STAROŻYTNI ZOROASTRIANIE SLOWIANSCY.

Jedna ze starych Aryjskich rezow powiada:,Jeśli człowiek będzie codziennie czcić mnie sprawiedliwą reza,wzrośnie w chwale i mocy , i w ten sposób zło zostanie pokonane i usunięte z tego świata “”.Jeden z ostatnich Slowiansko- Aryjskich kapłanów Zaratustry z końca 16 wieku ,tuż przed śmiercią powiedział przy nim zgromadzonym :,Nie placzcie szlachetni przyjaciele , do ramion Ahury idę ,wy musicie robić to co ja robiłem : chronić naszą starożytna wiarę przed skrzywdzeniem i strzec Jego Świętego Ognia . Ja umieram , ale wierze AHURY MAZDY nie wolno umrzeć .

Zostanie wzbudzona w krainie ,gdzie biel orła zajasnieje w słońcu ,to stamtąd u czasów końca kapłan Ahury wyjdzie ,by wznieść ponownie ogień ku miłości swojego ludu i czci naszego Ahury Mazdy , Ojca “”.

Ten tekst jest nawiązaniem do innego znacznie starszego ,który powiada:,Cztery drogi pojawią się przed ich oczami.

Trzy z nich będą fałszywe,sa to drogi pomocników zła,

gdzie ich duch popychany jest do ciemnego dołu .Czwarta droga jest drogą Ducha i Prawdy ,która prowadzi nad przepaścią.

Odważni Słowianie będą ją przechodzić w chwale,

widząc w niej sposób,który prowadzi do zbawienia.

Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę,

zostając nagrodzeni bogactwem ducha i rzeczy materialnych.

Świat będzie podzielony na dwie części,

Czyniący zło pozostaną w tyle

Z duchami nieczystymi i sługami zła

Natura przekształci większość z nich w proch.

Oni będą końcem końca .

Sprawiedliwi będą kroczyć u boku Słowian

dokonawszy wyboru Dobrych Myśli Słów i Czynów.

Według przekazów Pism Kapłańskich ,aryjscy Słowianie cenili sobie wiedzę pochodzącą z Awesty,co w znacznym sposób odroznialo ich od ludów ,u których dominowały przyjemności cielesne.Przyjaźń podobnie jak rodzina była święta.

Witam;

*Cytuję; “Słowianie nie noszą kagańca”".!!!

Dodał, bym do tego; I nie noszą klapek na oczy tak jak koń. Oraz potrafią wyłączyć blokadę założoną na nich. W sumie bardzo dobrze powiedziane, oby to dotarło do wszystkich czytających. Trzeba przypominać cały czas, być może , zakorzeni się ta myśl w głowach.

Pozdrawiam. :ugeek:

SLOWIANSCY KRÓLOWIE LECHIIPOKAZ MAPLeszek Bieszkhttps://youtu.be/RhvjWNmkQZA

Witam; Już linki mają ograniczenia… Czyli wizyta, naszego adonisa pucułowatego przynosi skutki. Podobno pojechał do usmanów z wizytą w do “okularów” i rozmawiał tam z pracującymi tam polinowcami. Na temat bezpieczeństwa i cenzury w okularach. No i zmiany są już widoczne gołym okiem. Utrudnienia i ograniczenia. Podobno jakieś nowe ustawy od 1-go, stycznia.

Słowianie pobudka, budzić się, nie spać.

Pozdrawiam. :ugeek:Film niedostępny

Obejrzyj ten film w YouTube. Jego właściciel wyłączył możliwość odtwarzania go na innych stronach.

HISTORIA SŁOWIAN I NIE TYLKO .http://zoroastryzm.org/index/spis_tematow/0-154

HISTORIA SŁOWIAN POEZJĄ I OGNIEM PISANAROTUŁAHistoria Słowian poezją pisana ,

aby nigdy nie została zapomniana .

To zapis wydarzeń z odległej przeszłości ,by pozostały na zawsze w naszej świadomości., W odległej przeszłości miejsce niezwykłe istniało - to ARKAIM ,

Miastem Miast je zwano .

Za kolebkę Słowian uchodzi pomimo wielkiej powodzi , która w swych głębinach je ukryło ,

by po wiekach wielu na nowo światło dnia zobaczyło.Między Niebem a Ziemią wzniesione ,

tam Awesty Świętej Księgi SŁOWIAN ,początki nakreślone .

Zbudowane na Boga Mazdy zlecenie ,

zajmowało się nauką , starannym kształceniem .

Wielokrotnie agresji obcych narażone ,

palone , burzone , na nowo wznoszone .Stamtąd - jak mówią starożytne przekazy ,

ludzie nauki oraz źródła wszelkie -

powstał i wyszedł na świat cały Zaratustra , by głosić nauki święte .Jego nauka oparta na Mądrości

przywodziła ludzi do zrozumienia

praw życia i sprawiedliwości ,

ucząc o dobrym i złym działaniu

i ich następstw wiecznym skutkowaniu .Tysiące lat później powstały nauki ,nieszanujące jedynie kultury i sztuki ,

lecz także Mądrości poznanie ,

a to spowodowało nie tylko zamieszanie.W ciemnościach była tworzona

i ciemność była jej światłem ;

inspirowana do rzeczy przewrotnych ,

stała się przeciwnikiem życiodajnych

i nieulotnych Prawd pierwotnychDzieje tej obcej Słowianom mądrości

dały się poznać po jej działalności ,

gdzie swymi czynami to potwierdzała ,

okrutnymi słowami przemawiała ,

że dla wiary Przodków nadszedł czas złości ,

zasiadając dumnie na tronie nieprawości.Tron jej otoczony sługami ,

poczuciem winy i cierpieniem ,

które według niej zwiastują zbawienie .

