MASECZKI NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA

MASECZKI ( KAGAŃCE )– Chodzenie w masce jest bardzo niezdrowe, a przede wszystkim niebezpieczne.To niedotlenieni mózgu!Będziesz się źle czuł. Gdy nie możemy swobodnie wydychać tego co mamy w płucach , gardle, tych wszystkich mikroorganizmów, które naturalnie wydychamy. To wtedy kiedy wdychamy je na nałożona maskę, wtedy na tej masce tworzymy mikroklimat, który za pomocą ciepła i wilgoci potęguje namnażanie się grzybów i bakterii, które wdychamy z powrotem do naszego organizmu. Efektem takie działania będą ciężkie infekcje górnych dróg oddechowych, grzybica płuc! , anginy ropne, zapalenie gardeł, zapalenie płuc. Te wszystkie objawy będą kwalifikowane jako covid 19, wtedy ludzie będą ciężko chorować. I tak powstaje fałszywa pandemii której nie ma. Do tego przepisy nie narzucają noszenia masek.

6polubień

„ODNOŚNIE WSZYSTKICH ROZPORZĄDZEŃ OD MARCA: czyli aby ograniczać wolność musi być ustawa!!! patrz pkt 3 Konstytucji!!! Nigdy nie zrobią ustawy bo musieli by to sami nosić!!!Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 31. Wolność i przesłanki jej ograniczenia 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”

“Nikt nie może zostać ukarany za brak maseczki, jeśli nie jest chory lub podejrzany o zachorowanie, co zostało zdefiniowane w ustawie o chorobach zakaźnych”

“Rozporządzenie nie ma mocy prawnej bo nie ma wprowadzonego stanu wyjątkowego” do tego))))

6polubień

POZNAJ PRAWO! Pamiętaj, że zgodnie z dystansem społecznym pracownicy sklepu nie mogą Cię „dotykać” ani zbliżać się do 1 metra bez łamania wytycznych (ale oczywiście dotykają wszystkiego, co kupujesz) :man_shrugging: a jeśli odmówisz noszenia maski w ich sklepie, nie mogą cię fizycznie wyrzucić, ale mogą tylko wezwać policję w celu wyegzekwowania rządowych „wytycznych”. Duży problem dla policji polega na tym, że byłoby to złamaniem prawa, gdyby policja próbowała wyegzekwować „wytyczne”, ponieważ policja może jedynie legalnie egzekwować prawo karne. Jeśli policja zatrzyma Cię lub aresztuje, ponieważ oczywiście odmówiłeś “współpracy”, jest ona winna bezprawnego zatrzymania, które podlega kodeksowi karnemu „porwania”. Jeśli próbują ukarać cię grzywną, bez uprzedniego „porwania”, nie jesteś zobowiązany do podania im żadnych informacji, nawet nazwiska, a bez twojego nazwiska nie mogą nałożyć grzywny. Jeśli w jakikolwiek sposób dowiedzą się, jak się nazywasz, a następnie nałożą grzywnę, możesz po prostu oświadczyć, że odmawiasz przyjęcia lub zapłacenia grzywny, a wtedy będą zobowiązani do ostrzeżenia Cię, co byłoby całkowicie nielegalne, ponieważ nie popełniłeś żadnego przestępstwa (wytyczne są opcjonalne) i znowu, nie będą egzekwować żadnego prawa. Poznaj różnicę: wytyczne należą do „prawa cywilnego”, a przestępstwa do „prawa karnego”. Policja nie może egzekwować „prawa cywilnego” - tylko władze lokalne i sądy cywilne mogą próbować to zrobić. Zażądaj więc, aby sąd wyznaczył Ci datę stawiennictwa, a kiedy / jeśli pójdziesz do sądu, Twoją obroną będzie nielegalne zatrzymanie i porwanie, a w sądzie cywilnym będziesz mógł żądać znacznego odszkodowania jako powództwo przeciwko policji, a także nalegać na postawienie zarzutów karnym funkcjonariuszom zatrzymującym i zatrzymującym. Nikt nie mówi, że dojdzie do tego etapu, rzeczywiście byłoby to bardzo mało prawdopodobne, ale czy możesz sobie wyobrazić, jak sądy będą zablokowane przez lata, może dziesięciolecia, próbując poradzić sobie z tymi cholernymi draniami, którzy mieli czelność znać Prawo, a także znać swoje prawa obywatelskie. PS: Upewnij się, że używasz telefonu i nagrywasz całe wydarzenie, aby wykorzystać je jako formę nacisku i dowód. Ale pamiętaj tylko o tym jednym fakcie - policja nie może egzekwować prawa cywilnego i dlatego nie ma prawa do decydowania o tym, czy musisz nosić maskę, tylko dlatego, że tak mówi rząd. Ten proces zostałby nazwany „dyktaturą”, a my jeszcze nie osiągnęliśmy tego etapu, pomimo odważnych prób tego rządu.

