Konfiguracja serwera-Open UPN na Debian-8.cz.1/2.

Witam; Tytułem wstępu, zanim przejdę do instrukcji; Został poruszony temat serwera VPN.

Ponieważ nigdy go nie używałem, ani nie nie miałem kontaktu, to postanowiłem się dowiedzieć coś na ten temat; Kiedyś trochę czytałem, na ten temat, ale to było dawno temu. Więc sobie myślę dobrze by było sobie przypomnieć co nieco w tej tematyce. Zajrzałem do internetu, i tam znalazłem mnóstwo wypowiedzi; Niestety, Większość artykułów mija się z prawdą objawioną. Czyli, każda „Sójka swój ogonek chwali”. Przerzuciłem sporo materiału, i miałem coraz gorsze samopoczucie w tym temacie. Wreszcie znalazłem, kurs, szkolenie dla początkujących, Lektor mówił do rzeczy;

( była próbka ). Ten kurs był, jest płatny; Ale dali promocję, za cały kurs, 40-zł. W cenie promocyjnej. Myślę sobie, cztery dychy nie majątek; lektor w porządku, w razie czego można będzie się dopytać o szczegóły. Zamiast szukać po internecie? Dostanę wszystko podane na talerzu.

Teraz „UWAGA”. Trzeba się zalogować; nazwisko z książki telefonicznej, mail miałem zapasowy, rzadko używany, Jedziemy dalej. Trzeba zapłacić; nie ma problemu zrobię przelew. I teraz zaczynają się schody, z banku nie można zrobić na konto przelewu? Dlaczego? Niema takiej opcji. Jest za to coś innego, najpierw trzeba podać szczegółowe dane, które się kończą,- NUMER KARTY DEBETOWEJ- i do tego HASŁO. No , robi się ciekawie? To że jestem początkującym nowicjuszem w sprawach VPN-u. To nie znaczy że jestem kompletnym idiotą. Podziękowałem.

Jeszcze jedno; Brak telefonu kontaktowego. Jak i adresu Maila. No dobra, starczy banialuk, przechodzimy do VPN-a. Sporo przejrzałem materiału; i nasuwa się jeden wniosek; Wszędzie jest pośrednik, który chce pieniędzy; czasem daje za darmo. Mnie nie chodzi już o pieniądze, ale o status pośrednika i co on tam za głupoty wypisuje? Jeżeli to ma być tajne? To co tam robi pośrednik? Zazwyczaj on daje słowo; że tajemnicy dochowa. Logi nie ujrzą światła dziennego.

Wierzyć, nie wierzyć; Ja z natury jestem dużym niedowiarkiem. Szukałem, przewaliłem pół internetu; ale znalazłem coś co spełnia wszystkie wymagania. Zresztą proszę oceńcie sami;

Co prawda, jest to na Debiana-8. Ja takiego mam. Problemem jest coś znaleźć na nowsze wersje, wieje malizną, czyli nie ma. Co jest ważne; ta instalacja nie ma pośrednika. Jest za darmo, i do nikogo nie należy; Jest Open Source. To tyle przydługiego wstępu. A teraz instrukcja instalacji w dwóch częściach. Miłej instalacji, dla tych co mają Debiana. :ugeek:OpenVPN jest open source VPN aplikacją, która pozwala na tworzenie i podłączanie do bezpiecznej sieci prywatnej za pośrednictwem Intern-Konfiguracja serwera OpenVPN na Debian 8. – cz. 1/2

OpenVPN jest open source VPN aplikacją, która pozwala na tworzenie i podłączanie do bezpiecznej sieci prywatnej za pośrednictwem InternKonfiguracja serwera OpenVPN na Debian 8. – cz. 1/2

etu publicznego. Krótko mówiąc, pozwala to użytkownikowi na zamaskowanie połączeń i na bardziej bezpiecznie poruszanie niezaufaną siecią.

Wymagania

Ten tutorial zakłada, że ​​posiadasz następujące elementy:

Nowy Debian 8.1 Droplet

Użytkownik root

Opcjonalne: Po ukończeniu tego tutorialu, do ogólnego użytku należy użyć konto z uprawnieniami sudo.