Jak berło królewskie trzymając kłamstwo w swej ręce ,

wypowiada rzeczy niegodziwe , hołdując udręceDekret przez nią wydany

to otwarte w naszym narodzie rany ,

podziały , walki , kłótnie nieskończone ,

złymi pragnieniami nasycone .Ogniem i mieczem próbowano naszych Przodków od wiary odwrócić,

a tradycję i wartości w popiół obrócić .Dźwięk rogu brzmi w oddali , to czas , by wytężyc słuch ,

rozumowi i duchowi błogość przynieść czas ,

w kręgu Świętego Ognia Mądrości wysłuchać rad .Wierność Prawdzie śnieżnobialej i krystalicznie czystej ,

w majestacie Natury hołd oddając Ojcu Mądrości .Przyjacielu drogi , spójrz w historię ogniem pisaną ,

jej słowa to żar , jak lawa wypełnia umysły , tworzy i niszczy , co chwale nie służy .Każda historia ma swoje przesłanie ,

dla jednych chwała , dla drugich uznanie ,

lecz są historie niedokończone ,

Wśród nich my jesteśmy , walczący ,co przetrwali.,

widząc działanie kłamstwa te s bliska i te z oddali .Widząc , jak potrafii ono zniewolić ,

zaciemnić umysł , złe słowo uwolnić ,

o czynach nie mówiąc ,powiedzieć trzeba ,

że Słowianin potrzebuje dobra jak ognia i chleba.Gdy królewski dyktat powstał ,

z ziem dalekich przybył niechciany ,

bez namysłu zdziesiątkowal

naśladowców starej wiary.Dziecięcy śmiech zaczął zanikać ,

gdy cień okrutny zaczął przenikać

tam , gdzie Słowian sławiono osady ,

czas to bólu i ofiary .Na nic się zdały prośby ,starania ,

a to skutek głębokiego zadufania

tych , co nauce nowej holdowali ,

innym wielką krzywdę wyrządzali .Dobro i wiarę w pogardzie mając ,

wartości Przodków na rynkach poniżając ,

na tronie swoim kuglarskim tonem

podstępne słowa głosi , nieomylnymi je zowie.Jednakże one spisane w ciemności ,

prowadzą lud nieświadomy prosto do nicości .

Gdyż nie ma w nim Ognia , co bohaterów zrodzi ,

bohaterów dla wszystkich ,

nie tylko z rybackiej łodzi …Dlatego , narodzie w cierpieniu skapany , oczyść z kurzu Przodków rydwany ,

na których Ogień Mądrości był zanoszony w zakątki odległe ,

by ożywial to ,co suche , i to , co zwiedłe .

Droga , która każe rozum omijać ,

trudno taką drogę szczęściem nazywać ,

Rozum i wiara to Przodków przesłanie ,

one zawsze miały w nich poważanie .

Bez nich ani rusz w przyszłości podboje ,

to światło Mądrości , bezkresne w wymowie.Miecz wbito w Słowian ziemię .

Obcą myślą pobudzony

zaczął dzielić , kłótnie mnożyć ,

by wierze Przodków kres położyć .Mądrością , nie mieczem , zdobywano chwałę ,

on rdzą się pokrywał , ona zmierzająca dalej.

Niewielu odważyło się wejść w jej posiadanie.Miecz przeciw Mądrości to słabość przeciw wieczności .

On powstrzymywał pełni życia pragnienie,

obiecując wolność , przyniósł zniewolenie.Nie tak jest z Mądrością , która dla Przodków naszych

Była tą jedyną , co radami darzyla

do wolności prowadziła .Dlatego tym , co obecnie krzyczą i wołają ,

że ich wiarę niszczą , spotwarzają ,

niech przypomną sobie w myślach swoich

owych przybyszów z daleka ,

bolesną historię , której dziś się wyrzeka .Wianki ze świeżych kwiatów i ziół -

na chwałę Stwórcy w podzięce czynione -

były deptane , w ogień rzucone .Święte szaty kapłanów - tradycją zachowane - były niszczone , drwinom poddawane .

Świata nowy porządek wszędzie ogłaszany ,

stary poniżany , w zapomnienie

odsyłany.Jednakże nie został on pokonany .

na kamieniach i papierze został zapisany .

Dziś powraca , by przemówić ponownie

tak do ciebie , jak i do mnie ,

przypominając o nauce z przeszłości -

jedynej , która wiedzie do wieczności .To historia Słowian ,ludu dawnego ,

przez obcą naukę zniewolonego ,

gdzie siłę mieczem jej okazywano ,

prawo do wolności i życia ignorowano .Czy nie dość wam słów na wiatr rzucanych

o miłości Boga , Ojczyzny , ale i dóbr pożądanych ?

Którzy o chwałę ziemską uporczywie walczycie ,

któż was ujarzmi ? Złego kłamstwa czy stracone życie ?Żądza i pycha są przeciw Mądrości ,

nie szukają dobra , lecz bratniej im chciwości.

Kiedy się zbiorą , razem debatują ,

ludzki umysł i ducha podstępnie wykorzystująLudzka myśl nie została zniewolona

ani przez Arystotelesa , ani Platona ,

oni nadali jej szczytny kierunek

wolnego ducha i myśli wizerunek .W mocy Ahury idź przez życie

wiarą Przodków wspomagany ,

nie patrz na życiowe rany .

lecz pokonuj je Świętym Ogniem wiary.Życiowe góry , ciemne doliny ,

bagaż doświadczeń , tysiące myśli ,

szlaki , które Mądrość utarła ,

duchowi zwycięstwa sił dodała .

Nie biegnij przez życie , bo przegapisz piękno .