3polubienia

Podawajcie takie oświadczenia dla swoich dzieci ! Niech nauczyciel, dyrektor podpisuje i dla siebie bierzcie oryginał z podpisami. Tez możecie to zmieniać na język kraju w którym jesteś( możesz wpisać podstawy prawne albo zwykłe oświadczenie)

5polubień

W PRZYPADKU PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ

do których nie możecie dopuścić nigdy. Dajecie taką treść oświadczenia. Ma to podpisać lekarz albo pielęgniarka która chce tego dokonać.

Możecie sobie zmieniać treść, lub przetłumaczcie na język w kraju w którym żyjecie.

4polubienia

Cześć Ariowie!
Rozpoczęty rok szkolny przyniósł ciekawe wydarzenia, dyrektor szkoły wymaga ode mnie noszenia kaganca na korytarzu, i przy wejściu do szkoły. (na lekcjach to nie obwiązuje…) … Odmawiałem powołując się na problemy zdrowotne i brak podstawy prawnej do takich działań. Jednak dyrektor nalegał, że taka jest procedura i prawo, że jestem zobowiązany do noszenia maseczki lub przylbicy.
Zostałem ostrzeżony ze jak będę chciał wejść do szkoły bez maseczki to nie zostanę wpuszczony… Na jakiej podstawie prawnej?! Dyrektor odpowiedział że to teraz regulamin szkoły i skoro nie przestrzegam regulaminu to nie będę chodził do szkoły…
Powiedzcie mi, jak tutaj dalej działać. Na co się powoływać. Dyskusja z nimi była jak z wiatrakami… Powoływanie na wolność osobista i na Art. 31. Wolność i przesłanki jej ograniczenia 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Pozdrawiam całą społeczność Ariow!

1polubienie

Nie ma podstawy prawnej. Dyrektorzy dostali tylko zalecenia. Nawet nie rozporządzenie ale zalecenia.

4polubienia

Przepraszam zła grafikę przesłałam. Jak będę mogła prześle poprawne

Pozdrawiam. Mam niełatwe dla mnie pytanie. Jeśli dziecko mieszka z jednym z rodziców, a drugie ma inny świato-ogląd i szkoła dostanie dwa różne oświadczenia niezgodę od tego, z którym nie mieszka i zgodę od tego, z którym mieszka, to które z tych dwóch potraktuje jako zobowiązujące?

1polubienie

Albo się rodzice dogadają albo sąd rodzinny. Ważne też kto ma władze rodzicielska przyznana i z kim dziecko zamieszkuje. Kto realnie pełni opiekę.


Polski serwis wolnościowy i spłecznościowy.
Dzielmy sie prawdą!
1polubienie

Dziękuję za udostępnienie pisma. Mega pomoc.

1polubienie

Odpowiedź RPD w sprawie masek i dezynfekcji w szkole.

Chyba najważniejsze:
„ Jeśli rodzice zgłaszają wątpliwości – dyrektor ma obowiązek wyjaśnić oraz wskazać podstawę podejmowanych ustaleń czy działań. (…) Jeśli tej współpracy nie ma – a pojawia się kwestia ewentualnego niewpuszczania dzieci do szkoły z powodu niezasłoniętego nosa i ust czy zmuszania do dezynfekowania rąk (można je przecież myć odpowiednio długo, co jest równie skuteczną formą ochrony) – sprawa powinna być pilnie zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu dla rejonu szkoły, do której uczęszcza Pana dziecko.”

Szanowny Panie,

odnosząc się do pytań:

1. Czy dyrektor publicznej szkoły podstawowej ma obecnie prawo nie wpuszczenia dziecka na teren szkoły na zajęcia lekcyjne, jeżeli dziecko nie będzie miało zasłoniętego nosa i ust? Jeżeli tak, to na podstawie których dokładnie przepisów przysługuje mu takie prawo?

2. Jakie kompetencje mają pracownicy szkoły w kwestii egzekwowania tego wymogu od uczniów i które przepisy prawa regulują zakres działań pracowników szkoły w tej kwestii.

