Smartfon i telefon - jest bronią.

2019.07.31.01.[PL]- tex t- Bazy-5G.-Smartfon i telefon - jest bronią.Każdy smartfon, także aparat telefoniczny, w Państwa ręku, uzasadnia byt stacjom bazowym.Każdy smartfon, także aparat w Państwa ręku, uzasadnia byt stacjom bazowym, a te napromieniowują WSZYSTKICH, bez wyjątku. Czy ktoś rozumie bio-skutki - fal radiowych czy nie.

Wg raportu urytego przed Sejmem i opinią publiczną przez resort cyfryzacji, sieć 5G w Polsce ma składać się z:

obecnej sieci makro-stacji bazowych (UMa) co pół km, częstotliwość 700 kHz;

mikro-stacji pośrednich (UMi) co ok. 200 m, częst. 3 do 4 GHz;

pod-sieci lokalnych (InH) z antenami co ok. 20 m do penetracji wnętrz budynków, częst. 26 GHz.

Każde z tych pasm wywołuje poważne skutki zdrowotne. Cytując; mega-badania i apele naukowców nt. szkodliwości chorobotwórczej wszystkich zakresów częstotliwości radiowych.

Do pól ze stacji bazowych UMa, UMi i InH dojdą pola z gadżetów bezprzewodowych — smartfony, wifi, tablety, laptopy, liczniki inteligentne mediów, radary autonomicznych pojazdów, internet rzeczy… Opromienowanie każdego człowieka (i natury), czy będzie ich używał czy nie, jest bezprecedensowe w rozwoju życia na Ziemi. Przegląd z 2000 r. badań rosyjskich i ukraińskich wnioskuje:

…obecny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego przewyższa możliwości adaptacji człowieka.

Dodatkowo Telecom spowije, Planetę mikrofalami o mocno rozrzedzonej mocy z parędziesiąt tysięcy satelit 5G. To nie oznacza braku czy nieznacznych bio-skutków tylko dlatego, że lobby tak twierdzi. Słabe, rozrzedzone pola mikrofalowe są tak szkodliwe jak wysoko – natężeniowe. Cytuję; z ww. przeglądu z 2000 r.:

Organizmy żywe rozwinęły się w warunkach niskiego naturalnego tła [kosmicznego] fal o skrajnie wysokiej częstotliwości, więc pozbawione są gotowych mechanizmów ewolucyjnego przystosowania do podwyższonych poziomów promieniowania emitowanego ze źródeł technologicznych.

[…] wyższe częstotliwości rezonansowe żywej komórki pokrywają się z częstotliwościami promieniowania z satelitów telekomunikacyjnych. Gęstości mocy i czas trwania promieniowania z tych satelitów znacznie przekroczy (o 10 i więcej rzędów wielkości, co jest możliwe w ciągu całej długości życia) dawki energii wywołujące zmiany w żywych komórkach.

W zw. z tym rozważamy możliwe następstwa efektów promieniowania elektromagnetycznego z satelitów komunikacyjnych na obiekty biologiczne. Antenowe układy fazowe zdolne są skanować powierzchnię Ziemi z kątem rozrzutu 0,3 stopnia. Instalacja takich anten w globalnym systemie satelitów na niskich orbitach na wys. 1400 km, nadających z mocą 800 W na częstotliwościach 20 i 30 GHz mogą pokryć Ziemię gęstością mocy 0,00000001 do 0,000000001 W/cm2 lub pulsującą 0,01 do 0,001 W/cm2 w zakresie mikro-sekundowym. Negatywne skutki tego mogą objąć zmiany w strukturze komórek i procesach fizjologicznych, zmiany genetyczne oraz alteracje psychofizjologicznych stanów i zachowań (rozwój odruchów warunkowanych). W rezultacie nakładania pól z kilku źródeł promieniowania mogą powstać fale stojące. Ich częstotliwości mogą zbiegać się z częstotliwościami rezonansowymi żywych komórek lub rytmami rozmaitych narządów i systemów funkcjonalnych organizmu. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo zmian, także negatywnych, w genetycznym aparacie żywych komórek podczas długotrwałych ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o niskiej mocy z satelitów telekomunikacyjnych. Wskutek takich efektów na genetyczne mechanizmy transkrypcji, translacji i naprawy, także na mechanizm ekspresji genów, może wyniknąć powstawanie znacznie odmiennych gatunków biologicznych z cechami bez precedensu.

Ten i wiele innych niezwykle istotnych faktów od początku skrywa lobby Telecomu (podobnie jak w promieniowaniu atomowym), globalna grupa zorganizowanej korupcji nauki i polityki telekomunikacyjnej — patrz np. raport śledczy z Investigate Europe . Wbrew mantrze lobby, powtarzanej przez ignoranckich / skorumpowanych prawodawców globalnie, najważniejszym parametrem pól radiowych nie jest natężenie pola (zmyłka, skupiająca się na dogmacie ogrzewania żywej tkanki a nie na złożonych bio-skutkach), tylko całokształt charakterystyk:

– tzw. nieduża gęstość pola — nie ma bezpiecznego limitu, te same bio-skutki występują przy dużych natężeniach jak i tysiące razy niższych

– częstotliwość fal — nie ma bezpiecznych, zależy od innych parametrów pola

– częstotliwość modulacyjna — ogromny efekt na bio-skutki

– złożona charakterystyka pulsacji i sygnału — ogromny efekt na bio-skutki

– okna bio-aktywności w pasmie częstotliwości — poza oknem efekty są słabsze

– polaryzacja — przemilczana

– długość ekspozycji ze wszystkich źródeł (określająca kumulatywną dawkę na dobę, rok, życie) — przemilczana

Bio-skutki zaostrzają się w warunkach synergii z in. stresorami, antropogennymi i naturalnymi — promieniowanie jonizujące, toksyny chemiczne, anomalie geomagnetyczne, stres psychiczny…

Pozdrawiam. :ugeek:

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!