Zdobywaj trofea , co trwać będą wiecznie ,

myślą , słowem dobro czyniącym

pozostaw swój ślad w świecie żyjącym.Myśli burzowe , złość ogarniające ,

duch niemocą skrępowany , oczekujący pomocy ,

W słowach pradawnych znajdziesz zwycięstwa mocy.Z dnia świtaniem i duchem spokojnym

zbierz myśli swoje przed ognia płomieniem ,

zmów rezów pieśń chwały ,

pamięć Przodków wspominając ,

chroniąc ją przed zapomnieniem .Którzy w ucisku nam wolność przekazali ,

Mądrość pradawną z dni zapomnianych przez twoje myśli i usta na wieczność zachowanych .Powstańmy , Słowianie z kolan umęczonych ,

co bogom z drewna i kamienia powierzyliście życie .

One przeminą , zmurszeją w Ogniu poznania ,

kiedy nadejdzie dzień Prawdy świtania .Tym , którym nieskoro do Słowian pieśni ,

niech rozumem ocenią wartość przesłania

że czasy Słowian historia odsłania .Historia niegdyś spisana , dźwiękiem rogu oglaszana ,

o walecznośći Przodków miasta budujących ,

Prawdę i Szlachetność zachowujących .

Gdzie mroki niewiedzy Świętym Ogniem oświetlane

przynosiły błogość ziemi nieznanej .Czynione dobro , wiara w Mądrość ,

łany zbóż i zapach chleba

to nasze słowiańskie niebo ,

więcej nam nie potrzeba .

Obce nauki i winą obciążenie

to nie są nasze słowiańskie korzenie !Ciemność spowiła narodu oblicze ,

szczodrość i dobroć na szyderstwo wystawiono ,

w ich miejsce zniszczenie zaczęto wywyzszać ,

dziedzictwu Przodków ubliżać ,Słowianie to lud świadom swoich wartości,

bez wywyższania ,żyjący w życzliwości ,

obcy im egoizm , zacchlaność , myśl zdeprawowana .,

a to powinność dawnego Prawa .Potoki słów złośliwych spłynęły drogami ,

ozywiając usta żądne zniszczenia .

Prastara wiara , na wzgórzach , polanach i przy potokach chwalona ,

podstępem i kłamstwem zaczęła być niszczona.W odmętach szaleństwa tak dziecię i starca ,

nie zważając na ich godność i nauki wielkie treści , bez litości , bez zmiłowania

przedstawiono ich okrutnej śmierci .Dokąd zmierzasz w swym pędzie zniszczenia ?

Dziś wielka , jutro oglądając obalinę swoją !

Polsko Ojczyzno ma , która wykarmiiłaś pokolenia Słowian ,

jesteś swiadczynia naszej historii , niewinnej krwi przelanej , łez splywających po obliczu Twoim .Widziałeś trud i przodków zmaganie ,

aby nam przyszłość zapewnić , by w duchowej nędzy nie tkwić .

Szczęku mieczy doświadczywszy i złości przeróżnych ,

walczyli o wolność słowem i przykładem ,

wielu z nich poległo zapomnianych , porzuconych .

Lecz oni wciąż żyją w naszej pamięci

jako triumfujący , jako zwycięscy .

Ich dzieje teraz możemy wspominać ,

stając przed Ogniem w łączności ze Stwórcą ,

biorąc z nich przykład męstwa i odwagi z

głosząc królestwo dobra , a nie zniewagi .Czasy to odległe , lecz Prawda ta sama ,

kojąca ducha , umysł , korzystna dla ciała,

urzekająca swym wdziękiem , siłą i prostotą .

Głośmy ją przeto w poezji tonie ,

w hołdzie naszym Przodkom

niech ten Ogień zapłonie .Na cóż nam chwał obcych brzemienie ,

kiedy mamy własne , dające ukojenie ?

To dźwięk potoku , szum lasu , śpiew ptaków na niebie ,

a mówi się nam , że jesteśmy w potrzebieW potrzebie jakiej ? Pytam . Ktoś odpowie ?

Dla Słowian jest tylko jedna - Mądrość się zowie .

Mądrość , której przez wieki nie umiecie sprostać ,

więc Słowian duch musi się z wami rozstać .

Nie patrząc na ból i cierpienia zadaną ,

to , co w waszym przekonaniu nazywacie chwałą .Płomień Mądrości przez was ugaszony

zapłonie ponownie duchem Słowian wzniecony .

W jego płomieniach zostanie osądzone

wszelkie zło przez was popełnione .Pytacie : , Cóż to za ogień , o którym prawić raczysz ?"".

Odpowiem wam na to w słowach zrozumiałych :

to Ogień Mądrości , co do wieczności prowadzi ,

w nim Mądrość Przodków , co jak słońce was razi .Mądrość przekazana od czasów pradawnych ,

dobrego myślenia , słowa i czynów niezniszczalnych.

Wytężcie swój rozum i otwórzcie uszy ,

do was przecież mówię , a nie do głuszy .Mądrość ta bez początku i bez końca

dała życie światom zaistniałym

i kiedy czas kresu nadejdzie

ona wciąż będzie żyła , ona wciąż będzie .To ją Zaratustra głosił po świecie ,

nie chciał , by ludzie żyli w nędzy i biedzie .

Mówił on kiedyś Przodkom naszym ,

że Mądrość ta ratunek i wolność niesie .Ciężko pracując nad świata przemianą ,

widział ,że zło nie chce poddać się tym zmianom .

