Budowanie na zgłoszenie i bez zgłoszenia

Cześć.

W tym wątku chciałem, zebyście umieszczali projekty budynków arówno wykonanych jak i koncepcyjnych, budowanych wyłącznie na zgłoszenie lub bez zgłoszenia.

Do budynków i budowli wymagających zgłoszenia należą:

 • Budynek mieszkalny do 70m² dwu kondygnacyjny. Dopuszczalna jest piwnica do 1,5m wysokości nie zaliczająca się do kondygnacji, parter, piętro i antresola która też nie zalicza się do kondygnacji.

 • Sieci kanalizacyjnej, cieplnej, wodociągowej, gazowej ciśnienia 0,5MPa

 • Oczyszczalni ścieków do o wydajności 7,5m³ na dobę. Sugerowana jest oczyszczalnia trzy lub czterokomorowy, bezodpływowe

 • Zbiorników bezodpływowych do 10m³

 • Budynki tymczasowe do 180 dni

 • Instalacji zbiornikowych na gaz płynny 1 zbiornik do 7m³

 • Kanalizacji kablowej

 • Zjazdów zmdróg wojewódzkich

 • Wolno stojące budynki parterowe gospodarcze do 35m² na każde 500m² dzialki. Dopuszczalne jest niskie podpiwniczenie do 1,5m i antresola.

 • Wolno stojący garaż do 35m². Dopuszczalne jest małe podpiwniczenie i antresola

 • Wolno stojąca wiata do 35m². Dopuszczalne jest małe podpiwniczenie i antresola.
  2x przydomowy ganek lub oranżeria do 2x35m²

 • Parterowy budynek rekreacji indywidualnej do okresowego wypoczynku do 35m² na każde 500m² działki lub 35-70m² przy rozpiętości konstrukcji do 6m i wysięgu wsporników do 2m na każde 500m² działki. Dopuszczalne jest małe podpiwniczenie do 1,5m i antresola.

 • Bieżni, kortów i boisk

 • Ogrodzeń >2,2m

 • Przydomowe tarasy naziemne >35m².

Dodatkowo napiszę, że bez zgłoszenia można:

 • 2x wiata < 50m² na każde 1000m² powierzchni działki gdy na działce znajduje się budynek mieszkalny

 • 2x altany działkowe i obiekty gospodarcze gdy jest to Rodzinny Ogród Działkowy

 • Stanowisko postojowe dla aut < 10 aut

 • Zjazdów z dróg powiatowych, gminnych oraz zatok parkingowych

 • Przepustów o przekroju fi 0,85m²

 • Baseny i oczka wodne do 50m²
  Obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnej

 • Pochylni dla niepełnosprawnych

 • Telekomunikacyjnych linii kablowych

 • Obiektów małej architektury ( np kapliczki, posągi wodotryski piaskownice drabinki )

 • Ogrodzeń <2,2m wysokości

 • Obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych ( w tym tych robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia )

 • Tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe

 • Obudowy ujęć wód pitnych

 • Naziemnych zbiorników do paliw płynnych klasy III do 5m³

 • Przydomowych tarasów <35m²

 • Stawy i zbiorniki wodne <100m² i h<3 na gruntach rolnych

 • Budynków gospodarczych i wiat związanych z produkcją rolną <150m² rozpiętości 6m i wysokości <7m