3. Czy dyrektor publicznej szkoły podstawowej ma obecnie prawo nakazania uczniowi dezynfekcji rąk na terenie szkoły? Jeżeli tak, to na podstawie których dokładnie przepisów przysługuje mu takie prawo?

sugeruję zapoznanie się z informacjami przedstawionymi przez Ministra Edukacji Narodowej podczas konferencji prasowej z 3.09.2020 r. (https://youtu.be/rlN2FO6IAR0). Minister wspomina o czterech zasadach: nieprzyprowadzaniu chorych dzieci do szkoły, obowiązku mycia lub dezynfekowania rąk, obowiązku wietrzenia pomieszczeń oraz czyszczeniu/dezynfekowaniu powierzchni dotykowych. Ponadto odnosi się do kwestii mierzenia temperatury oraz odizolowania dziecka. Minister Edukacji Narodowej wyraźnie podkreślił w swojej wypowiedzi, że nie wprowadził przepisu dotyczącego obowiązku mierzenia temperatury, jak również obowiązku noszenia maseczek. Zasłanianie nosa i ust dotyczy specyficznych sytuacji, o czym również wspomina Minister.

Jednocześnie informuję, że dyrektor szkoły ma zapewnić wszystkim uczniom bezpieczne warunki, minimalizując tym samym ryzyko zarażenia. Dyrektorzy szkół otrzymali Wytyczne od Ministra Edukacji Narodowej, które zostały opracowane we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Wytyczne stanowią wskazówki, które miały wesprzeć dyrektorów szkół i placówek w przygotowaniu organizacji szkoły dostosowanej do bieżącego stanu epidemicznego, z uwzględnieniem warunków lokalowych i lokalnych.

Wytyczne – jak wynika z informacji medialnych – zostały wykorzystane do stworzenia regulaminów/procedur obowiązujących w szkołach w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Dorośli powinni więc znaleźć konsensus. Nie zmieniły się przepisy w zakresie obowiązku współpracy dyrektora szkoły z rodzicami (zarówno indywidualnie, jak i z radą rodziców). Zmianie uległa jedynie forma komunikacji. Jeśli rodzice zgłaszają wątpliwości – dyrektor ma obowiązek wyjaśnić oraz wskazać podstawę podejmowanych ustaleń czy działań. Podmiotem działań dorosłych jest dziecko i to z myślą o nim dorośli mają obowiązek zastanowić się wspólnie nad zasadami i warunkami współpracy, które zaakceptuje cała społeczność szkolna.

Jeśli tej współpracy nie ma – a pojawia się kwestia ewentualnego niewpuszczania dzieci do szkoły z powodu niezasłoniętego nosa i ust czy zmuszania do dezynfekowania rąk (można je przecież myć odpowiednio długo, co jest równie skuteczną formą ochrony) – sprawa powinna być pilnie zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu dla rejonu szkoły, do której uczęszcza Pana dziecko. Kurator nie może być pomijany z racji nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad pracą dyrektorów szkół. Kurator oświaty musi mieć wiedzę, aby podjąć środki zaradcze czy udzielić dyrektorowi wspomagania. W tym celu został wyposażony ustawowo w kompetencje kontrolne wobec dyrektorów podległych mu szkół.

Jednocześnie, wobec Pana wątpliwości informuję, że:

 1. Wytyczne dla szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r. (opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia) mają zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Ich treść jest dostępna do pobrania na dole strony:

https://www.gov.pl/…/bezpieczny-powrot-do-szkol…

 1. Dodatkowe zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek (przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym), które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/…/organizacja-ksztalcenia-zalecenia…

 1. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września 2020 r. – zostały udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie: https://www.gov.pl/…/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i… . To obszerny zbiór kilkudziesięciu pytań, które mogą być pomocne dla rodziców, dzieci i nauczycieli.

 2. Najważniejsze wskazówki, w związku z powrotem dzieci do szkół, opracował dla rodziców również Główny Inspektorat Sanitarny. Są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/…/opracowalismy-najwazniejsze… /FB grupa: Nie szczepimy- aspekty prawne./

2polubienia

Dobry wieczór. Chciałbym poinformować że korporacja Philip Morris zainwestowała grubą kasę w szczepionki covid19. Tak jak firma Microsoft, która grubą kasę zainwestowała. Nie jest też to nowina ale, będę musiał powiedzieć że zakłady tytoniowe Philip Morris i Microsoft są powiązanymi korporacjami. Tych firm jest bardzo dużo współzależnych. Hydra jest bardzo duża.

1polubienie

W OBRONIE DZIECI - Uczcie swoje dzieci tego wierszyka art.191 kodeksu karnego:
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Jednym słowem nikt nie ma prawa Twojemu dziecku narzucać czegokolwiek, przede wszystkim maski! Która zabiera tlen, następuje niedotlenienienie mózgu, wdychanie swoich bakterii i wirusów wewnątrz maski i na zewnątrz maski, grzybice płuc, grzybice alergiczne na twarzy, dzieci będą się na sucho topić w płucach, zatory płucne itp. Maskę nosi lekarz! chirurg I to co 7 minut zmienia ją, w warunkach sterylnych , w dodatku.