Mówił ludziom o dobrych wyborach ,

miłością , nie mieczem ,drogę swą torował.Zła nie pochwalał lecz srogo je karcił .,

by na drodze dobra cień zła się nie pojawił

Że zło ciężarowi temu nie będzie moglo sprostać

ani też w Jego obecności się ostać

bo tą Mądrością , która jest na świecie ,

jest On - Ahura. Myślę , że to już wiecie .Przez długie lata nauczał Mądrości

by uwolnić ludzi z umysłu złości ,

mali i wielcy poznawali jego rady ,

a ukazując im głębię Mądrości,

poznawali drogę do szczęśliwości.Pytając się Boga , był bardzo ciekawy

o sprawy świata i jego podstawy .

Zasady życia i jego przeznaczenie

miały dla Niego ogromne znaczenie.Według nich nauczał , według nich głosił ,

żeby człowiek od Mądrości nigdy nie odchodził.

Bo gdy podważy się jej znaczenie ,

wtedy rozum i myśli odejdą w zapomnienie .Kiedy kamienie z przeszłości przemawiają

historię naszych Przodków nam opowiadają -

o pracy w domu , na roli , o Świętego Ognia stróżowaniu ,

śpiewie przyrody , kolejnego świtu nastanie .Aryjski Ogień pnący się w górę

rozpraszał świat mroku , burzę i wichurę .

Jego blask w oczach się ukazywał ,

naszym Przodkom drogę wskazywał .Wśród rezów świętych i bieli ubrań swoich ,

błożeniem Mazdy żyjąc szczęśliwie ,

byli heroldami dobro niosący ,

żyjącemu światu pomagający .Zło nie zostało obojętne na dobre działanie ,

przebrało się w dobro w swojej chytrości ,

by do ludzi nie doszło światło z wysokości.

Podstępem i kłamstwem zamieszkało wśród ludzi ,

wierząc naiwnie , że spośród nich nikt się nie przebudzi .Pragnienie Prawdy i niewoli zniszczenie

sprawiło wśród ludzi myśli przebudzenie.

Odrzuciwszy kłamstwa i niegodziwość ,

powrócili na drogę , gdzie jest sprawiedliwość.Jasny płomień wiary ponownie zaczął się wznosić ,

by zniszczenie zła ostatecznie głosić .

I tak w mocy pochodzącej z wysokości

ich wieść dotarła do naszej świadomości .Pomimo dni i stuleci całych ,

ich wiara i nadzieja do naszych dni przetrwały.

W czeluściach mroku zło historię ukryło ,

dlatego jak ktoś mógł wiedzieć ,

co się w przeszłości wydarzyło ?W przeszłości tej dawnej i tej współczesnej

myśl ludzka krążyła wokół wiedzy odwiecznej .

Mądrości , gdzie wiara silnie osadzona

po wszystkie czasy do nastania wieczora ,

po którym światłość na Ziemi się wzniesie ,

na wyżyny majestat sprawiedliwości wyniesie.Gdzie lud starożytny na nowo się zbierze w weselu , radości i szczęścia powiewie .

Mali i duzi w wielkiej radości

będą wyglądać Przodków z przeszłościBiałe szaty lśnić będą w słońca promieniach

i natura odżyje po swych utrapieniach .

Zło , co przez wieki grzmiało i burzylo ,

zniknie w mocy światła Ogniem przerażone

i tak myśli ludzkie zostaną odrodzone .Ziemia naszych przodków to kwiaty nad Wisłą

okrutnie deptane , łzami zraszane .

Znój i brzemię , czasy gniewu obcego i umysłu nadzieje

to kroniki pisane przez każde pokolenie.

Duch walki o wolność , szczęście , rodzinę

to słowiańskie zasady , wartości jedyne .Gdzie Bóg jak przyjaciel pomaga i radzi ,

by zmierzać wytrwale drogą Mądrości ,

aby stanąć zwycięsko u bram wieczności .Historia jest żywa , życiem pisana ,

aby nie była w przyszłości zapomniana .

Przyszłości jutra , świtu kolejnego przez rozum ochotny dobra budowanego .Gdzie myślą i czynem , wspomagając je słowem ,

powstanie dzieło okazałe , wyjątkowe ,

które przetrwa wiatry , przeciwności , by ujrzeć upragniony dzień doskonałości .Nie są to słowa dziecięcej naiwności ,

wszak powiedział je w dniach pradawnych

sam Bóg Mądrości przez Zaratustrę , żyjącego w przeszłości ,

który nauczał o ludzkiej świadomości ,

gdzie dobra lub zła wybranie będzie

odpowiedzialnym życiowym wyzwaniem .Dlatego ofiary w życiu składajmy żywotne

oby tym samym zło było bezrobotne .

Gdyż ono , widząc dobro czynione ,

w popłochu odejdzie dobrem zwyciężone .Ahuro Mazdo , Mądrości Słowian ,

wspomagaj nas w walce o dobra nastanie ,

niech dzień nowy z jutrzenki nastaniem

wniesie w życie doskonałość i wytrwanie .Wiarą i Mądrością , szacunkiem do przyrody ,

miłości zrozumieniem budujesz

swą drogę do wieczności .

Tak osiągniesz zbawienie .Dobro jest śmiercią dla zła nieuniknioną ,

gorzką porażką , Ogniem i Mądrością

przeciw jego knowaniom i jego nieczystościom.KOLORY SŁOWIAŃSKIEJ ZIEMIKolorami natury ziemia Słowian się mieni ,

wiosenno - letnim słońcem , odcieniami zieleni , jesiennym złotem w tonach czerwieni .

To czas zbiorów owoców ziemi .Świętujmy zatem , wdzięczność okazując ,

gdzie ludzka praca i trud włożony

Przyniosły kolorów oczekiwane plony .Piękno gór , urok dolin ,zapach lasu

wprawiają nas w zachwycenie ,

ale jest w nich spisane naszych Przodków pragnienie ,

by szanować powierzone nam dziedzictwo i jego istnienie.Ono , które dawnym zwyczajem zostało nam powierzone ,

nie powinno nigdy zostać zagubione .

