Suwereni Rosja -Wieści

Z Rosyjskiego internetu:
" OŚWIADCZENIE
Proszę o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność „Aktu przekazania - przyjęcia ziemi” o powierzchni 22.400.000 kilometrów kwadratowych, należących do ZSRR ( Zw.Socj. Rep. Radz.) w balans FR ( Federacji Rosyjskiej) lub innych osób. W przypadku kilku takich aktów wnoszę o wydanie wszystkich.
Podpisano: ( Korpuszkina W.N.).
ODPOWIEDŹ
Szanowna Pani Walentyno Nikołajewna (Korpuszkina), w odpowiedzi na pani pismo o przedłożeniu aktu przekazania-przyjęcia ziemi o pow. 22.400.00 km.2. z balansu ZSRR w balans RF lub innych osób powtórnie oświadczamy, że GA RF ( Archiwum Główne Federacji Rosyjskiej) nie przechowuje takiego ani podbnego dokumentu ani też nie dysponuje informacją o i jego istnieniu.
/Adres na pieczęci nadawcy/: Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej.


ORAZ:
W dużym skrócie: Odpowiedź z ONZ odnośnie skargi na łamanie praw człowieka przez Federację Rosyjską (dotyczy własności, dziedziczenia) . Z wielką przykrością informujemy, że nie możemy przyjąć Pani skargi, gdyż Federacja Rosyjska nie podpisała z nami umowy i nie widnieje na liście państw członkowskich ONZ.

Dowód/ poświadczenie żywego człowieka Suwerena w Rosji.
image

A co z IIIRP? Może też już są takie pisma i odpowiedzi na nie ktoś otrzymał? Poszukajmy.

1polubienie

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!