BARDZO POMOCNE PRZEPISY PRAWA I PISMA W WALCE Z NIELEGALNYM SYSTEMEM -

Tu znajdują się pisma przydatne dla was) Pisma Ogólne

Karta Obywatela

Obywatelska Kontrola Policjanta

NIE PRZYJMUJ MANDATU

!!! Zawiadomienie o przestępstwie Wymuszenia !!!

Pisma dotyczące szkół

!!! Brak zgody na przetwarzanie danych dziecka !!!

!!! ZAKAZ ZNĘCANIA SIĘ NAD DZIEĆMI !!!

!!! ZAWIADOMIENIE O ZNĘCANIU SIĘ NAD DZIEĆMI !!!

STOP PANDEMII FASZYZMU

Problemy z Policjantami

Karta Policjanta

!!! SKARGA NA POLICJANTA ZA NIELEGALNE UKARANIE MANDATEM!!!

!!! SKARGA NA POLICJANTA O PROPAGOWANIE FASZYZMU !!!

!!! POLITYCZNE ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ !!!

SKARGA NA ODMOWĘ UKARANIA COVIDIOTY

SKARGA NA BEZPODSTAWNE ZATRZYMANIE

SĄDY

Odwołanie od przyjętego mandatu

Odwołanie od wyroku nakazowego

Problemy ze służbą zdrowia

BRAK ZGODY NA TEST COVID-19

!!! Zawiadomienia o odmowie udzielenia POMOCY MEDYCZNEJ !!!

Problemy z pracodawcą

WYMUSZANIE ZAKRYWANIA UST I NOSA

Problemy ze sprzedawcą

!!! ODMOWA SPRZEDAŻY TOWARU !!!

Problemy z SANEPID-em

SANEPID - ODWOŁANIE OD KARY

SANEPID - SKARGA DO SĄDU

Zawiadomienie o przestępstwie SANEPID’u

KWARANTANNA - ZASKARŻENIE !!!

Dla sklepikarzy

ROZWIĄZANIE PROBLEMU DLA SKLEPIKARZY

Tu link na którym macie wszelkie te powyżej pisma, dokumenty które możecie wykorzystać sami. Możecie sobie pobrać.

To prawnik , na jego stronie wszelkie materiały i on jest właściwy do walki z systemem w razie czego…jeśli ktoś potrzebuje prawnika do spraw zawiłych.

Potrzebna pomoc w tłumaczeniu z WHO dotyczące covid19.

Są wydane statystyki umieralności na świecie. Przynajmniej się do tego przyznali.

Witam!
Nie wszystko jest takie proste z ograniczeniami praw.
Z jednej strony można wprowadzić ograniczenia.

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”
Rozdział “8 Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”
"4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 7. obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych"

Najgorsze: jeśli widzisz „inne” w dokumencie, prawnicy mogą interpretować ten dokument tak, jak im się podoba.

Z drugiej strony, aby choroba wirusowa została uznana za epidemię, należy przekroczyć próg epidemii. Zwykle jest to od 1 do 3% ogólnej liczby osób w państwie. Lub mniej, jeśli jest wiele przypadków w krótkim okresie. Próg epidemii SARS-CoV-2 nie został ustalony.
A co ważniejsze, po co ten cały „epidemiczny” bałagan?
Powody są przede wszystkim ekonomiczne.
Władze na całym świecie nie potrafią normalnie rozwijać gospodarki. Nie mają do tego niezbędnych kwalifikacji. Główne problemy to kradzież i nieprawidłowa emisja pieniędzy.
Aby je rozwiązać, konieczne jest okresowe dostosowywanie bilansu (księgowość) w gospodarce państwa. W tym celu władze używały wojen. Broń ma wysoką wartość dodaną. Dlatego detonując jedną bombę, możesz odpisać z salda wiele milionów pieniędzy.
Teraz zamiast wojny zdecydowali się na rodzaj „epidemii”.
Więc przyglądamy się temu, co jest napisane w tym samym dokumencie o pieniądzach.
“Art. 46c. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych]
Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych…nie stosuje się także warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w tym przepisie.”
Oznacza to, że możesz wydać pieniądze z budżetu państwa i wykonać pracę lub kupić coś za dowolną (dużą) cenę. I możesz wydawać pieniądze na dowolny cel.
Ale najciekawsze jest w innym punkcie.

"Art. 46ba. [Uproszczone rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, uproszczony sposób jej przetwarzania oraz skrócony okres przechowywania w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii]
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, uproszczony sposób jej przetwarzania oraz skrócony okres przechowywania,
Nawet jeśli ktoś coś zauważy, to wszystkie dokumenty dotyczące przestępstwa mogą zostać legalnie zniszczone.
“is fecit, cui prodest” - ten zrobił, komu to przyniosło korzyść.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!