Ciężką pracą i wyrzeczeniami powierzyli nam przyszłość ,

abyśmy ją zachowali , abyśmy trwali.By strzec natury , chronić jej bogactwo to nasz obowiązek ,

to Ahury Mazdy prawodawstwo .

Ona która ścieżkami swymi prowadzi nas do miejsc urokliwych ,

chce abyśmy mogli poczuć się w nich szczęśliwi.Historię Słowian przemianom poddano ,

baśnie i legendy jej przypisano ,

rzeczy niestworzone jej przypisując ,

godności i bohaterstwa naszym Przodkom ujmując .Według tych baśni niepiśmienni byli ,

barbarzyńcy , okrutni , dobroci pozbawieni

Jednak Prawda jest inna ,to badacz wam powie ,

złej myśli zwolennicy po kłamstwa staną stronieHistoria pamięta te okrutne chwile

i pomimo wieków nie pozostały one gdzieś w tyle ,

lecz istnieją w naszej świadomości

chwile niszczenia , chwile okrutnej złości.Są one spisane mimo prób ich zapomnienia ,

by były świadectwem na następne pokolenia .

Słowiańskiej myśli towarzyszy wezwanie .

, Wolność i godność “”, tak w Prawie Przodków jest napisane .Z dala od tych , co władzą ucisk sprawują ,

odwiecznym Prawom niechęć okazują .

Gdyż złem zniewolenie przynosi cierpienie

bo duch i rozum w nauce Przodków naszych

powinien dążyć do wzniosłych rzeczy , a nie do hulaszczych .Ludu Słowian , to nie ciebie czeka udręka ,

lecz tego , co klamstwu wyciągnięta jest ręka ,

który w zamyśle swoim czas swój trwoni

w niesforności i swawoli .Gdy królewskie zaczęły się gody , pojawiła się kość niezgody ,

lud nie chciał tronu obcego z daleka pochodzącego .

Króla wodą skropiono , ziemską władzę mu wyznaczono ,

z dala od tradycji starych przez ojców podanych.Kiedyś czasy bitew wielkich i zwycięstw fanfary ,

dziś obawy , marsze i sztandary

wśród krzyków głośnych i haseł wzniosłych.

Tronu króla nie ma , jest Prawdy niedosyt .Nauka Przodków została czernią oblóczona

i purpurą zastąpiona ,

która nijak się ma do tradycji naszych ,

gdzie Mądrość czczono od czasów pradawnych.

I podobnie jak kiedyś używano słów wielkich ,

by lud nieposłuszny do nowej wiary sprowadzić ,

Dziś , gdy stara wiara powstaje , zapytam :

Czy ponownie chcecie się jej przeciwstawić ?I jak to opisał Zygmunt Krasiński ,

złego oddziały Ahura pokona ,

skończy się wtedy czas ciemności długiej ,

skończy się niewola .Poczet królów wielki powstał ,lecz po wiekach się nie ostał .

Chwały , trony panowania nie miały o nauki Przodków starania ,

Drogę ducha i rozumu zastąpiły pisma w klasztorach pisane ,

opisujący żywoty świętych , to Słowianom zostało dane .Jednak duch Słowian w sprzeczności stoi

z literami ksiąg w ciemnościach pisanych .

Mało w nich szczęścia , nadziei i pieśni ,

więcej kary katuszy ciału zadanych .Nie taka jest bowiem Słowian droga ,

gdzie ciału męczarnie się sprawia ,

ono jest domem ducha ,

przez które ma Mądrość przemawiać .Warkocze kobiet starannie splecione ,

biel sukni przyozdobionej kwiatami ,

w matczynnych objęciach dziecię tulone ,

płomień ognia towarzyszący .Ojcowska dłoń w pobliżu czuwa ,

wśród zabaw i pouczeń pierwsze nauki pobiera ,

przed nim życie dorosłe ,

w radach rodziców Mądrość ,wiara i nadzieja .W domu czystość zachowana ,

zapach kwiatów się w nim unosi ,

blask ognia wnętrze jego rozświetla .

To dom na fundamentach miłości .W czasach odległych , dziś już zapomnianych ,

wiec uroczysty , starszyzny mądre rady ,

rozważano sprawy ważne i chwalebne ,

by ludziom przekazać nauki potrzebne .Starszyzna spośród siebie króla wybierała.

Nie mógł on myśleć tylko o sobie ,

egoizm i chciwość nie przystoi koronie.

Strzegąc porządku raz ustanowionego ,

chwalił Boga i słowa mu powierzone.Słowianie żyli w spokoju i zdrowiu ,

pracując ciężko w kowalstwie i polu ,

lecz pokój ten został wkrótce zakłócony ,

pojawili się słudzy kłótni i niezgody .Na straży Ognia ,wspomnień myśli dawnych ,

bulli atrament , nakaz działań bezprawnych.Mali i wielcy podziwiający przyrodę

wnet zamiast niej ujrzeli pożoge .Zaczęli wprowadzać obce zasady ,

były przeciwne naukom Rady .

Drogą przekupstwa , obietnic dóbr ziemskich

wprowadzili niezgodę , zamysł myśli ciemnych .I tak zamiast wiedzy ,odwiecznej Mądrości

nadeszły litanie , nieużyteczne dla duchowej wielkości .