Krok #1 – Instalacja OpenVPN

Przed instalacją jakichkolwiek pakietów, zaktualizujemy indeks pakietów apt.
</s>apt-get update<e>
Teraz możemy zainstalować serwer OpenVPN wraz z łatwym do szyfrowania RSA.
</s>apt-get install openvpn easy-rsa<e>
Krok #2 – Konfiguracja OpenVPN

Przykładowy plik konfiguracji VPN serwera musi być wyodrębniony w /etc/openvpn tak, aby mogliśmy włączyć go do naszej konfiguracji. Można to zrobić za pomocą jednego polecenia:
</s>gunzip -c /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz > /etc/openvpn/server.conf<e>
Po rozpakowaniu, należy otworzyć plik konfiguracyjny serwera za pomocą nano lub innego ulubionego edytora tekstu.
</s>nano /etc/openvpn/server.conf<e>
W tym pliku, musimy dokonać czterech zmian (każda zostanie wyjaśniona szczegółowo):

Bezpieczny serwer z wysokim poziomem szyfrowania

Bezpośredni ruch w sieci do celu

Zapobieganie wyciekaniu żądań DNS poza połączeniem VPN

Uprawnienia instalacyjne

Po pierwsze, musimy podwoić długość klucza RSA, używanego podczas tworzenia serwerowych i klienckich kluczy. Po głównym bloku komentarza i jeszcze kilka wierszy, szukaj linii która brzmi:

/etc/openvpn/server.conf

Diffie hellman parameters.

Generate your own with:

openssl dhparam -out dh1024.pem 1024

Substitute 2048 for 1024 if you are using

2048 bit keys.

dh dh1024.pem

Zmień </s> dh1024.pem <e> na </s> dh2048.pem <e> ,więc teraz ten wiersz musi wyglądać następująco:

/etc/openvpn/server.conf

dh dh2048.pem

Po drugie, zadbamy o to, aby przekierować cały ruch w odpowiednie miejsce. W server.conf znajdź następną sekcję:

/etc/openvpn/server.conf

If enabled, this directive will configure

all clients to redirect their default

network gateway through the VPN, causing

all IP traffic such as web browsing and

and DNS lookups to go through the VPN

(The OpenVPN server machine may need to NAT

or bridge the TUN/TAP interface to the internet

in order for this to work properly).

;push “redirect-gateway def1 bypass-dhcp”

Odkomentuj wiersz </s> push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" <e> ,więc serwer VPN przekazuje ruch klienta sieci web do jego przeznaczenia. Po zrobieniu to powinno to wyglądać tak:

/etc/openvpn/server.conf

push “redirect-gateway def1 bypass-dhcp”

Po trzecie, zrobimy tak, aby serwer używał OpenDNS do rozpoznawania nazw DNS, gdzie jest to możliwe. To może pomóc zapobiec wyciekowi żądań DNS poza połączeniem VPN. Natychmiast po wcześniej zmodyfikowanej sekcji, edytuj następujące:

/etc/openvpn/server.conf

Certain Windows-specific network settings

can be pushed to clients, such as DNS

or WINS server addresses. CAVEAT:

http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats

The addresses below refer to the public

DNS servers provided by opendns.com.

;push “dhcp-option DNS 208.67.222.222”

;push “dhcp-option DNS 208.67.220.220”

Odkomentuj </s> push "dhcp-option DNS 208.67.222.222" i push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"<e> . Powinno to wyglądać tak:

/etc/openvpn/server.conf

push “dhcp-option DNS 208.67.222.222”

push “dhcp-option DNS 208.67.220.220”

Po czwarte, będziemy definiować uprawnienia w server.conf:

/etc/openvpn/server.conf

You can uncomment this out on

non-Windows systems.

;user nobody

;group nogroup

Odkomentuj </s> user nobody<e> i </s>group nogroup <e> . Powinno to wyglądać tak:

/etc/openvpn/server.conf

user nobody

group nogroup

Domyślnie OpenVPN pracuje jako główny użytkownik root, dzięki czemu ma pełny dostęp do systemu. Zrobimy natomiast ograniczenie OpenVPN dla użytkownika nobody i grupy nogroup. Jest to bez uprawnień użytkownika bez możliwości domyślnego logowania, często zarezerwowany dla uruchamiania niezaufanych aplikacji, takich jak serwery www.

Teraz zapisz zmiany i wyjdź.

Krok #3 – Włączanie przekazywania pakietów

W tym kroku zrobimy tak, aby jądro serwera przekazywało ruch z usług klienckich do sieci Internet. W przeciwnym wypadku, ruch zatrzyma się na serwerze.

