KIEDY RZĄDZI NIERZĄD !

https://youtu.be/jGDvFsQWiM0

,CO ZOSTAŁO UTRACONE I CO JEST DO NAPRAWIENIA,"".

NIEŚMIERTELNA PAMIĘĆ PRZODKÓWPROJEKT TABLICY PAMIĄTKOWEJObecnym projektem jest wykonanie tablicy pamiątkowej ,upamiętniającej męczeńską śmierć wielu Słowian wskutek chrystianizacji.Ta pamiątkowa tablica ma reprezentować wartość niezwiązaną z żadną ideologią, wartości które nie powodują podziałów,nikogo nie krzywdzą ,nikogo nie poniżają ,nikogo nie wykorzystują , nie domagają się sławy i zaszczytów.Te wartości były przekazywane z pokolenia na pokolenie i zostały przez Nas odziedziczone.

Za nie nieustannie walczymy , tęsknimy o nich rozmawiamy i stanowią one część naszego życia .Jej przesłaniem jest chwila zadumy,wspomnienie odległych czasów,wydarzeń,tego co stanowiło pasję codziennego życia tych,którzy ,żyli przed nami,ich radości i smutki, ich problemy i walka ,by to ,co sami odziedziczyli przejęli od wcześniejszych pokoleń,i co nam przekazali,nigdy nie umarło.Wielu z nich za stawianie sprzeciwu,by porzucić ich wiarę,pielęgnowane tradycje i kulturę na rzecz nowej zostało wziętych do niewoli lub pozbawionych życia , kobiety były oddzielane od swoich dzieci i zmuszano je do nierządu innych natomiast wywożono z dala od swojej ziemi, gdzie byli sprzedawani jako niewolnicy do ciężkich prac.Jej celem jest upamiętnienie okresu chrystianizacji Słowian i męczeństwo tych spośród nich, którzy się jej sprzeciwiali i walczyli o utrzymanie starożytnych i niezmiennych wartości.PAMIĘCI SŁOWIAN, KTÓRZY PONIEŚLI

MĘCZEŃSKĄ ŚMIERĆ WSKUTEK CHRYSTIANIZACJI.

ABY ICH DZIEJE NIGDY NIE ZOSTAŁY ZAPOMNIANE.https://youtu.be/yi18y7-mFCQ

Pomysłodawcą i projektantem tablicy pamiątkowej jest bardzo czcigodna osoba,

która rozpoczęła, starania pod kątem prawnym,

aby tę tablicę umieścić w odpowiednim miejscu i czasie.

Pomoc ludzi zainteresowanych jest ważna, lecz na razie, nie wchodzą w rachubę środki na jej wykonanie,

najpierw jest potrzebny jej wykonawca, czyli rzeźbiarz. Jeżeli ktoś taki się znajdzie, oszacuje koszt jej wykonania i wówczas zorganizujemy akcję zbierania funduszy na jej wykonanie.

W międzyczasie będziemy się starać o uregulowanie formy prawnej.

To mogę przekazywać zainteresowanym. Oczywiście jest to projekt i każdy pomysł może być wzięty pod uwagę.

https://youtu.be/zVDzCl8JuBQ

Jedna ze starych Aryjskich rez powiada:,Jeśli człowiek będzie codziennie czcić mnie sprawiedliwą reza,wzrośnie w chwale i mocy , i w ten sposób zło zostanie pokonane i usunięte z tego świata “”.Jeden z ostatnich Slowiansko- Aryjskich kapłanów Zaratustry z końca 16 wieku ,tuż przed śmiercią powiedział przy nim zgromadzonym :,Nie placzcie szlachetni przyjaciele , do ramion Ahury idę ,wy musicie robić to co ja robiłem : chronić naszą starożytna wiarę przed skrzywdzeniem i strzec Jego Świętego Ognia . Ja umieram , ale wierze AHURY MAZDY nie wolno umrzeć .

ZOSTANIE WZBUDZONA W KRAINIE , GDZIE BIEL ORŁA ZAJASNIEJE W SŁOŃCU ,to stamtąd u czasów końca kapłan Ahury wyjdzie ,by wznieść ponownie ogień ku miłości swojego ludu i czci naszego Ahury Mazdy , Ojca "

Ten tekst jest nawiązaniem do innego znacznie starszego ,który powiada:,Cztery drogi pojawią się przed ich oczami.

Trzy z nich będą fałszywe,sa to drogi pomocników zła,

gdzie ich duch popychany jest do ciemnego dołu .Czwarta droga jest drogą Ducha i Prawdy ,która prowadzi nad przepaścią.

ODWAŻNI SŁOWIANIE będą ją przechodzić w chwale,

widząc w niej sposób,który prowadzi do zbawienia.

Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę,

zostając nagrodzeni bogactwem ducha i rzeczy materialnych.

Świat będzie podzielony na dwie części,

Czyniący zło pozostaną w tyle

Z duchami nieczystymi i sługami zła

Natura przekształci większość z nich w proch.

Oni będą końcem końca .

Sprawiedliwi będą kroczyć u boku Słowian

dokonawszy wyboru Dobrych Myśli Słów i Czynów.

Według przekazów Pism Kapłańskich ,aryjscy Słowianie cenili sobie wiedzę pochodzącą z Awesty,co w znacznym sposób odroznialo ich od ludów ,u których dominowały przyjemności cielesne.Przyjaźń podobnie jak rodzina była święta.

https://youtu.be/NceVwjQtaa0

https://youtu.be/NceVwjQtaa0

ARKAIM KOLEBKA SŁOWIAN .

https://youtu.be/t-WOV3DAnm8

https://youtu.be/cfqdlADS5AM

DZIEJE SŁOWIAN ZNANE I NIEZNANE

https://youtu.be/Sv7I4HfNYVI

https://youtu.be/SUnMke2UUwk

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!