SŁOWIANIE nie Slawianie

https://staroslowianie.livejournal.com/927.html

Ludu SŁOWIAN , Wróć do swojej naturalnej czystości ,

by otrzymać blożen obfitości.

Oddal się od tych , co nieczystym myślom służą ,

oni ziemię naszą kierują ku nawałnicom i społecznym burzom!Tylko w czystości nauki PRZODKÓW naszych znajdziesz szczęście ,

a MĄDROŚĆ z i radość na wieki przez AHURĘ MAZDĘ przypisana ci będzie .

Niech dokona się dobro , co połączy ludzi ,

niech dokona sie dobro , które wyzwoli od zła .Niech MĄDROŚĆ przemówi z czasów odległych

I wypełni umysły pogrążone w rozterce .

Niech światło starożytnych pism

przewodzi codziennościom naszym ,

odważnie i wytrwale zmierzając drogą wskazaną,

przez pychę zła zamazaną .Droga jestjedna , reszta jest iluzją.

Ta droga to poezja OGIEŃ ,co nie gaśnie.

Wybieraj i żyj , budując dobro

tam ,gdzie złość i gniew zbudowały twierdze swe …Wiedz ,że nie idziesz sam ,

pamięć PRZODKÓW wiernie przy tobie trwa ,

drogą dobrych myśli , słów i czynów .

AHURY MAZDY zwiastujesz zew ,

że panowania zła nadchodzi kres .

Stara wiara SŁOWIAN na nowo odzywa się

Czy usłyszysz głos jej w świecie tym ?Papier i atrament są świadectwem jej ,

historia życia w niej znajduje się ,

kiedy patrzysz w przeszłość , możesz dostrzec ją ,

między kamieniami znajdziesz ją ,

tam OGIEŃ wciąż pali się ,

możesz go na nowo wznieść w światła dzień.Stara wiara SŁOWIAN odrodzi się ,

kiedy wyjdziesz odważnie naprzeciw niej ,

zło i kłamstwo nie przeszkodzą ci w oddaniu jej należnej czci.Koniec ? nie ,

Myślę że początek …

ciąg dalszy My dopiszemy !Polecam książkęHISTORIA SŁOWIAN POEZJĄ I OGNIEM PISANA ‘’.

Wróżba - Roman Zmorski<LINK_TEXT text=“https://pl.pinterest.com/pin/5174918134 … ?send=true”>https://pl.pinterest.com/pin/517491813417386814/?send=true</LINK_TEXT>

Jedna ze starych Aryjskich rezow powiada:,Jeśli człowiek będzie codziennie czcić mnie sprawiedliwą reza,wzrośnie w chwale i mocy , i w ten sposób zło zostanie pokonane i usunięte z tego świata “”.Jeden z ostatnich Slowiansko- Aryjskich kapłanów Zaratustry z końca 16 wieku ,tuż przed śmiercią powiedział przy nim zgromadzonym :,Nie placzcie szlachetni przyjaciele , do ramion Ahury idę ,wy musicie robić to co ja robiłem : chronić naszą starożytna wiarę przed skrzywdzeniem i strzec Jego Świętego Ognia . Ja umieram , ale wierze AHURY MAZDY nie wolno umrzeć .

Zostanie wzbudzona w krainie ,gdzie biel orła zajasnieje w słońcu ,to stamtąd u czasów końca kapłan Ahury wyjdzie ,by wznieść ponownie ogień ku miłości swojego ludu i czci naszego Ahury Mazdy , Ojca “”.Ten tekst jest nawiązaniem do innego znacznie starszego ,który powiada:,Cztery drogi pojawią się przed ich oczami.

Trzy z nich będą fałszywe,sa to drogi pomocników zła,

gdzie ich duch popychany jest do ciemnego dołu .Czwarta droga jest drogą Ducha i Prawdy ,która prowadzi nad przepaścią.

Odważni Słowianie będą ją przechodzić w chwale,

widząc w niej sposób,który prowadzi do zbawienia.

Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę,

zostając nagrodzeni bogactwem ducha i rzeczy materialnych.

Świat będzie podzielony na dwie części,

Czyniący zło pozostaną w tyle

Z duchami nieczystymi i sługami zła

Natura przekształci większość z nich w proch.

Oni będą końcem końca .

Sprawiedliwi będą kroczyć u boku Słowian

dokonawszy wyboru Dobrych Myśli Słów i Czynów.

Według przekazów Pism Kapłańskich ,aryjscy Słowianie cenili sobie wiedzę pochodzącą z Awesty,co w znacznym sposób odroznialo ich od ludów ,u których dominowały przyjemności cielesne.Przyjaźń podobnie jak rodzina była święta.

Powrót Słowian w chwale Ahury Mazdy


 1. Ludu Słowian wróć do walki,

  walki o tożsamość swą,

  Niech nie trwożą Cię porażki,

  bo zmierzasz przed Ahury Tron.


 2. Dzięki wierze nam przekazanej,

  podążamy drogą Twą

  i niech wie, wokół świat cały,

  że dojdziemy z pomocą Twą.


 3. Niech Twój Ogień nas ochrania,

  Twą Świątynią natura jest,

  z niej czerpiemy siły do trwania,

  w niej nasza siła, Twa Chwała i Cześć.


 4. Inspiruj nas Ahuro do dobra,

  Inspiruj nas miłością Twą,

  niech ona będzie drogowskazem,

  myślą, uczynkom, by niweczyły zło.

  On jest naszym Przyjacielem,

  który był, będzie i jest,

  Jego Mądrość nigdy cię nie zawiedzie,

  Bo On Bogiem Mądrości jest.  Powtórzenie:

  Jego Mądrość nigdy cię nie zawiedzie

  Bo On Bogiem Mądrości jest.

Wróci, wróci w stare gniazdo stare Prawo, stara Mowa i natchnione Słowian życie.

Kilka słów na temat wiersza Romana Zmorskiego.Na Słowiańskiej góry szczycie.

Góry w Świętej Aweście [Król. Aryjskich w Kardzie 1,6] były postrzegane przez Aryjczyków jako święte miejsca, w dawnych czasach jako bliższe niebu.

Król Dżamszid, [Król. Aryjskich 5,17], również za miejsce swojej służby obrał góry, gdzie wznosił swoje ręce do Boga Ahura Mazdy, Boga Mądrości.

W całej Świętej Aweście jest wiele odniesień do gór, jako miejsca, gdzie oddawano cześć Bogu.

Wróci, wróci w stare gniazdo — czyli do naszej ziemi, do ziemi Przodków, gdzie żyjemy.

Stare Prawo — Jakie Prawo? Skąd i od kogo pochodzi i przez kogo zostało dane? Pierwsi aryjscy królowie i Atarwani świętego Ognia, przestrzegali zasad Pierwotnego Prawa, które stało się udziałem Słowian.Np. zwroty z Księgi Rodu [Awesta. Pisma Święte Słowian], takie, jak:Słowa wasze niech będą jak wiązanie stali — tak lub nie; gościnność, która jest szlachetną cnotą, niech stale będzie obecna w waszych progach”,

to jedne z licznych, które ugruntowały się w naszej kulturze, tradycjach i powiedzeniach czy przysłowiach.— Jeżeli ktoś zna Prawo starsze niż te powstałe ponad 12000 lat temu, to chętnie się z nim zapoznamy —

Stara Mowa — stara mowa, to dobra mowa, mowa, w której nie ma jadu, bez przeklinania, oczerniania, kłamstw i manipulacji. Zasady tej mowy są proste, trudne są dla tych, którzy się przyzwyczaili do złej mowyi natchnione Słowian życie — wielu ludziom słowo natchnienie może się kojarzyć jedynie z pismami chrześcijańskimi, które są uważane za natchnione, lecz co do tego, to istnieją spore obawy. Natchnione życie Słowian to przede wszystkim powrót do stosowania zasad wspomnianego wyżej Prawa.Dla jednych to proste dla drugich nie tak bardzo.<LINK_TEXT text=“https://staroslowianie.livejournal.com/ … =3userpost”>https://staroslowianie.livejournal.com/2426.html?utm_source=3userpost</LINK_TEXT>

