STAROŻYTNY OGIEŃ PRZODKÓW !

.

WALKA O OGIEŃ .CZEŚĆ 1https://youtu.be/guL1zhSTcFI

POCHODZENIE SŁOWIAN

<LINK_TEXT text=“http://zoroastryzm.org/index/pochodzeni … B6s?lZz0Sx”>http://zoroastryzm.org/index/pochodzenie_slowian/0-69?lIcB6s?lZz0Sx</LINK_TEXT>

ŻYCIE SŁOWIAN W STAROŻYTNOŚCI<LINK_TEXT text=“http://zoroastryzm.org/index/historia_p … QdB?lC3GQW”>http://zoroastryzm.org/index/historia_prawo_zwyczaje/0-42?lTMQdB?lC3GQW</LINK_TEXT>

MUZEUM ARKAIMARKAIM jest otoczone od wielu lat celowym milczeniem nie tylko zachodnich ale i polskich społeczności akademickich – które nie chcą, aby prawda o tym miejscu wyszła na światło dzienne.Chcą natomiast aby utrzymać przekonanie że Arkaim jest miejscem utworzonym przez fantazję i tym samym jest miejscem fikcyjnym, jednakże posiadane dowody całkowicie obalają takie przekonania.Ludzie żyjący w Arkaim przed wieloma tysiącai lat byli budowniczymi tego co dziś możemy nazwać kultuą europejską, nadali naszej cywilizacji podwaliny, cywilizacji, która jak wiemy i widzimy, została bardzo mocno zdeformowana przez nieprzyjazne wpływy.Posiadane ewidencje i prehistoryczne archiwa, otrzymane dzięki pracy wielu naukowców, archeologów, geologów i antropologów dają nam możliwość wglądu w zaawansowany zasób wiedzy, zarówno duchowej jak i technicznej, która, należycie wykorzystana może okazać się dla wielu przewodnikiem, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.Historycy krytycznie nastawieni do odkrycia Arkaim, którzy w przeważającej mierze reprezentują instytucje powiązane z dominujacymi dziś religiami, pomimo wielu prób uciszania tematu Arkaim, zniekształcania informacji czy wręcz podawania fałszywych informacji, nie wytrzymują ilości istniejących dowodów i argumentów, choćby takich, że sławny obraz ogrodu Eden opisany w biblii, w rzeczywistości znajdował się nie w miescu opisanym przez nią samą, lecz właśnie w Arkaim.Dziejowa ewolucja, i migracja ludów, niezdrowe współzawodnictwo w chęci posiadania własnej historii, wyeksponowanie zaawansowanej technologii, duchowości i zdarzeń z nią związanych i wiele innych czynników spowodowało, że historia rzeczywista, prawdziwa poparta mocnymi argumentami, znalazła swoje miejsce w w księgach, nie mających nic wspólnego z daną kulturą i historią, bo czy na przykład bobry mogły żyć nad Eufratem? Czy rośliny mogły kwitnąć przez cały rok? Czy w końcu czy ludzie mogliby dożywać do wieku w którym dziś nie wiele osób żyje? Czy układ rzek i pory roku wystepują wszędzie jednakowo?Są to pytania na które dziś możemy w większości przypadków mieć odpowiedź. ARKAIM oznacza to miejsce, gdzie Niebo styka się z Ziemią, gdzie świat materialny i świat duchowy są nierozłacznie połączone.Miasto Arkaim zbudowane przez króla i jednocześnie pasterza Yimę/Jimę z nakazu Ahura Mazdy, zbudowane z zbiegu dwóch rzek Ural i Tobol. Arkaim dla starożytnych słowian było centralnym miejscem, które wraz z upływem historii zostało zaprzedane na korzyść innych miejsc takich jak Jerozolima, Konstantynopol czy Rzym, dodając im przydomek miejsc świętych.Jest miejscem licznych uzdrowień i tym samym licznych wizyt turystycznych. Niektórzy nazywają Arkaim Sankturarium Bożej Mądrości i choć znajduje się w dzisiejszym czasie w ruinach wielu wierzy że zostanie odbudowane. Arkaim jest również bezsprzecznym miejscem narodzin wielkiego i pierwszego proroka Zoroastry, który spisał Słowo Boże zawarte w Aweście, lecz nie tej która jest obecnie dostepna na rynku księgarskim, gdyż ta pochodzi z okresu, gdzie wniesiono tradycje i ceremonie religijne hindusów a tekże wiele elementów islamu. W ten sposób nie ma ona żadnej wartości duchowej.Rozprzestrzenienie się ludu zamiejszkujacego Arkaim czyli Arjan, odbyła się na zasadzie, iż jedni wyruszyli na wschód, w dzisiejsze okolice Turkmenistanu i Tadżykistanu, inni na południe, na północną część indii i iraku. Miejsca te przed tysiącami lat posiadały podobny klimat jak na północy. Naukowcy zgadzają się, że Arkaim jest starsze od Egipskich piramid i starsze od Stonehenge (3300 pne).W maju 2005 roku Arkaim odwiedział Władimir Putin.