Włączymy przekazywanie pakietów podczas wykonywania, wpisując następujące polecenie:
</s>echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward<e>
Dalej, musimy zrobić tą konfigurację stałą, aby ona była zapisana po ponownym uruchomieniu serwera. Otwórz plik konfiguracyjny sysctl za pomocą nano lub innego ulubionego edytora tekstu.
</s>nano /etc/sysctl.conf<e>
W górnej części pliku sysctl pojawi się:

/etc/openvpn/server.conf

Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4

#net.ipv4.ip_forward=1

Odkomentuj wiersz </s> net.ipv4.ip_forward <e> . Powinno to wyglądać tak:

/etc/openvpn/server.conf

Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4

net.ipv4.ip_forward=1

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok #4 – Instalacja i konfiguracja UFW

UFW jest front-end dla IPTables. Musimy zrobić tylko kilka zasad i zmiany konfiguracji. Wtedy będziemy przełączać zaporę sieciową.

Po pierwsze, należy zainstalować pakiet ufw. </s> apt-get install ufw<e>
Po drugie, należy ustawić UFW zezwolenie SSH:
</s>ufw allow ssh<e>
W tym tutorialu będziemy używać OpenVPN przez UDP, więc UFW musi również umożliwić ruch UDP na porcie 1194.
</s>ufw allow 1194/udp<e>
UFW przekazywanie polityki musi być również zainstalowane. Zrobimy to w głównym pliku konfiguracyjnym.
</s>nano /etc/default/ufw<e>
Spójrz na następujący wiersz:

/etc/default/ufw

DEFAULT_FORWARD_POLICY=“DROP”

DROP musi być zmieniony na ACCEPT. Powinno to wyglądać tak:

/etc/default/ufw

DEFAULT_FORWARD_POLICY=“ACCEPT”

Zapisz i wyjdź.

Następnie dodamy dodatkowe zasady UFW do tłumaczenia adresów sieciowych i maskowania adresu IP podłączonych klientów.
</s>nano /etc/ufw/before.rules<e>
Następnie dodaj tekst zaznaczony na czerwono dla OPENVPN RULES:

/etc/ufw/before.rules

#

rules.before

#

Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom

rules should be added to one of these chains:

ufw-before-input

ufw-before-output

ufw-before-forward

## START OPENVPN RULES

NAT table rules

*nat

:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

Allow traffic from OpenVPN client to eth0

-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE

COMMIT

END OPENVPN RULES


# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
*filter
Zapisz i wyjdź.
Wraz ze zmianami wprowadzonymi do UFW, teraz możemy go włączyć. Wpisz w wierszu poleceń: [code] ufw enable [/code] Włączanie UFW zwróci następujący wiersz: [code] Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? [/code] Wpisz [code] y. [/code]Wynik będzie następujący:
Firewall is active and enabled on system startup
Aby sprawdzić podstawowe reguły zapory UFW wpisz: [code] ufw status [/code] Wynik będzie wyglądał tak:
Status: active

To Action From
-- ------ ----
22 ALLOW Anywhere
1194/udp ALLOW Anywhere
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1194/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
[b]Krok #5 – Konfiguracja i budowa Certificate Authority[/b]
OpenVPN używa certyfikatów do szyfrowania ruchu.
W tym kroku skonfigurujemy nasz własny [b] Certificate Authority (CA) [/b]w dwóch etapach: (1) Zmienne konfiguracyjne oraz. (2) generowanie CA.
OpenVPN obsługuje dwukierunkowe uwierzytelnianie na podstawie certyfikatów, oznacza to, że klient powinien sprawdzić autentyczność certyfikatu serwera, a serwer musi sprawdzić autentyczność certyfikatu klienta do tworzenia wzajemnego zaufania. Będziemy wykorzystywać skrypty Easy RSA, aby to zrobić.
Najpierw skopiujemy egzemplarz skryptów generacji Easy-RSA. [code] cp -r /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn [/code] Następnie należy utworzyć katalog domowy kluczy. [code] mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/keys [/code] Następnie będziemy ustawiać parametry dla naszych certyfikatów. Otwórz plik zmiennych za pomocą nano lub ulubionego edytora tekstu. [code] nano /etc/openvpn/easy-rsa/vars [/code]

Zmienne poniżej zaznaczone na czerwono powinny zostać zmienione zgodnie z własnymi preferencjami.