Na zakończenie można dodać jedną rzecz. Jest nią mianowicie to, że w ogólnej panującej opinii osób zaangażowanych w religię, istnieje przekonanie o czasie kiedy ma nastać tzw. “Nowy Porządek Świata” [propagatorami tego Nowego Porządku byli również papieże Benedykt XVI i Karol Wojtyła], lecz ten Nowy Porządek Świata już istnieje od dawna i składa się z wielu elementów, które były z czasem dokładane i rozwijane, na przykład: Słowianie żyli według własnego kalendarza, którzy został zmieniony przez chrześcijaństwo, a wraz z nim, nastał nowy porządek postrzegania rzeczywistości w świetle nauki chrześcijańskiej. Nowy Porządek Świata to proces, którego rozwój i zmierzanie do punktu kulminacyjnego można dostrzec obecnie. To, co napisał Roman Zmorski, to oczekiwanie, nie na nastanie Nowego Porządku Świata, lecz nasze jako Słowian oczekiwanie powrotu do Starego Porządku i Starego Prawa.

ŚLADAMI SŁOWIAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCIhttps://youtu.be/dzE8U2IV9go

https://youtu.be/Sv7I4HfNYVI

Powstańmy , Słowianie z kolan umęczonych ,

co bogom z drewna i kamienia powierzyliście życie .

One przeminą , zmurszeją w Ogniu poznania ,

kiedy nadejdzie dzień Prawdy świtania .Tym , którym nieskoro do Słowian pieśni ,

niech rozumem ocenią wartość przesłania

że czasy Słowian historia odsłania .Historia niegdyś spisana , dźwiękiem rogu oglaszana ,

o walecznośći Przodków miasta budujących ,

Prawdę i Szlachetność zachowujących .

Gdzie mroki niewiedzy Świętym Ogniem oświetlane

przynosiły błogość ziemi nieznanej

Ziemia SŁOWIAN ziemią ORŁA Białego,

Świętego Ognia ojcowskiego ,

on stał się symbolem narodu umęczonego

Na głowie jego korona jak płomień ognia ku niebu się wznosi ,

wiele razy ranionego ,lecz on to wszystko znosi.Już w ŚWIĘTEJ AWEŚCIE jest wymieniany

przyjacielem AHURY MAZDY obok sowy nazwany .

On do natury należy , nie do nauk obcych ,

w wolności przestworza nieba przemierza,

by nam , SŁOWIANOM przypominać ,

że wysoka na horyzoncie wolność JUŻ widać .Dźwięk zlocistych nut unosi się z ognia płomieni ,

towarzyszą myślom , przesłanie zawierają ,

że nasz los się odmieni .Wśród pobożnych rezów i wspomnień z przeszłości

zachęcają do odważnych kroków ku przyszłości.

Kroków ku dobru , nie cofaniu się od niego ,

bo to nikomu nie przyniesie nic dobrego .Więc idźmy razem , drodzy PRZYJACIELE ,

Wiedząc , że w naszym życiu przeszkód jest wiele .

Ufajmy AHURZE ,BOGU MĄDROŚCI ,

by przez dobro czynione wielu ludzi

doświadczyło życia błogości .

By bliscy nasi i następne pokolenia ,

mogli doświadczyć dobra czynienia, Historia SŁOWIAN poezją i ogniem pisana"- RATU (fragment).

Pisze się Sławianie-od sławy

Możesz być kim chcesz. ale Prawda jest tylko jedna.

Ja jestem Słowianinem.

Wszelkiego Dobrahttps://staroslowianie.livejournal.com/1336.html

Prawdy nie trzeba uporczywie bronić, gdyż jej podstawy zawsze zwyciezą w umyśle uczciwego człowieka.