Średnica okręgu widocznego na wielu fotografiach jest identyczna do Stonehenge, podobnie jak położenie geograficzne. Pierwsi odkrywcy opisują Arkaim jako Miasto Swastyki (o zaokrąglonych ramionach) i jako starożytną wczesno Słowiańsko Aryjską stolicę tak jak jest ona opisana w Aweście w Księdze Venidad.Wokół swastyki istnieje wiele kontrowersyjnych opinii, gdyż w historii została wykorzystana w niewłaściwy sposób. Osoba która ją adoptowała i posługiwała się nia jako symbolem określającym przekonania ideologiczne, przez nią samą została pokonana dlatego, że symbol ten nie stanowił osobliwej tradycji i znaczenia. Tak działo się z wieloma rzeczami.Dziś już niewiele osób pamięta, że swastyka była używana oficjalnie w Polsce w latach 20. było to w okresie sławnego „Cudu nad Wisłą”. Istniejące fotografie z tamtego okresu czasu jasno i wyraźnie wskazują na słowiańską tożsamość Polaków i łączącą ich historią z Arkaim. Sytuacja ta uległa zmianie podczas ekranizacji filmu gdzie wszystkie te symbole usunięto, tylko dlaczego i ze względu na kogo? Może warto zadać sobie pytanie: kto tak naprawdę przyczynił się do owego cudu…?Dziś ten symbol już nie istnieje jest zakazany, jej posiadanie jest prawie przestępstwem, tak się dzieje kiedy nieświadomość i ideologie religijne, które nie są Słowińskie zostają zastępione innymi, obcymi. Nie znaczy to wcale, że poprzez tą wypowiedź następuje nawołanie do przywrócenia symbolu do Polskiej rzeczywistości, lecz przypomnienie jakże dziś niewygodnych faktów z życia narodu Polskiego. Arkaim było zamieszkiwane przez okres kiluset lat.Aryjczycy, o których tu mowa, ich nazwa pochodzi od słowa “Arya” i oznacza honorowy, czcigodny, duchowy. Aryjscy Słowianie byli czcicielami Boga Ahura Mazdy, tak jak to zostało objawione przez Nauczyciela Zaratustrę tysiące lat przez utworzeniem daty/ery umownej. Emigrowali z ojczystej ziemi na północ Indii, Iranu, Rosji i pozostałych obszarów Europy, w tym również do Grecji, Niemczech, Francji, Skandynawii, Anglii, Szkocji i Irlandii.Starożytni Aryjczycy wierzyli w świat stworzony przez Ahura Mazdę, Doskonałego, Jedynego i Prawdziwego Boga. Historycy greccy epoki Cyrusa umieszczali Zoroastrę w okresie 8000 lat przed Chrystusem.Lecz jest możliwe że było to nawet odleglejsze w czasie. Arkaim jest prawdziwym miejscem narodzin Zoroastry, gdzie została napisana Święta Księga Awesty, by zaraz potem zanieść Jej światło na południe.W Arkaim jak podają analizy archeologiczne i fakty historyczne, Wielki Starożytny Kapłan i Wojownik został pochowany. Z całą pewnością można podkreślić że zoroastrianizm nie narodził się w Persji. Wiele współczenych badań archeologicznych, jak i badań nad tekstem wykluczają w pełni takie twierdzenie, że zoroastrianizm należał rdzennie do Persów, a dziś jest własnością Irańczyków.Takie twierdzenie w całości jest błędne, przyznaje to w sposób prezycyjny encyklopedia Irańska. Persowie przyjęli naukę Zaratustry, która została rozprzestrzeniona na tamtejszym terenie.Zoroastrianizm mówiąc innymi słowy, został adaptowany, by z czasem, dodając kolejne elementy stać się właścicielem własnej wersji Świętej Awesty. Świat i kultura Aryjczyków to świat Świętej Awesty, najbardziej starożytnych korzeni i początek filozofii oraz kultury europejskiej.Jak wspomniano wcześniej Arkaim posiadało wpisaną wewnątrz swastykę, jako jeden z sakralnych symboli.Można ją, swastykę, zobaczyć na starych prawosławnych ikonach, w rzymskich katakumbach.Jest symbolem szczęścia, radości, kreatywności.Swastyka skierowana w przeciwnym kierunku symbolizuje ciemność, zniszczenie. Profesor na wydziale filologii irańskiej, Dziekan Wydziału Studiów Orientalnych na Uniwersytecie w Petersburgu, tłumacz Avesty Ivan Michajłowicz Steblin-Kamenský mówi: W jednej z sekcji Awesty, Wendidad opisane jest wydarzenie związane z królem- pasterzem Yima/Jimą.Otrzymuje on nakaz od Boga Ahura Mazdy, aby zbudować miasto, by chronić zwierzęta, dobra i ludzi przed silnymi opadami śniegu, powodziami. Zgodnie z wolą Boga, miasto zostało wybudowane. Święta Awesta umieszcza ojczyznę starożytnych Aryjczyków, na północy, w kraju Vaydzha Aryanna . W jego opisie widzimy znaki szczególne jego północnej lokalizacji - bobry, które żyją w rzekach, drzewa, typowe dla północnej i środkowej części Europy. "… Król Pastor Yima/Jima, o którym czytamy w Świętej Aweście rozszerza ziemię nakazem Ahura Mazdy na południe oznajmiając tym samym wypełnienie woli Boga Ahura Mazdy laską pasterską i dmięciem w róg…” Jest oczywistym, że migracja plemion Aryjskich przeszła od północy na południe, a nie odwrotnie, jak powiadają niektóre dzisiejsze informacje.Reasumując, czy stwierdzenie że ludy, narody i regiony począwszy od Iranu po Izrael w starożytności były narodami, plemionami czy też regionami o religii monoteistycznej? Czy wierzyli w Jednego i Prawdziwego Boga?Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Do tych obszarów wiara w Jednego Boga przyszła z północy a Arkaim jest jej źródłem.http://zoroastryzm.org/index/muzeum_arkaim/0-134