/etc/openvpn/easy-rsa/vars

export KEY_COUNTRY=“US”export KEY_PROVINCE=“TX”export KEY_CITY=“Dallas”export KEY_ORG=“My Company Name”export KEY_EMAIL=[email protected]export KEY_OU=“MYOrganizationalUnit”[/color]

W tym samym pliku vars, również edytowujemy linię pokazaną poniżej. Dla uproszczenia będziemy używać </s> server <e> jako nazwę klucza. Jeśli chcesz użyć innej nazwy, będzie trzeba także zaktualizować pliki konfiguracyjne OpenVPN, które odwołują się do server.key i server.crt.

Poniżej, w tym samym pliku, zostanie podany odpowiedni certyfikat. Znajdź wiersz, zaraz po wcześniej zmodyfikowanym bloku:

/etc/openvpn/easy-rsa/vars

X509 Subject Field

export KEY_NAME=“EasyRSA”

Zmień wartość domyślną </s> KEY_NAME <e> na żądaną nazwę serwera. W tym tutorialu będziemy używać nazwy </s> server.<e>
/etc/openvpn/easy-rsa/vars

X509 Subject Field

export KEY_NAME=[/color]“server”

Zapisz i wyjdź.

Dalej będziemy generować parametry Diffie-Helman z użyciem wbudowanego narzędzia OpenSSL o nazwie </s> dhparam <e> ; to może zająć kilka minut.

Flaga </s> -out <e> określa gdzie zapisać nowe parametry.
</s>openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh2048.pem 2048<e>
Nasz certyfikat jest generowany, i teraz możemy wygenerować klucz.

Po pierwsze, przełączymy się do katalogu easy-rsa.
</s>cd /etc/openvpn/easy-rsa<e>
Teraz możemy rozpocząć konfigurowanie CA. Najpierw inicjalizujemy Public Key Infrastructure (PKI).Należy zwrócić uwagę na kropkę (.) i spację przed poleceniem </s> ./vars <e> To oznacza

bieżący katalog roboczy (źródło).
</s>. ./vars<e>
Dalej, oczyścimy wszystkie pozostałe klucze, które mogą przeszkadzać w naszej instalacji.
</s>./clean-all<e>
Wreszcie będziemy budować CA przy użyciu polecenia OpenSSL. Polecenie to poprosi o potwierdzenie „Distinguished Name” zmiennych, które zostały wprowadzone wcześniej. Naciśnij ENTER, aby zaakceptować istniejące wartości.
</s>./build-ca<e>
Naciśnij ENTER, aby przejść przez każdy wiersz, ponieważ wystarczy zainstalować ich wartości w pliku vars.

Certificate Authority teraz jest skonfigurowany.O następnych krokach czytaj w drugiej części tutorialu –

Jak skonfigurować serwer OpenVPN na Debian 8. – część 2/2.

Na Podstawie;<LINK_TEXT text=“https://hostovita.pl/blog/jak-skonfigur … 8-czesc-2/”>https://hostovita.pl/blog/jak-skonfigurowac-serwer-openvpn-na-debian-8-czesc-2/</LINK_TEXT>

Witam, bardzo dobry I szczegolowy opis serwers openvpn. Tak jak wczesniej wymienialismy sie uwagami u mnie dziala to dokladnie tak jak powyzej z tymze klient dostaje gotowy plik do wrzucenia profilu do openvpn. Polaczenie jest szyfrowane z certyfikatem ssl , za cloudflare dodatkowo I bez zadnych logow wejscia-wyjscia. Jedyne logi jakie dostaje to informacje odnosnie atakow na sam serwer. I to co jest perelka kazdy klient ma dodatkowa zapore. Pozdrawiam :slight_smile:

