Dokumenty międzynarodowe wydawane przez RPS

Cześć Suwereni

Ponieważ RPS Aria ma formalny status odrębnego państwa zgodnie z wytycznymi konwencji z Montevido z 1933 roku w myśl której:
Art. 1 "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy:

  • stałą ludność,
  • suwerenną władzę,
  • określone [terytorium] (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych,
  • zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe”
    Art. 3 „Polityczne istnienie państwa jest niezależne od uznania przez inne państwa”

Powinniśmy współpracować i wchodzić w stosunki międzynarodowe z innymi państwami i obywatelami (np. Państwa III Rzeczpospolita Polska ). Najlepiej jest to robić na drukach międzynarodowych, które są dostępne wszem i wobec.

Poniżej przedstawiam linki do kilku formularzy międzynarodowych, które udało mi się znaleźć, a które mogą się przydać innym. Jako organ wystawiający w/w dokumenty należy (zgodnie z prawem naturalnym ) podpisać samemu jako “Suweren RPS Aria [Imię Godność]”

Międzynarodowe zaświadczenie lekarskie

Druk zaświadczenia lekarskiego może być wypełniony przez osobę, której tytuł zawodowy w Państwie obywatela odpowiada tytułowi lekarza (tytuł zawodowy osoby zajmującej się medycyną). Druk ten może być wystawiony dla potwierdzenia zdarzenia medycznego mającego miejsce na terenie Ziemi.

[ druki międzynarodowe ZUS ]

Wnioski w ramach współpracy sądowej w zakresie doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów za granicą w sprawach cywilnych

Należy stosować formularze stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1657 ze zm.).

Zgodnie z art. 16 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), w okręgu sądowym działa koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, którego jednym z zadań jest udzielanie sędziom na ich wniosek, informacji o zasadach i trybie uzyskania informacji
o prawie i praktyce państwa obcego oraz informacji z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną.

[ załączniki na końcu artykułu ]

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

[ oświadczenie ]

Akredytacja szczepienia

Jeżeli byśmy posiadali ujednolicony wzór zaświadczenia o szczepieniu/przeciwwskazań do szczepienia na COVID moglibyśmy na podstawie zaświadczenia wydanego przez “Suweren RPS [Imię][Godność]” uzyskać unijne, elektroniczne zaświadczenie o szczepieniu.
[ Akredytacja szczepienia za granicą ]

Paszporty - rodzaje

Ponieważ na świecie występuje kilka rodzajów paszportów
[ rodzaje paszportów ]
[ inny podział ]
poszukuję informacji jaka jest treść wewnętrzna tych paszportów. W zasadzie jako Suwereni RPS powinniśmy mieć czarne/dyplomatyczne paszporty.
Poniżej paszport dyplomatyczny Obywatela Świata
[ paszport dyplomatyczny obywatela świata ]

1 polubienie