https://youtu.be/fqRyzj59KXI

https://youtu.be/lp25hXYmhwo

https://staroslowianie.livejournal.com/7324.html

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA I DZIEDZICTWA

SŁOWIANhttps://youtu.be/aHnBsBRnu44


REZA 10

,, Ci ,którzy walczyli o sprawiedliwość ".

W szczególnej pamięci zachowujemy tych mężczyzn i te kobiety ;
którzy spośród wszystkich istniejących walczyli o sprawiedliwość , a których znawcą jest Ahura Mazda poprzez Sprawiedliwość , .
Pośród nich jest Kajomars,
Zaratustra,
król Wisztaspa i inni walczący w każdym pokoleniu , aż po dziś.
Obok tysięcy innych pobożnych ; dostąpia lepszego zmartwychwstania.
Cześć ich pamięci! Tym ,którzy walczyli o Sprawiedliwość.

REZA 34, O wdzięczności niosących wiarę ".Poważanie i cześć!

Chwała i wdzięczność!

Tym, którzy dobre rządy w imieniu Ahury sprawowali.

Którzy po otrzymaniu Słowa Mazdy podjęli walkę o sprawiedliwość i godność ludzi.

Tych, którzy pobożnością zło odstraszali, od Kajomarsa po tego, który objawi się w przyszłości, co dobroczynne zwycięstwo przyniesie.

Chwała tym, którzy byli pierwszymi w wierze.

Chwała królom aryjskim i chwarenie Kejanidów.

Chwała Świętej Ziemi Aryjczyków i mądrości na niej spisanej.

Chwała arkaimskiej Ziemi, kolebce Aryjczyków.

Chwała tym, którzy zostaną powołani do świetej służby dla sprawiedliwości Ahury

, O ziemi tych, którzy Prawem i jego chwałą żyli.’’A ziemia tych, którzy mocą Bożą i z ustanowienia spokojne życie wiedli, ziemią pokoju była, co przodków aryjskich wiary i obyczajów strzegla z pokolenia na pokolenie, od rodu do rodu.

Tak też każdy z rodów przechowywal wiarę, tradycje i obyczaje.

Od najmłodszych lat wszystkie dzieci pobierały niezbędne nauki zgodnie z zasadami starożytnego Prawa. W szczerej miłości wobec rodu i w poszanowaniu Pierwotnej wiary.

Kształceniem dzieci zajmowali się ojcowie i dziadkowie ;ucząc je zasad ducha i ciała.

Uczono je o honorze, serdecznej przyjaźni, o udzielaniu sobie wzajemnej pomocy ;o obowiązku szanowania kobiet i mężczyzn ;o leczniczym działaniu ziół ;przyplywach i odplywach morza ;o pomocnych człowiekowi zwierzętach i dbaniu o nie; o rybach w rzekach ;o pracy na roli ; i o niebezpieczeństwach, które z różnych stron czyhaly.

Ostrzegano je też, aby zbytnio nie oddawał y się kaprysom, ponieważ dzięki temu, mogły narazić swojego ducha i umysł na nieczystośc.

Tak wyjaśniano dzieciom zasady postępowania zgodnie z prawem, ustanowionym po wieczne czasy.

Głęboki szacunek wobec wiary, prawdy i PRZODKÓW ;utrzymanie jedności w rodzinie ;szacunek do Matki Ziemi i do dobrego stworzenia oraz wierność do ziemi przodków ;która jest niczym stal nierdzewna.

Aby zawsze żyć zgodnie z sumieniem i w zgodzie z naturą ; i aby nigdy nie zapomnieli o szlachetnym postępowaniu wobec siebie.

Chłopców uczono, że dziewczęta, są przyszłymi troskliwymi matkami, którym trzeba okazać szacunek, miłość i troskę.

Podobnie też młode dziewczęta pouczano, że chłopcy są przyszłymi mężczyznami ; obrońcami rdzennej ziemi przodków, którzy zostaną kochającymi i troskliwymi małżonkami, ojcami i głowami rodzin, tymi którzy będą zwiększać dobro swoich ojców i przekazywał całą zdobytą wiedzę ;a spośród nich niektórzy będą strażnikami wiary Ahura Mazdy."KSIĘGA MĘCZENNIKÓW

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!