Witam; Wszystko jest jasne; Trudno jest ocenić , bez wypróbowania i sprawdzenia, takiego fizycznego testu. Jedynym moim argumentem jest to; że to coś jest u kogoś, a nie u mnie. Czyli jest pośrednik. A ci niekoniecznie muszą być uczciwi. W sprawach biznesowych ; nikomu nie dowierzam. Dalej uważam , że najlepszym rozwiązaniem jest, samowystarczalność. W tym moim wynalazku jest szyfrowanie na poziomie, 1024-bity. To dość sporo, jak do tych oferowanych za pieniądze, które mają, 256-bity. Tych różnic jest więcej. W drugiej części jest reszta wytłumaczona. W sumie jest tego dosyć sporo; No ale instalacja i właściwa konfiguracja, tego wymaga. W myśl zasady; jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. W tym czasie przejrzałem dosyć sporo, propozycji. Były płatne, były mocno reklamowane, i były bez płatne. Oczywiście ich nie testowałem. Ale zapoznałem się z opinią czytelników, na ten temat. Sprawy ograniczeń, lejek, spowolnienie, limit, ograniczona ilość dostępu miesięcznie, umowa na dwa lata, itp. To tylko niektóre udogodnienia, dla potencjalnego odbiorcy. Oczywiście płatne wersje, to już im niewiele można zarzucić. Najlepiej wypadło „Premium”. Wysoko płatne. Jeśli to jest firma? To odpowiedź jest prosta. A jeśli pojedynczy użytkownik? To już, nie tak całkiem różowo. W każdym bądź razie, ja zgadzam się przetestować twój wynalazek. Weźmy byka za rogi, albo byk, albo „My”wygramy. Wracając do tematu. To co wynalazłem w chaosie internetowym? To też warto by było wypróbować. Trzech ochotników już jest, a może jeszcze ktoś dołączy? Ta wersja jest na Debiana? Ale być może dało by się ją przerobić na inną dystrybucję? Kto to wie? Dzisiaj powinienem wrzucić drugą cześć, 2/2.

Pozdrawiam.

:ugeek:

Nic dodac , nic ujac. Jesli chodzi o szyfrowanie to jest roznica oczywiscie i to dosyc spora przy 1024bit ale nalezy miec rowniez naprawde niezly sprzet do szyfrowania tego w locie w obie strony. Podalem strony gdzie bardzo dokladnie mozna przesledzic trase pakietow jak rowniez czy nie ma wyciekow. Co do normalnego klienta z matrixa to on chce miec zazwyczaj dostep do netfliksa w roznych lokalizacjach - to jeden z przykladow tylko.Co do openvpn instalujemy klienta na dowolnym urzadzeniu i wrzucamy profil.

CZĘŚĆ - DRUGA. 2/2.

2019.12.07.03.[PL]-text-Konfiguracja serwera- OpenVPN na Debian-8.–cz.2/2.

Krok #6 – Generowanie certyfikatu i klucza dla serwera

W tym kroku będziemy instalować i uruchamiać nasz serwer OpenVPN.

Po pierwsze, nadal pracujemy z /etc/openvpn/easy-rsa ,utwórz swój klucz z nazwą serwera. To było ustalone wcześniej jak, </s>KEY_NAME <e> w pliku konfiguracyjnym. Wartością domyślną tego tutorialu jest server.
</s>./build-key-server server<e>
Znowu musisz potwierdzić Distinguished Name. Naciśnij ENTER, aby zaakceptować zdefiniowane wartości domyślne. Tym razem pojawią się dwa dodatkowe monity.

Please enter the following ‘extra’ attributes

to be sent with your certificate request

A challenge password :

An optional company name :

Obie powinny być puste, więc wystarczy nacisnąć klawisz ENTER aby przejść przez każdy z nich.

Dwa dodatkowe pytania na końcu wymagają pozytywne </s> (y) <e> odpowiedzi:

Sign the certificate? [y/n]

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]

Następnie zostanie wyświetlony następujący monit, wskazując na sukces.

Output

Write out database with 1 new entries

Data Base Updated

Krok #7 – Przeniesienie certyfikatów serwera i kluczy

Będziemy teraz kopiować certyfikat i klucz do /etc/openvpn , OpenVPN będzie szukać w tym katalogu dla CA certyfikat i klucz serwera.
</s>cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/{server.crt,server.key,ca.crt} /etc/openvpn<e>
Można sprawdzić, czy kopia została wykonana:
</s>ls /etc/openvpn<e>
Powinieneś zobaczyć certyfikat i pliki kluczy na serwerze.

W tym momencie serwer OpenVPN jest gotowy do pracy. Uruchom go i sprawdź stan.
</s>service openvpn start<e>
</s>service openvpn status<e>
Polecenie status wyświetla:

Output

 • openvpn.service - OpenVPN service

  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled)

  Active: active (exited) since Thu 2015-06-25 02:20:18 EDT; 9s ago

  Process: 2505 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Main PID: 2505 (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Co najważniejsze z wyświetlanego powyżej, należy znaleźć
  </s> Active: active (exited) since... <e> zamiast </s>Active: inactive (dead) since...<e>
  Twój serwer OpenVPN jest teraz gotowy do pracy. Jeśli komunikat pokazuje że VPN nie jest uruchomiony, poszukaj w pliku /var/log/syslog błędów, takich jak:

  Options error: --key fails with ‘server.key’: No such file or directory

  Ten błąd wskazuje że </s> server.key <e> nie został skopiowany do </s> /etc/openvpn <e> poprawnie. Skopiuj plik jeszcze raz i spróbuj ponownie.

