę i Sprawiedliwość . Czy też pragnie rozwijać się duchowo w duchowości Naszych Przodków !Przesłanie ZARATUSTRY jest zawsze świeże i zawsze obecne , a płynąca z niego nauka jest drogą samoodnowy , ponadczasowym przewodnikiem dla ludzkości.Wszelkiego DobraAtomis

WYJAŚNIENIE TERMINU RATU :Ratu jest oficjalnie noszonym tytułem przez autora i tymże tytułem wg obowiązującej go etykiety się posługuje. Nie jest to pseudonim i nie jet to tzw. nick. To tytuł nadawany według starożytnej kapłańskiej tradycji Zoroastrian (Zaratusztrianizmu).

JEST ON O KILKA TYSIECY LAT STARSZY OD FUNKCJI PAPIESKIEJ LECZ PRZEWYŻSZA JĄ GODNOŚCIĄ.

Dodatkowo Autor zajmuje się związkami między ludzkimI zachowaniem (myśleniem) a kulturą (religią), początkami człowieka i środowiska, w jakim żyje, archeologią, antropologią, historią starożytną, rozwojem kosmologii i kreacjonizmu oraz ewolucją mitologii, teizmu i ateizmu.

http://zoroastryzm.org/index/nowosci_wydawnicze/0-151

O DUMIE, Duma żywi się próżnością i rozwija się wraz z narodzinami, zaszczytami, bogactwem i władzą. Dumni z bogactw i posiadania wielu dóbr nie wiedzą, jak zmienny i ulotny jest cały majątek.

Jest jak kwiat, który dumnie kwitnie, ale z czasem blaknie i chyli się ku upadkowi.

Duma przynosi upadek wielkich na ziemi, a ci, którzy okazują pokorę, są wywyższeni, podczas gdy dumi są upokorzeni.

Pokora ma współczucie, miłosierdzie, łagodność i poświęcenie dla swoich towarzyszy ; pycha jest wykorzystywana do surowości, zuchwalości, bezduszności i egoizmu.

Pokorny duch prosi o przebaczenie za krzywdy dokonane w życiu, podczas gdy duma odmawia pochylenia głowy, aby zwrócić się do Boga i zaniechać czynionej niegodziwości.

Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli osiągnąć dumę, to niech ona będzie z powodu czynienia dobroci.

Pokora porusza się w prostocie i pięknie wygląda, natomiast brzydota pychy, pomimo jej pięknych ozdób, pozostaje na zawsze.

Bogactwo świeci bardziej w stroju pokory niż w dumie. Pokora jest bardziej sprawiedliwa w łachmanach niż pycha w złotych szatach.

Prośmy AHURĘ MAZDĘ, aby patrzeć z pokorą na to, co przed nami i na to, co jeszcze nie zostało osiągnięte.

Nie bądźmy dumni i niedostępni dla ubogich ; uczmy się bycia pokornymi wśród wielkich i małych, bogatych i biednych, wszystkich jednakowo. Niech uczyni nas łagodnymi i zainspiruje nas do naśladowania pełnej wdzięku pokory Zaratustry.

A królestwo i JEGO wola, niech stanie się naszym udziałem.Ks. Zgr. 14 1-14ŚWIĘTA AWESTA

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!