Współpraca zdalna

Oferuję usługi zdalne: • transkrypcje tekstu w języku polskim (możliwość tłumaczenia na język angielski, jeśli tekst nie jest wysoko specjalistyczny) • pisanie krótkich tekstów w języku polskim • korekta i obróbka graficzna tekstu w języku polskim • konwersacje w języku polskim dla osób uczących się tego języka, możliwość posiłkowania się językiem angielskim • proste projekty graficzne: ulotki, plakaty, wizytówki itp.• porządkowanie, katalogowanie plików • pomoc w obsłudze e-mailowej klientów polsko i angielskojęzycznych

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!