  Krok #8 – Generowanie certyfikatów i kluczy dla klientów

  Do tej pory zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy serwer OpenVPN , stworzyłyśmy Certificate Authority, własny certyfikat serwera i klucz. W tym kroku używamy CA serwera do generowania certyfikatów i kluczę dla każdego urządzenia klienckiego, które będą łączyć się z siecią VPN.

  Klucz i budowanie certyfikatu

  Jest to idealne rozwiązanie dla każdego klienta łączącego się z siecią VPN, aby mieć swój własny, unikalny certyfikat i klucz. Najlepiej jest generować jeden wspólny certyfikat i klucz do użycia spośród wszystkich urządzeń klienckich.  Uwaga: Domyślnie, OpenVPN nie pozwala jednoczesnych połączeń do serwera przez klienta, przy użyciu tego samego certyfikatu i klucza. (Patrz duplicate-cn w /etc/openvpn/server.conf).  Aby utworzyć osobne uwierzytelnienie dla każdego urządzenia, które zamierza połączyć się z siecią VPN, należy wykonać ten krok dla każdego urządzenia, ale zmienić nazwę client1 poniżej na coś innego, na przykład client2 albo iphone2 Za pomocą indywidualnych danych logowania na jednym urządzeniu, później mogą być wyłączone na serwerze osobno, o ile zajdzie taka potrzeba. W pozostałych przykładach w tym tutorialu będziemy używać client1 jako przykładowa nazwa urządzenia klienckiego.

  Jak to zrobiliśmy z kluczem serwera, teraz budujemy przykład dla naszego client1 Nadal pracujemy z plikiem /etc/openvpn/easy-rsa
  </s>./build-key client1<e>
  Po raz kolejny, zostaniesz poproszony, aby zmienić lub potwierdzić zmienne Distinguished Name i te dwa monity powinny być puste. Naciśnij ENTER , aby zaakceptować ustawienia domyślne.

  Please enter the following ‘extra’ attributes

  to be sent with your certificate request

  A challenge password :

  An optional company name :

  Jak poprzednio, te dwa potwierdzenia na końcu procesu wymagają </s> (y)<e>
  Sign the certificate? [y/n]

  1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]

  Następnie otrzymasz następujący komunikat potwierdzający pomyślne zbudowanie kluczy.

  Write out database with 1 new entries.

  Data Base Updated

  Dalej będziemy kopiować wygenerowany klucz do katalogu Easy-RSA keys , który stworzyliśmy wcześniej. Należy pamiętać, że możemy zmienić rozszerzenie z </s> .conf <e> na </s> .ovpn <e> Jest to dopasowanie konwencji.
  </s>cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn<e>
  Można powtórzyć ten krok ponownie dla każdego klienta, zastępując client1 odpowiednią nazwą klienta.

  Uwaga: Nazwa powtarzana client.ovpn nie musi być związana z urządzeniem klienckim. Aplikacja po stronie klienta OpenVPN użyje nazwy pliku jako identyfikator do podłączenia samego VPN. Zamiast tego, należy duplikować client.ovpn na jaką chcesz nazwę VPN w systemie operacyjnym. Na przykład: work.ovpn zostanie zidentyfikowany jako work, school.ovpn jako school , itp.  Musimy edytować każdy plik klienta, w tym adres IP serwera OpenVPN, aby on wiedział że trzeba się połączyć. Otwórz client.ovpn za pomocą nano lub ulubionego edytora tekstu.
  </s>nano /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn<e>
  Po pierwsze, edytuj linię wiersz zaczynający z remote. Zmień </s> my-server-1 <e> na </s> your_server_ip<e>
  /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn

The hostname/IP and port of the server.

You can have multiple remote entries

to load balance between the servers.

remote your_server_ip 1194

Następnie znajdź tekst poniżej i usuń user nobody i group nogroup, podobnie jak robiliśmy to w pliku server.conf w Kroku #1.