Myśl Słowian zaczęła być przekształcana ,

poczuciem winy i cierpieniem obarczanaW myśli okrutnej zło i zniszczenie, wyrok wydano ,

Słowian utrapienie , świętość i piękno zignorowano ,

dziedzictwo Przodków siłą wyrywano ,

by obcemu duchowi utorować drogę ,

temu , co zniewala i sieje niezgodę .Duch zniszczenia , ten wiedzy nie znosi ,

pychę i wynioslość wśród ludzi roznosi.Wiedza to królewska , z niebiańskiego dworu pochodząca ,

od zniszczenia , bólu i krzywdy stroniąca

Ona do tworzenia dobra i piękna ducha ludzkiego nawołuje ;

zło ,nieuczciwośc wokół nas w walce pokonujeTakimi też byli nasi Przodkowie ,

lecz o tym ci już dziś mało kto powie .

To ,czego o Słowian wierze i przekonaniach

nie mówią adwersarze uwięzieni w knowaniach .Kochali oni wiedzę ,prawdę i zdrowie ,

niezliczone pokolenia tę Prawdę wyznawały

jako jedyną dla tych zmierzających do chwały .Niektórzy ich klamstwom się poddawali .

Inni ,poznając kim są ,

trwali w nauce rady i tym , co otrzymali .Gdy złudne obietnice i kłamstwa okropności

doszły do tronu i do Słowian progu domów ,

zaczęto ich pouczać o sprawiedliwości ,

że istnieje ona tylko w nowej świadomości .Sprawiedliwości opartej na krwi ofierze ,

a nie - jak dotychczas - w starej wierze .

Ta sprawiedliwość i krew ofiarowana ,

nie była przez naszych Przodków w myślach dopuszczana .To , co dla obcych było świętym prawem,

dla naszych Przodków bylo znieważeniem i świetokradztwem .

Odrzucenie wiary towarzyszył wyrok z góry przyjęty :

kto ją odrzuci , ten jest przeklęty ,

z ludu powinien zostać usunięty .Były to czasy okrutne i ciemne ,

dla wielu w opowiadaniach wstydliwe i nieprzyjemne .

Pozostały spisane na kartach historii ,

która istnieje mimo pragnienia jej zapomnienia .Dni , które dalej są w historii opisane ,

to błogosławieństwo wojen , bratobójcze

powstanie ,

gdzie symbolami wiary Słowianom

przeciwnej

dokonywano okrucieństw ,rzeki krwi niewinnej…

Jedni drugim sprawiedliwość chcieli wymierzać ,

zamiast w Mądrości swary i ból uśmierzać

Wiele z tych wydarzeń opisują kościelne kroniki ,

zarzucając Słowianom złe nawyki .

Krnabrność , nieposłuszeństwo ,brak pokory

wzbudzały u obcych gniew herodowy .Sposób ich życia , docenianie wolności

dla obcych nie były przyczyną radości .

Dążenie do świata w niewoli żyjącego - taki był i jest cel tronu drapieżnego .Historia przez jej częste przepisywanie

traciła po drodze prawdziwe opisy i szczere wyznanie.

A temu , co udało się historykom zebrać ,

dziś wielu zaprzecza , lepiej się wypierać.

Te wydarzenia to część naszej historii -

okrutnej niewygodnej ,lecz istniejącej niedoli .Podczas gdy Słowianie o swoje zdrowie dbali ,

inni niespecjalnie się tym przejmowali .

Świat wokół Tybru - czystość i higiena

dawały w historii wiele do życzenia .

Podczas gdy Słowianie o porządek dbali ,

inni niespecjalnie się tym przejmowali.Gdy ból przeszywał i tworzył cierpienie ,

naparami z ziół leczono , znikały choroby cienie .

Nie tak było w świecie oddalonym ,

gdzie choroby zbierały swe żniwo nią zniewolonym .Tam zioła uważano za przejaw złych mocy ,

więc siegano do innych środków pomocy ,

które nie zawsze dobrze stosowano ,

tym samym większą szkodę wyrządzano .Sztuka i nauka także ucierpiały ,

gdyż widziano w nich zła działanie ,

więc postanowiono , nie patrząc na dorobek cały ,

pozbawić ich chwały .Owoc badań i osiągnięć wieków wielu ,

bez namysłu i refleksji w gruzach runął , uległ zniszczeniu .

Nierosądnie i bez namysłu rządzono wówczas światem ,

Mądrość glupstwem nazwano ,a wiedzę

bajaniem .Tak też u Słowian było , co Mądrością żyli ,

ich wiedza oświecała tych , co w niewiedzy byli .

Wiedza dzięki której świat swój budowali ,

gdzie starannie , z ostrożnością rady Przodków stosowali .Świat legend i baśni wypełnił dziś umysły większości ludzi ,

szukaniem pradawnej Mądrości mało kto się trudzi .

Może dlatego wartość tej Mądrości ,jej rady i ostrzeżenia

dla współczesnych ludzi mają coraz mniej znaczenia .Mądrość i duch Słowian w jednej powinny iść parze .

To część dziedzictwa otrzymanego w darze .

Porzucając dziedzictwo i Mądrość darowaną ,

trudno o zwycięstwo , trzeba liczyć się z przegraną .Pod słowiańskim nieboskłonem wiedzie życie lud pradawny ,

dawną wiarę przechowuje ,

naukę Prawa swoich przodków szanuje .

Walecznością ducha się odznacza ,

hardość nie jest nam po drodze .I choć wielokrotnie próbowano nań napór wywierać ,

by wiarę swą , naukę i tradycję zaprzedać ,

to za żadne dobra ani w srebrze ,ani w złocie

słowiańskiego ducha nie można sprzedać …Nawet wtedy , gdy duch twój osłabnie

i myśli twoje dotknie zmęczenie

stań przed Ogniem ojców naszych ,

do Ahury zwróć się w rezach

o siły dodanie i ducha wzmocnienie.Choć świadkami jesteśmy i wielu przeciwności ,

To historia nas poucza o mężności i walecznośći .

