PRZYSZŁOROCZNE SPOTKANIE W ARKONIE

<LINK_TEXT text=“https://staroslowianie.livejournal.com/ … =3userpost”>https://staroslowianie.livejournal.com/1989.html?utm_source=3userpost</LINK_TEXT>

<LINK_TEXT text=“https://pl.pinterest.com/pin/5174918134 … ?send=true”>https://pl.pinterest.com/pin/517491813417386814/?send=true</LINK_TEXT>

Powrót Słowian w chwale Ahury Mazdy


 1. Ludu Słowian wróć do walki,

  walki o tożsamość swą,

  Niech nie trwożą Cię porażki,

  bo zmierzasz przed Ahury Tron.


 2. Dzięki wierze nam przekazanej,

  podążamy drogą Twą

  i niech wie, wokół świat cały,

  że dojdziemy z pomocą Twą.


 3. Niech Twój Ogień nas ochrania,

  Twą Świątynią natura jest,

  z niej czerpiemy siły do trwania,

  w niej nasza siła, Twa Chwała i Cześć.


 4. Inspiruj nas Ahuro do dobra,

  Inspiruj nas miłością Twą,

  niech ona będzie drogowskazem,

  myślą, uczynkom, by niweczyły zło.

Awesta. Pisma Święte Słowian mówi o Prawdzie następująco:Księga Zgromadzenia 19,9-32Prawda jest Światłem, a kłamstwo jest ciemnością;Nic nie jest podobne do prawdy dla człowieka.Półprawdy nie są prawdą, nawet jeśli coś jest bliskie prawdy, nie jest nią.Prawda zawsze zwycięża; czyni człowieka szczęśliwym i czyni go wolnym, podczas gdy kłamstwo wnosi nieszczęście i zniewala.Prawda wyzwala z wątpliwości i prawdę trzeba odkryć, gdyż prawdy nie da się wymyślić.Prawda nigdy się nie zmienia, a ludzka postawa nie wpływa na prawdę; możemy wierzyć, że wszystko jest prawdą, ale nie możemy uczynić wszystkiego prawdziwym; prawda jest rzeczywistością, czy w nią wierzymy, czy ją odrzucamy.Prawda nie wymaga, aby w nią wierzyć, ale zasługuje na wiarę. Prawda jest żywa i potrafi ożywić ludzki umysł i ducha. Prawda nie jest tym, co większość uznaje, że jest prawdą.Prawda buduje doskonałość i prawda uzdrawia, lecz także przynosi ból.Prawda nigdy się nie starzeje i nigdy nie wygasa.Prawda się nie męczy, nigdy nie zanika, nigdy nie przestaje być prawdą.Prawda zawsze mówi z najwyższym autorytetem; stawia wymagania i nigdy nie mówi szeptem, ale mówi otwarcie.Prawda ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach; jest ostatecznym sędzią całego naszego życia, a wszyscy ludzie są mierzeni przez prawdę

Powrót Słowian w chwale Ahury Mazdy


 1. Ludu Słowian wróć do walki,

  walki o tożsamość swą,

  Niech nie trwożą Cię porażki,

  bo zmierzasz przed Ahury Tron.


 2. Dzięki wierze nam przekazanej,

  podążamy drogą Twą

  i niech wie, wokół świat cały,

  że dojdziemy z pomocą Twą.


 3. Niech Twój Ogień nas ochrania,

  Twą Świątynią natura jest,

  z niej czerpiemy siły do trwania,

  w niej nasza siła, Twa Chwała i Cześć.


 4. Inspiruj nas Ahuro do dobra,

  Inspiruj nas miłością Twą,

  niech ona będzie drogowskazem,

  myślą, uczynkom, by niweczyły zło.

  On jest naszym Przyjacielem,

  który był, będzie i jest,

  Jego Mądrość nigdy cię nie zawiedzie,

  Bo On Bogiem Mądrości jest.  Powtórzenie:

  Jego Mądrość nigdy cię nie zawiedzie

  Bo On Bogiem Mądrości jest.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!