Uwaga: Nie dotyczy to systemu Windows, tak, że można go pominąć.To powinno wyglądać tak:

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn

Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)

user nobody

group no group

Przeniesienie certyfikatów i kluczy do urządzeń klienckich

Przypomnijmy, że certyfikaty klienta i kluczy które stworzyliśmy w powyższych krokach są one przechowywane na serwerze OpenVPN w katalogu /etc/openvpn/easy-rsa/keys.

Dla każdego klienta musimy przenieść pliki certyfikatu klienta, klucz, a pliki template profilu do folderu na naszym lokalnym komputerze lub innym urządzeniu klienckim.

W tym przykładzie, nasze urządzenie client1 wymaga swój certyfikat i klucz, który znajduje się na serwerze w:

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key

Pliki ca.crt i client.ovpn są takie same dla wszystkich klientów. Pobierz tę dwa pliki; należy zwrócić uwagę, że plik ca.crt znajduje się w innym katalogu niż pozostałe.

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn

/etc/openvpn/ca.crt

Chociaż dokładne aplikacje używane do wykonania tego transferu zależy od wyboru i wersji systemu operacyjnego urządzenia, możesz użyć SFTP (SSH File Transfer Protocol) lub SCP (Secure Copy). To pozwoli transportować pliki uwierzytelniania VPN swojego klienta przez połączenie szyfrowane.

Przykładowe polecenie SCP poprzez nasz przykład client1. Ono umieszcza plik </s> client1.key <e> do katalogu Downloads na komputerze lokalnym.
</s>scp [email protected]:/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key Downloads/<e>
Pod koniec, upewnij się, że masz te cztery pliki na urządzeniu klienckim:

client1.crt

client1.key

client.ovpn

ca.crt

Krok #9 – Stworzenie jednolitego profilu OpenVPN dla urządzeń klienckich

Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami klientów ale najprostszym jest wykorzystanie jednolitego profilu. To jest tworzone przez modyfikację template pliku </s> client.ovpn <e> zawierającego Certificate Authority serwera oraz certyfikat klienta i jego klucz. Po połączeniu, tylko pojedynczy profil </s> client.ovpn <e> musi być importowany do aplikacji OpenVPN klienta.

W tekście podanym poniżej trzeba za-komentować trzy wierszy, zamiast nich włączymy certyfikat i klucz bezpośrednio do pliku </s>client.ovpn <e> Powinno to wyglądać tak:

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn

SSL/TLS parms.

. . .

;ca ca.crt

;cert client.crt

;key client.key

Zapisz zmiany i wyjdź. Będziemy dodawać certyfikaty za pomocą kodu.

Po pierwsze, należy dodać Certificate Authority.
</s>echo '' >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn cat /etc/openvpn/ca.crt >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn echo '' >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn<e>
Po drugie, dodamy certyfikat.
</s>echo '<cert>' >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn cat /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn echo '</cert>' >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn<e>
Po trzecie, należy dodać klucz.
</s>echo '<key>' >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn cat /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn echo '</key>' >> /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn<e>
Mamy obecnie jednolity profil klienta. Za pomocą scp, można skopiować plik </s> client.ovpn <e> do drugiego systemu.Krok #10 – Instalacja profilu klienta

Różne platformy mają bardziej wygodne aplikacji do łączenia się z serwerem OpenVPN. Dla szczegółowe instrukcje różnych platform można znaleźć w Kroku 12 w tym tutorialu.

Wniosek

Gratulacje! Teraz masz pracujący serwer OpenVPN.

Z OpenVPN można przetestować połączenie za pomocą Google, aby ujawnić swój publiczny adres IP. Na komputerze klienckim, pobrać go raz przed uruchomieniem połączenia openvpn i zaraz po. Adres IP musi się zmienić.

Witam; To jest część druga, a na dole jest link do oryginalnej strony. Tak na wszelki wypadek, bo z tym przepisywaniem i kopiowaniem wychodzą cyrki. Pozdrawiam :ugeek:<LINK_TEXT text=“https://hostovita.pl/blog/jak-skonfigur … -8-cz.-2/2”>https://hostovita.pl/blog/jak-skonfigurowac-serwer-openvpn-na-debian-8-cz.-2/2</LINK_TEXT>.

<LINK_TEXT text=“https://hostovita.pl/blog/jak-skonfigur … -8-cz.-2/2”>https://hostovita.pl/blog/jak-skonfigurowac-serwer-openvpn-na-debian-8-cz.-2/2</LINK_TEXT>.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!