Nie zapominajmy o dziejach z przeszłości zwyciestw ,

porażek pełnych symboli , wymownych alegorii ,

będących częścią naszej wielkiej historii.Historia SŁOWIAN jest lekcją poglądowa ,

by nie czynić tych samych błędów na nowo.

I choć człowiek mówi ,że uczy się na błędach ,

niech z Mądrości zaczerpnie , to naszych Przodków zachęta .Wystarczy już czczych wyroków orzekanie ,

umysłu błądzącego mitycznym podaniem

,

czas umysł oczyścić wskazaniem Mądrości ,

by poznać jej sens i żyć według sprawiedliwości .Zła działanie i jego spustoszenie opisują nam historii dzieje ,

a to przede wszystkim dobra odrzucenie ,

języka nieokielzanie, kultury i sztuki rujnowanie ,

umysłu zaciemnienie , prawa łamanie i wiary zwalczanie .Zło w swej historii czasu nie trwoniło ,

lecz ciągle się zbrojąc , przeciw dobru wojny toczyło ,

przeciw tym , co w świetle Mądrości

w swoim życiu przeszkody pokonywali ,

by dojść do celu , do którego podążali .Pod słowiańskim nieboskłonem klamstwa

,

złość , niezgoda płonie .

Brak rozwagi , myśl przewrotna to nie sen ni mowa ulotna .

Z głębi ducha szczere kłamstwa o historii

i Prawdzie przekazanej padają ,

ciemność chroni i okrywa tych , co je wypowiadają .Lecz kiedy Ogień dotknie wnętrza światłem i ciepłem swoim ,

darzy życia wzrostem , stan myśli czyni błogim,

Oporządza ducha w siły potrzebne ,

by stawić czoła ciemności potędze .Prawdy to stare , dziś mu zapomnieniu idące ,

kiedyś nabożnie czynione , teraz w niepamięć odchodzące .

Rozpalmy ten Ogień , co cieszy i buduje ,

miejsca ciemności wskaże tej , co próżnuje ,

by światło ,co Mądrość Przodkom maszynę czasach odległych dawało

oświecało codzienność naszą

do pomyślności się przyczynialo.Niech starożytne królestwo , przez ciemność zrujnowane ,

odbuduje swe domy , oczyści , co zaniedbane ,

wówczas na nowo blask światła się rozpromieni i to,

co kiedyś ciemnością pokryte ,

wolności światło przemieni .Umysł i ducha na powrót króla przygotowując ,

który koroną chwały nasze głowy przyozdobi ,

tron nikczemności ustąpi , świątynię natury odnowi.Te czasy przed nami w pismach zapisane ,

odgońcie zwątpienie i na straży stańcie ,

pomimo że teraz to zapomniane .

Zachowujcie czujność , bo nadejść , nadejdzie, głos z przeszłości powróci , ciemność odejdzie .W rwącym strumieniu historii przykładów nie brakuje

tego , co kto traci , i tego , co zyskuje.

Tak też jest w naszym życiu ziemskim ,

gdzie dobro zwycięży ., triumfując nad złem wszelkim .Kiedy czas ich ziemskiego życia zbliżał się do końca ,

e czystości ognia zostali złożeni .

Wśród pieśni i bliskich ich żegnających

kojące ból myśli towarzyszyły , że do chwały ,do której dążyli ,

wraz z nowym sprawiedliwości świtu nastaniem

zostaną obdarzeni chwalebnym zmartwychwstaniem .Ziemia SŁOWIAN ziemią ORŁA Białego,

Świętego Ognia ojcowskiego ,

on stał się symbolem narodu umęczonego

Na głowie jego korona jak płomień ognia ku niebu się wznosi ,

wiele razy ranionego ,lecz on to wszystko znosi.Już w ŚWIĘTEJ AWEŚCIE jest wymieniany

przyjacielem AHURY MAZDY obok sowy nazwany .

On do natury należy , nie do nauk obcych ,

w wolności przestworza nieba przemierza,

by nam , SŁOWIANOM przypominać ,

że wysoka na horyzoncie wolność JUŻ widać .Dźwięk zlocistych nut unosi się z ognia płomieni ,

towarzyszą myślom , przesłanie zawierają ,

że nasz los się odmieni .Wśród pobożnych rezów i wspomnień z przeszłości

zachęcają do odważnych kroków ku przyszłości.

Kroków ku dobru , nie cofaniu się od niego ,

bo to nikomu nie przyniesie nic dobrego .Więc idźmy razem , drodzy PRZYJACIELE ,

Wiedząc , że w naszym życiu przeszkód jest wiele .

Ufajmy AHURZE ,BOGU MĄDROŚCI ,

by przez dobro czynione wielu ludzi

doświadczyło życia błogości .

By bliscy nasi i następne pokolenia ,

mogli doświadczyć dobra czynienia …, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI "., BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,

KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT

POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY “”.

Wiara , co stanowi dziedzictwo nasze,

sporów ,podziałów i niezgody nie tworzy ,

a od najdawniejszych czasów wypatruje tych ,

co do budowania lepszego dobra się skorzyPo cóż człowiekowi liczne przykazania ?

Czy to aby nie efekt braku wiedzy ?

Duchowego rozeznania?

Toć ci , którzy je dali , przestrzegali , wierzyli ,

oni jako pierwsi się mu sprzeniewierzyli.Po cóż nam górskich krzyży widoki ?

Natura sama w sobie święta , zbędne są jej dodatkowe powłoki .