Dlatego też zbędnych i niedorzecznych dyskusji na temat Prawdy z tymi, którzy nie są zaznajomieni z nauką Ahura Mazdy, unikajcie, gdyż nie warto mówić o rzeczach, który każdy może poznać w naturalny sposób.

KSIĘGA Uczniów - ŚWIĘTA AWESTA

Awesta. Pisma Święte Słowian mówi o Prawdzie następująco:Księga Zgromadzenia 19,9-32Prawda jest Światłem, a kłamstwo jest ciemnością;Nic nie jest podobne do prawdy dla człowieka.Półprawdy nie są prawdą, nawet jeśli coś jest bliskie prawdy, nie jest nią.Prawda zawsze zwycięża; czyni człowieka szczęśliwym i czyni go wolnym, podczas gdy kłamstwo wnosi nieszczęście i zniewala.Prawda wyzwala z wątpliwości i prawdę trzeba odkryć, gdyż prawdy nie da się wymyślić.Prawda nigdy się nie zmienia, a ludzka postawa nie wpływa na prawdę; możemy wierzyć, że wszystko jest prawdą, ale nie możemy uczynić wszystkiego prawdziwym; prawda jest rzeczywistością, czy w nią wierzymy, czy ją odrzucamy.Prawda nie wymaga, aby w nią wierzyć, ale zasługuje na wiarę. Prawda jest żywa i potrafi ożywić ludzki umysł i ducha. Prawda nie jest tym, co większość uznaje, że jest prawdą.Prawda buduje doskonałość i prawda uzdrawia, lecz także przynosi ból.Prawda nigdy się nie starzeje i nigdy nie wygasa.Prawda się nie męczy, nigdy nie zanika, nigdy nie przestaje być prawdą.Prawda zawsze mówi z najwyższym autorytetem; stawia wymagania i nigdy nie mówi szeptem, ale mówi otwarcie.Prawda ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach; jest ostatecznym sędzią całego naszego życia, a wszyscy ludzie są mierzeni przez prawdę


<LINK_TEXT text=“https://wolnislowianie.wordpress.com/20 … slowianie/”>https://wolnislowianie.wordpress.com/2018/03/02/slawianie-a-nie-slowianie/</LINK_TEXT>

ROTUŁAHistoria Słowian poezją pisana ,

aby nigdy nie została zapomniana .

To zapis wydarzeń z odległej przeszłości ,by pozostały na zawsze w naszej świadomości., W odległej przeszłości miejsce niezwykłe istniało - to ARKAIM ,

Miastem Miast je zwano .

Za kolebkę Słowian uchodzi pomimo wielkiej powodzi , która w swych głębinach je ukryło ,

by po wiekach wielu na nowo światło dnia zobaczyło.Między Niebem a Ziemią wzniesione ,

tam Awesty Świętej Księgi SŁOWIAN ,początki nakreślone .

Zbudowane na Boga Mazdy zlecenie ,

zajmowało się nauką , starannym kształceniem .

Wielokrotnie agresji obcych narażone ,

palone , burzone , na nowo wznoszone .Stamtąd - jak mówią starożytne przekazy ,

ludzie nauki oraz źródła wszelkie -

powstał i wyszedł na świat cały Zaratustra , by głosić nauki święte .Jego nauka oparta na Mądrości

przywodziła ludzi do zrozumienia

praw życia i sprawiedliwości ,

ucząc o dobrym i złym działaniu

i ich następstw wiecznym skutkowaniu .Fragment z książki, HISTORIA SŁOWIAN POEZJĄ I OGNIEM PISANA “. - RATUPOLECAM RÓWNIEŻ KSIĄŻKĘ , STAROŻYTNI ZOROASTRIANIE SŁOWIAŃSCY” _tego samego autora.

ŚWIĘTA I OBRZĘDY SŁOWIAN.https://staroslowianie.livejournal.com/5850.html

https://youtu.be/1cWFB9mEobg

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!