A ta którą jej dodano , ujmuje jej piękna , urok jej zabrano .Nie niszczie tego , co nam piękne i drogie ,

gdzie dawne Przodków ślady wiatrem zdobione ,

śniegi leżały białe , choć srogie ,

gdzie słońca promienie oświetlaly

doliny ,rzeki i lasy , ludzi i młyny .Ludu SŁOWIAN , Wróć do swojej naturalnej czystości ,

by otrzymać blożen obfitości.

Oddal się od tych , co nieczystym myślom służą ,

oni ziemię naszą kierują ku nawałnicom i społecznym burzom!Tylko w czystości nauki PRZODKÓW naszych znajdziesz szczęście ,

a MĄDROŚĆ z i radość na wieki przez AHURĘ MAZDĘ przypisana ci będzie .

Niech dokona się dobro , co połączy ludzi ,

niech dokona sie dobro , które wyzwoli od zła .Niech MĄDROŚĆ przemówi z czasów odległych

I wypełni umysły pogrążone w rozterce .

Niech światło starożytnych pism

przewodzi codziennościom naszym ,

odważnie i wytrwale zmierzając drogą wskazaną,

przez pychę zła zamazaną .Droga jestj edna , reszta jest iluzją.

Ta droga to poezja OGIEŃ ,co nie gaśnie.

Wybieraj i żyj , budując dobro

tam ,gdzie złość i gniew zbudowały twierdze swe …Wiedz ,że nie idziesz sam ,

pamięć PRZODKÓW wiernie przy tobie trwa ,

drogą dobrych myśli , słów i czynów .

AHURY MAZDY zwiastujesz zew ,

że panowania zła nadchodzi kres .

Stara wiara SŁOWIAN na nowo odzywa się

Czy usłyszysz głos jej w świecie tym ?Papier i atrament są świadectwem jej ,

historia życia w niej znajduje się ,

kiedy patrzysz w przeszłość , możesz dostrzec ją ,

między kamieniami znajdziesz ją ,

tam OGIEŃ wciąż pali się ,

możesz go na nowo wznieść w światła dzień.Stara wiara SŁOWIAN odrodzi się ,

kiedy wyjdziesz odważnie naprzeciw niej ,

zło i kłamstwo nie przeszkodzą ci w oddaniu jej należnej czci.Koniec ? nie ,

Myślę że początek …

ciąg dalszy My dopiszemy !

Miejsce spotkania :

Rugenhof Kap ARKONA

PORFSTRASSE 22

18556 PUTGARTEN

NIEMCY21 BRZEŹNIA( MARCA)Wyspa Rugia była pierwotnie zasiedlona przez lechickie plemię Ranów , aż do 1168 roku dające skuteczny odpór najazdom niemieckim i duńskim .

Głównym ośrodkiem plemiennym Ranów – gród ARKONA stanowił centrum kultowe promieniujace nie tylko na tereny osadnictwa nadbałtyckich plemion słowiańskich.

ARKONA , starodawna twierdza słowiańska w starożytnych pismach aryjskich nosi nazwę MIASTA SPRAWIEDLIWOŚCI.

W późniejszych czasach przypisano jej nazwę OLIMPU dawnych Słowian.

Przez wielu historyków słowiańskich nazwana SŁOWIAŃSKĄ TROJĄ przez wzgląd na wydarzenia mające tam miejsce w przeszłości. Została zdobyta i zniszczona przez chrześcijańskiego króla duńskiego Waldemara Pierwszego, a mieszkańcy poddani przymusowej christianizacji.

Organizowane spotkanie Noworoczne będzie jednoczesną okazją do oddania szacunku tym ,których wolność i szczęście rodzinne zostały w sposób brutalny przerwany przez brak tolerancji i religijny fanatyzm .

Uroczyste przywitanie Słowiańskiego Nowego Roku poprzedzi uroczysty Apel wspominający naszych Przodków, odbędzie się zgodnie ze starozytną tradycją naszych Przodków w samo południe .

Uroczystość rozpocznie się ok. godziny 11.30.

Pieśnią inauguracyjna NOWY ROK SŁOWIAŃSKI będzie , Ludu Słowian wróć do walki ". Tuż po zakończeniu Ratu ogłosi miejsce kolejnego spotkania na terenie Polski.

Serdecznie witam,

nie wiem, czy piszę pod odpowiednim postem. Piszę pracę magisterską o roli kobiety, jej wychowaniu w kulturze Słowian. Czy moglibyście podać dobre źródła. Przeszukuję rożne źródła, kwestie kobiecą często się pomija. Czy istnieje ktoś, kto udzieliłby mi pomocy?

Oczywiście często spotykam artykuły, które niestety nie mają przypisów.

Paulina

Na kiedy Paulino potrzebujesz te materiały.?

Moi Przyjaciele przygotują je dla Ciebie.

Tylko potrzebują trochę czasu dlatego pytają , na kiedy ?

Pozdrawiam serdecznie

Nie spodziewałam się odpowiedzi:) Pytałam również na innych blogach. Bardzo trudno o źródła. Mój temat główny brzmiał i ideale kobiecości na przestrzeni wieków, ale chcę poruszyć tematykę słowiańską. Na pracę mam trochę czasu. Jeśli cokolwiek posiadasz będę bardzo wdzięczna.

Pozdrawiam

Witam; Zajrzyj na - BLOG POLSKI - ( jeśli tego nie znasz? ). a tutaj link do tej strony, tam jest sporo o Słowianach. Być może tam coś znajdziesz w interesującym Ciebie temacie. Ja tam sporo znalazłem , wiedzy na tematy. Słowian. Pozdrawiam.

.

blog polski

Polska, Słowiańszczyzna, polityka

.

https://opolczykpl.wordpress.com/

.:ugeek:

https://staroslowianie.livejournal.com/2128.html

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!